На головну

DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники

  1. Ex. 9. Translate the following sentences with impersonal pronouns.
  2. Exercise 6. Put in the right pronouns.
  3. I Займенники
  4. INDEFINITE PRONOUNS. невизначені займенники
  5. INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
  6. Personal, Possessive and Demonstrative Pronouns

Вказівні займенники this и that мають відповідні форми множини. вказівний займенник such має одну форму і в реченні вживається в функції визначення зі значенням «такий, подібний, такого роду»:

this - це, ця, цей

these - ці

that - то, та, той

those - ті

such-такий

(The) same-той же самий, однаковий

This is a room. Це кімната.

That is her bag. Те її сумка.

These are our friends. Це наші друзі.

Those are their children. Те їхні діти.

I like such weather. Мені подобається така погода.

We live in the same house. Ми живемо в одному і тому ж будинку.

Вказівні займенники можуть вживатися самостійно або як визначення до іменником.

При самостійному вживанні вказівні займенники зазвичай виступають в ролі підмета і відповідають російським займенників це, то:

This is a window and that is a door. Це вікно, а то - двері.

These are windows and those are doors. Це вікна, а то - двері.

При короткому відповіді на загальне питання вказівні займенники замінюються особистими займенниками he, she, it в однині або they у множині:

 Is this a flower?  Це квітка?  Yes, it is.No, it is not.  Та ні.
 Ate those roses?  Те (це) троянди?  Yes, they are.No, they are not.  Та ні.

Якщо вказівні займенники є визначеннями до іменником, то вони ставляться перед іменником або його визначенням:

This office is big. Цей офіс великий.

That red building is new. Те червона будівля нове.

These pages are long. Ці сторінки довгі.

Those books are thick. Ті книги товсті.Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Завдання 1 | завдання 2 | завдання 3 | завдання 4 | СКЛАДОВІ приводом | КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ | А) a b) an c) the d) 0 | А) a b) an c) the d) 0 | Особисті (Personal), присвійні (Possessive), поворотні (Reflexive) займенники | Об'єктний відмінок особових займенників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати