На головну

Видо-часових ФОРМИ ГЛАГОЛА

  1. B) одночасність з дією дієслова - присудка - пасив
  2. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  3. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  4. IV. 14.5. Форми переживання почуттів
  5. Study the table below and learn the appropriate be-verb forms in relation to personal pronouns. (Вивчіть нижченаведену таблицю і запам'ятайте форми дієслова.)
  6. VI.8. ВЖИВАННЯ ФОРМ РОСІЙСЬКОГО ГЛАГОЛА
  7. VII. Особливості носіння предметів форми одягу

В англійській мові є два застави: активний (дійсний) і пасивний (пасивний).

Активний заставу утворюється смисловим дієсловом у відповідній видо-часової формі:

The economist settled the problem.

Економіст вирішив проблему.

Пасивний (пасивний стан утворюється допоміжним дієсловом to be у відповідній видо-часової формі і причастям минулого часу (Past Participle) основного дієслова:

The problem was settled by the economist.

Проблема була вирішена економістом.

The problem was settled with a new method.

Проблема була вирішена новим методом.

У дійсній заставі дійсного способу існує система дієслівних часів, що включає чотири групи:

1. Група простих часів (the Indefinite Tenses):

Нині просте час (the Present Indefinite Tense),

минуле просте час (the Past Indefinite Tense),

майбутнє просте час (the Future Indefinite Tense).

2. Група продовжених часів (the Continuous Tenses):

даний продовжене час (the Present Continuous Tense),

минуле продовжений час (the Past Continuous Tense),

майбутнє продовжений час (the Future Continuous Tense).

3. Група скоєних часів (the Perfect Tenses):

даний доконаний час (the Present Perfect Tense),

минуле досконале час (the Past Perfect Tense),

майбутнє досконале час (the Future Perfect Tense).

4. Група абсолютно-продовжених часів (the Perfect Continuous Tenses):

Нині абсолютно-продовжений час (the Present Perfect Continuous Tense),

минуле абсолютно-продовжений час (the Past Perfect Continuous Tense),

майбутнє зовсім-продовжений час (the Future Perfect Continuous Tense).

Крім перерахованих 12 дієслівних часів у дійсному стані дійсного способу існують ще чотири дієслівних часу - форми так званого "майбутнього часу в минулому" (the Future in the Past Tense), які висловлюють майбутнє не по відношенню до моменту мовлення, а до минулого моменту, т . Е. для вираження майбутньої дії, яке згадувалося в минулому.

У пасивному стані дійсного способу існують:

1. Група простих часів (the Indefinite Tenses):

Нині просте час (the Present Indefinite Tense),

минуле просте час (the Past Indefinite Tense),

майбутнє просте час (the Future Indefinite Tense).

2. Група продовжених часів (the Continuous Tenses):

даний продовжене час (the Present Continuous Tense),

минуле продовжений час (the Past Continuous Tense),

3. Група скоєних часів (the Perfect Tenses):

даний доконаний час (the Present Perfect Tense),

минуле досконале час (the Past Perfect Tense),

майбутнє досконале час (the Future Perfect Tense).

Крім того, існують дві форми "майбутнього часу в минулому" (the Future in the Past Tense): Indefinite і Perfect.

Відо-часові форми правильних дієслів на прикладі дієслова to work в активному заставі

   Indefinite  Perfect  Contitious  Perfect Continious
 Present  I workYou workHe works  I have workedYou have workedHe has worked  I am workingYou are workingHe is working  I have been workingYou have been workingHe has been working
 Past  I workedYou workedHe worked  I had workedYou had workedHe had worked  I was workingYou were workingHe was working  I had been workingYou had been workingHe had benn working
 Future  I shall workYou will workHe will work  I shall have wirkedYou will have wirkedHe will have worked  I shall be workingYou will be workingHe will be working  I shall have ben workingYou will have ben workingHe will have ben working
 Future in the Past  I should workYou would workHe would work  I should have workedYou would have workedHe would have worked  I should be workingYou would be workingHe would be working  I should have been workingYou would have been workingHe would have been working

Відо-часові форми правильних дієслів на прикладі дієслова to ask в пасивному стані

   Indefinite  Perfect  Contitious  Perfect Continious
 Present  I am askedYou are askedHe is asked  I have been askedYou have been askedHe has been asked  I am being askedYou are being askedHe is being asked  --------------------------
 Past  I was askedYou were askedHe was asked  I had been askedYou had been askedHe had been asked  I was being askedYou were being askedHe being asked  --------------------------
 Future  I shall be askedYou will be askedHe will be asked  I shall have been askedYou will have been askedHe will have been asked  --------------------------  --------------------------
 Future in the Past  I should be askedYou would be askedHe would be asked  I should have been askedYou would have been askedHe would have been asked  --------------------------  --------------------------

Випадки застосування видо-часових форм дієслів

   Indefinite  Perfect  Contitious  Perfect Continious
 Present  1. Загальновідомі факти, незаперечні істини: The earth goes round the Sun 2. Постійне дію в настоящемHe lives in Liverpool 3. Регулярне дію в настоящемMy Mother goes to work every day 4. Ряд послідовних дій в настоящемI come to office, look through the mail and answer the letters 5. Дія, виражене дієсловами чуттєвого сприйняття, умтвенной діяльності, чувстваI like music6. Дії, що виконуються неживими предметами за розкладом: The train arrives at three tomorrow 7. Дії в придаткових часу і умови після спілок if, when, before, as soon as, etc. Замість Future IndefiniteI will recognize her as soon as she comes  1. Дія, вчинене в минулому, але має значення в настоящемDon't introduce him to me. I have met him before. 2. Дія, доконане в ще не минулий період временіShe has rung you up this week 3. Дія час якого уточнено говірками ever, never, yet, already, lately, recentlyI have never been to Paris 4. З дієсловами, які не вживаються в Present Perfect Continuos (to see, to hear, to be, to know, etc) I have known him since +1994.  1. Дія, проісходяшіе в момент речі.I am reading a book now. 2. Дії заплановані людьми на найближчий будущееShe is leaving tomorrow aаt 5. 3. У придаткових часу і умови, коли не вживаються форми майбутнього временіIf I am sleeping when he comes, please wake me up.  Дія, що почалося до справжнього моменту, що тривало протягом деякого періоду часу і триваюче в момент мовлення або закінчилося безпосередньо перед моментом речіHe has been waiting for you for half an hour
 Past  1. Постійне дію в прошломHe lived in Liverpool in his early years. 2. Регулярне дію в прошломMy Mother went to work every day last year 3. Ряд послідовних дій в прошломI came to office, looked through the mail and answered the letters 4. Дія, виражене дієсловами чуттєвого сприйняття, умтвенной діяльності, почуття, яке відбувалося в прошломI liked music when I was young 5. Дії в придаткових часу і умови після спілок if, when, before, as soon as, etc.As soon as she came I have recognize her  Дія, що закінчилося до певного моменту в минулому, позначеному приводом by або іншим действіемI had completed the work by 5 tomorrowI had completed the work before you came  1. Дія, що відбувалося в певний момент у минулому, позначений часом або іншим (одночасним) действіемI was reading a book at this time yesterday .I was reading a book when he came. 2. Дія, що протікало в обмежений період в прошломI was playing chess from 5 till 6 yesterday  Дія, що почалося раніше іншої дії в минулому і що тривало протягом деякого періоду часу, перш ніж було завершено або прерваноHe had been waiting for you for half an hour before you came
 Future  1. Постійне дію в будущемHe will live in Liverpool next year. 2. Регулярне дію в будущемMy Mother will go to work every day next year 3. Ряд послідовних дій в будущемI will come to office, look through the mail and answer the letters tomorrow  Дія, яке закінчиться до певного моменту в минулому, позначеному приводом by або іншим действіемI will have completed the work by 5 tomorrowI will have completed the work before you come  Дія, яке буде відбуватися в певний момент в майбутньому, позначений часом або іншим (одночасним) действіемI will be reading a book at the same time tomorrow .I will be reading a book when you come.  Дія, яке почнеться в майбутньому раніше іншої дії в майбутньому і буде тривати протягом деякого періоду часу, перш ніж було завершено або прерваноHe will have been waiting for you for half an hour when you come
 Future in the Past  Дія, яке буде відбуватися в будушем, описане з точки зору прошлогоHe said he would live in Liverpool the next year  Дія, яке закінчиться до певного моменту в минулому, описане з точки зору прошлогоI thought I would have completed the work by 5 the next day  Дія, яке буде відбуватися в певний момент в будушем, описане з точки зору прошлогоI thought I would be reading a book at that time.  Описане з точки зору минулого дію, яке почнеться в майбутньому раніше іншої дії в майбутньому і буде тривати протягом деякого періоду часу, перш ніж було завершено або прерваноHe was afraid, he would have been waiting for you for so long before you come!

 

 Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Розділ 7.2. | Розділ 7.3. | Розділ 8.1. | Розділ 8.2. | Розділ 8.3. | особисті займенники | Присвійні займенники | зворотні местоімегнія | Вказівні займенники | питальні займенники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати