На головну

ДІЄПРИКМЕТНИК

  1. Gerund перекладається на російську мову іменником, деепричастием, інфінітивом або цілим реченням.
  2. Дієприслівник як форма дієслівно-наречного освіти
  3. Конструкції з причастям
  4. Дієприкметник
  5. Дієприкметник
  6. ПРИЧАСТЯ (PARTICIPLE)

Причастя - це неличная форма дієслова, яка відповідає в російській мові дієприкметник і дієприслівник. У реченні англійське причастя виконує функцію визначення і обставини.

Причастя діляться на: дієприкметники теперішнього часу (Participle I) і дієприкметника минулого часу (Participle II).

 Verb  Participle I  Participle II
 To do  Doing  Done
 To except  Excepting  Excepted
 To get  Getting  Got

Дієприкметник теперішнього часу (Participle I) утворюється шляхом додавання до інфінітива дієслова (без частки to) суфікса -ing: to get (отримувати, досягати) - getting (який одержує; отримуючи); to buy (купувати) - buying (купує; купуючи); to control (контролювати, управляти) - controlling (контролюючий; контролюючи).

В якості самостійного слова Participle I грає в реченні функцію визначення, якщо стоїть перед визначеним іменником.

Example

There is a growing interest in joint ventures in this country.

У нашій країні спостерігається зростаючий інтерес до спільних підприємств.

Якщо причастя варто після обумовленого іменника, то воно разом з відносяться до нього словами утворює причетний оборот.

Example

The young man operating the new computer is a trainee.

Молода людина, що працює на новому комп'ютері, є стажистом.

(Визначення виражено причетним оборотом operating the new computer.)

У функції обставини Participle I відповідає російському дієприслівників недосконалого виду. Participle I виступає в реченні як обставина причини, способу дії або часу.

Example

Using a computer we do our work more effectively.

Використовуючи комп'ютер, ми виконуємо нашу роботу більш ефективно.

Дієприкметник минулого часу (Participle II) - це III форма дієслова, яка збігається у правильних дієслів з формою минулого простого часу (the Past Indefinite Tense), тобто має закінчення -ed; у неправильних дієслів форми Participle II не утворюються за єдиним правилом, вони різні в різних дієслів.

Participle II може виступати як складова частина форм пасивного стану дієслова, а також при утворенні дієслівних часів групи Perfect і групи Perfect Continuous.

Example

Over the centuries the British have shown a tendency to name and rename their meals.

Протягом століть британці виявляють тенденцію давати нові назви і перейменовувати прийоми їжі.

(The Present Perfect Tense)

Самостійно Participle II вживається в функції визначення і стоїть перед визначеним іменником або після нього; в цій функції Participle II відповідає російським дійсним дієприкметникам теперішнього часу і пасивні дієприкметникам минулого часу.

Example

The diskettes produced by this company are of high quality.

Дискети, що випускаються цією компанією, високої якості.

 Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Розділ 8.3. | особисті займенники | Присвійні займенники | зворотні местоімегнія | Вказівні займенники | питальні займенники | Неопределнние займенники | Видо-часових ФОРМИ ГЛАГОЛА | УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ | МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати