Головна

I. Класифікація іменників

  1. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  2. II. Класифікація документів
  3. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  4. II. клінічна класифікація
  5. II. Числівники, що мають закінчення іменників
  6. II.3.2) Класифікація законів.

1. Іменники поділяються на власні (Proper Nouns) і загальні (Common Nouns).

Іменники власні: Mary Brown, London, Canada.

Іменники загальні: a room - кімната, a river - річка, a desk - парта.

2. іменники бувають обчислюваними (Countable) І неісчісляемимі (Uncountable)

Обчислювальні іменники мають форму, точні розміри, їх можна перерахувати:

a desk - three desks парта - три парти

a student - ten students студент - десять студентів

Неісчісляемие іменники - це назви предметів і понять, які не мають точних розмірів і форми, їх не можна перерахувати:

snow сніг

beauty краса

3. узагальнений іменник (Collective Nouns) називаються такі іменники, які можуть бути назвою не одного якогось предмета, а групи предметів або осіб, що розглядаються як єдине ціле:

army - армія, group - група, party - партія, family - сім'я, nationality - національність, flock - зграя, herd - стадо, class - клас, crowd - натовп, crew-команда, police - поліція, people - народ.

Ці іменники мають форму однини і множини, невизначений або певний артикль:

This familyis friendly. Ця сім'я дружна.

There are two families in this house. У будинку дві сім'ї.

This nationality is small. Ця національність невелика.

These are small nationalities. Це невеликі національності.

4. Іменники бувають прості и похідні.

Освіта слів може відбуватися за рахунок приєднання афіксів - префіксів (на початку слова) і суфіксів (в кінці слова).

Прості іменники: a man (людина), a house (будинок), a face (особа), love (любов).

Похідні - це іменники, утворені за допомогою афіксів, в яких виділяються окремі частини слова - корінь і суфікс: teach-er (учитель), child-hood (дитинство), dict-ation (диктант).

5.складові іменники (Compound Nouns):

Іменник + іменник:

a letter-box ящик для листів

a bird-cage клітина для птахів

a blackboard класна дошка

a greenhouse теплиця, оранжерея

a dining-room їдальня

a swimming-pool басейн

a son-in-law зять

a man-of-war військовий корабель

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

завдання 2 | КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ | II. Обчислювальні іменники в англійській мові мають форму єдиного (Singular) і множинного (Plural) числа. | Завдання 1. | завдання 2 | Іменник ox у множині має форму oxen. | XIV. PREPOSITIONS OF PLACE. приводом МІСЦЯ | завдання | КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ | UNIT 3 GENDER. РІД |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати