На головну

Порівняння динаміки зміни матеріально-виробничих запасів обсягу випуску і реалізації продукції

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  3. IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції
  4. V. Механізм реалізації Національної стратегії протидії корупції
  5. V.5. Правові зміни в статусі осіб
  6. XYZ-аналіз інтенсивності реалізації товарів
  7. А) Зміни клімату
   Темп зміни,%
 Випуск продукції в діючих цінах  129,8
 Обсяг реалізації продукції  165,1
 виробничі запаси  84,8
 Незавершене виробництво  106,3
 Готова продукція  253,8

З наведених даних в таблиці 5.8. видно, що темп зростання залишків готової продукції значно перевищує зростання обсягу реалізації продукції. Це є причиною того, що готова продукція даного підприємства в звітному році не користувалася попитом у покупців, чи покупці відмовилися купувати їх з різних причин. Зниження виробничих запасів з значним збільшенням обсягу випуску продукції може призвести до перебоїв у виробництві в наступному році. Таким чином керівництву підприємства необхідно вжити термінових заходів щодо організації збуту товарів і комплектування виробничих запасів і поліпшення структури матеріально-виробничих запасів.

Матеріально-виробничі запаси в днях використання характеризують на скільки днів роботи підприємство забезпечене існуючими запасами. Кожен вид матеріально-виробничих запасів має свою методику визначення.

Для того щоб визначити виробничі запаси в днях забезпечення необхідно суму виробничих витрат (ф.1) розділити на одноденні виробничі витрати, тобто за формулою:

ПЗ х 365

 ПЗ дн. =

Затр.Факт.

де:

ПЗдн. - Виробничі запаси в днях забезпечення;

ПЗ - сума виробничих запасів;

Затр.факт. - Виробничі витрати за звітний період.

Така методика розрахунку пояснюється тим, що залишки виробничих запасів призначені для використання у виробничих цілях і від їх обсягу залежить безперебійне обслуговування виробничого циклу.

Готова продукція і товари для перепродажу в днях реалізації (ГПдн.), розраховується шляхом ділення суми залишків готової продукції (ГП) на одноденну суму реалізації продукції (РТ за день), тобто за формулою:

ДП х 365

 ГПдн. =;

РТ

Дані про суму залишків готової продукції є в формі №1 «Бухгалтерський баланс», а про суму реалізації продукції - формою №2 «Звіт про фінансові результати». Така методика розрахунку пояснюється тим, що залишок готової продукції призначений для реалізації і повинен забезпечувати безперебійну реалізацію товарів.

Залишки незавершеного виробництва в днях залежать від циклу виробництва - тривалості виробництва готової продукції.

Забезпеченість матеріально-виробничими запасами визначаєтьсяпорівнянням їх суми та в днях до встановленого нормативу.

Ефективність використання коштів у матеріально-виробничих запасах визначається:

* Оборотністю коштів у товарних запасах;

* Рентабельністю коштів в матеріально-виробничих запасах;

* Сумою вивільнених (додатково залучених) коштів в результаті прискорення (уповільнення) оборотності коштів в матеріально-виробничих запасах

Оборотність коштів в матеріально-виробничих запасах розраховується в днях обороту і в разах. Матеріально-виробничі запаси в днях обороту (Об.т.з.дн.) Характеризують кількість днів одного обороту коштів у матеріально-виробничих запасах і визначається шляхом ділення середньорічної суми коштів в матеріально-виробничих запасах (МПЗпор.) На одноденну реалізацію продукції (РП / 360), за формулою:

МПЗпор. х 360

 Про.т.з.дн. =

ЧРП

Оборотність матеріально-виробничих запасів в разах - коефіцієнт оборотності (Кпро.) Розраховується шляхом ділення чистої реалізації виробленої продукції, на середню суму матеріально-виробничих запасів (МПЗпор.). Цей показник характеризує кількість оборотів коштів вкладених у товарні запаси.

Середньорічна сума матеріально-виробничих запасів розраховується методом середньо хронологічної, за формулою:

(1 / 2МПЗ1 + МПЗ2 + МПЗ3 + МПЗ4 + 1 / 2МПЗ5)

 МПЗср. =

Де: МПЗ1, МПЗ2, МПЗ3, МПЗ4, МПЗ5 - Сума матеріально-виробничих запасів на початок і кінець кварталів.

Чим нижче оборотність в днях і вище коефіцієнт оборотності, тим швидше обертаються кошти вкладені в матеріально-виробничі запаси і навпаки.

Рентабельність коштів в матеріально-виробничих запасах (Рмпз) Визначається шляхом ділення чистого прибутку (ПП) на середню суму коштів в матеріально-виробничих запасах (МПЗср.), Виражене у відсотках і визначається за формулою:

ЧПх100.

Рмпз =

МПЗпор.

Одним з важливих моментів визначення ефективності використання коштів у матеріально-виробничих запасах, є визначення суми коштів, що вивільнилися (додатково залучених) коштів у виробництво в результаті прискорення (уповільнення) оборотності коштів в матеріально-виробничих запасах. Покажемо цю методику розрахунку на конкретному прикладі ВАТ «Вимпел» (Таблиця 5.9.)

Таблиця 5.9.

Розрахунок вивільнених (додатково залучених) коштів в матеріально-виробничі запаси по ВАТ «Вимпел» за 2006 р в порівнянні з минулим роком

 показники  Відхилення (+, -)
 Середньорічна сума коштів в МПЗ  + 950
 Чиста виручка від реалізації продукції  +6477
 Оборотність коштів в матеріально-виробничих запасах, дні  418,1  274,4  -143,7
 Одноденна виручка від реалізації продукції  27,26  45,01  +17,75
 Вивільнено (-), додатково залучено (+) коштів в матерільно-виробничі запаси,  -  -  

На підставі проведених розрахунків в таблиці 5.9 ми бачимо, що оборотність коштів в матеріально-виробничих запасах становить:

У 2005 році Промпз.дн. = 11400 х 365/99951 = 418,1 дня,

У 2006 році Про мпз дн. = 12350 х 365/16428 = 274,4 дня.

У звітному році оборотність коштів в матеріально-виробничих запасах в днях прискорилися на 143,7 дня.

Щоб визначити суму коштів, що вивільнилися (додатково залучених), в результаті прискорення (уповільнення) оборотності матеріально-виробничих запасів, необхідно одноденну виручку від реалізації виробленої продукції помножити на число днів прискорення (уповільнення) їх оборотності. За даними таблиці 6.9. ВАТ «Вимпел», в результаті прискорення оборотності матеріальних запасів в порівнянні з минулим роком, вивільнено з обороту коштів на суму - 6468 руб. (45,01х143,7)

Керівники підприємств повинні вживати всіх заходів для подальшого прискорення оборотності матеріально-виробничих запасів, що, в свою чергу, прискорить оборотність оборотних коштів, в цілому, і вивільнить з обороту кошти, які можна спрямувати на інші господарські потреби.

Для підвищення ефективності використання коштів у матеріально-виробничих запасах необхідно:

* Збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції;

* Поліпшити якість і асортимент продукції, що випускається;

* Поліпшити структуру матеріально-виробничих запасів;

* Знизити понаднормативні виробничі запаси, готової продукції і незавершеного виробництва;

* Поліпшити роботу маркетингу по вивченню попиту та пропозиції продукції, що випускається;

* Правильно організувати приймання, зберігання і доставку матеріально-виробничих запасів.

Поліпшення стану, забезпеченості та ефективності використання матеріально-виробничих запасів, в свою чергу, вплине на підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.

 Попередня   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   Наступна

Дайте характеристику ефекту фінансового важеля. | Економічна характеристика оборотних коштів. | Грошові кошти | Аналіз стану оборотних коштів. | За 2006 р, | Аналіз забезпеченості обіговими коштами. | За 2006 р, | Забезпеченість обіговими коштами | За 2006 р | Показники, що характеризують рух грошових коштів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати