На головну

Присвійні займенники

  1. DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
  2. I Займенники
  3. INDEFINITE PRONOUNS. невизначені займенники
  4. INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
  5. МАЙБУТНЄ ЧАС ГЛАГОЛА. Підсилювальної займенників. Дієслівні управління відмінку
  6. взаємні займенники
  7. ПОВОРОТНІ І підсилювальної займенник

Кожному особистого займенника відповідає присвійний, що відповідає на питання whose? (Чий?).

В англійській мові присвійні займенники мають дві форми:

1) залежна форма, употребляющаяся перед визначеним іменником і виключає можливість вживання артикля;

2) абсолютна, употребляющаяся самостійно, без подальшого іменника.

________________________________________________________________

Число Особа Залежна форма Абсолютна форма

________________________________________________________________

Однини

I my мій (-оя, -е, -оі) mine мій (-оя, -е, -оі)

II your твій (-оя, -е, -оі), yours твій (-оя, -е, -оі),

ваш (-а, -е, -і) ваш (-а, -е, -і)

III his його his його

her ee hers ee

its його, її its його, її

________________________________________________________________

Мн.ч.

I our наш (-а, -е, -і) ours наш (-а, -е, -і)

II your ваш (-а, -е, -і) yours ваш (-а, -е, -і)

III their їх theirs їх

________________________________________________________________

Example

This is my book and that is yours.

Це моя книга, а то - твоя (ваша).

Присвійний займенник свій передається англійською мовою відповідно одним з присвійних займенників - в залежності від особи займенника-підмета.

Example

Mr. Jones is in his office.

М-р Джоунз знаходиться в своєму кабінеті.

Присвійні займенники в абсолютній формі часто вживаються в складі виразів типу a friend of mine, a cousin of hers і т.п., позначаючи один з моїх друзів, одна з її двоюрідних сестер.

Example

Mr. Jones is a good business partner of ours.

М-р Джоунз - один з наших хороших ділових партнерів.

 



Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Розділ 6.1. | Be used to doing smth | Розділ 6.2. | Розділ 6.3. | Розділ 7.1. | Розділ 7.2. | Розділ 7.3. | Розділ 8.1. | Розділ 8.2. | Розділ 8.3. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати