На головну

Розділ 8.1.

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Розділи курсу
  3. II. Процедурний розділ.
  4. А. Всі умовні рефлекси поділяють на ті ж групи, що і безумовні, на базі яких вони були вироблені.
  5. Авторські права поділяються на особисті немайнові та особисті майнові права.
  6. АДСОРБЦІЯ на нерухомій ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ
  7. АДСОРБЦІЯ НА РУХОМИЙ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ

8.1.1. Прочитайте пропозиції, визначте тип умовного пропозиції. Переведіть дані пропозиції на російську мову.

1. If they come they will help us. 2. If he does not ring me up I will send him a message. 3. If you are busy I will call on you later. 4. If the weather was fine we should go for a walk. 5. If he did his best he would win this competition. 6. If he went to the exhibition he would see many interesting things. 7. If she asked him about it he would not tell her the truth. 8. If the buyers had signed the contract yesterday they would have gone home. 9. If they had come yesterday she would have returned the book. 10. If the weather had been cold last Sundy they would not have gone to the country.

8.1.2. Розкрийте дужки, поставте дієслова в потрібну видо-часову форму в умовному реченні першого типу. Переведіть пропозиції на російську мову.

зразок:

 He (to help) us if he (to come) He will help us if he comes.

1. You (to do) the work well if you (to follow) my advice. 2. He (to get) a degree if he (to work) much. 3. They (to be allowed) to go there if they (to do) the work. 4. If she (to come) we (to have) dinner. 5. If he (to take) control of the company it (to succeed). 6. If he (to enter) the university he (to study) marketing. 7. If she (to go) to the cinema she (to enjoy) the film. 8. They (to get) good proportions if they often (to go) to the gym. 9. He (to win) the competition if he (to do) his best. 10. When they (to arrive) we (to solve) this problem.

8.1.3. Розкрийте дужки, поставивши дієслова в необхідну видо-часову форму для утворення другого типу умовного пропозиції. Переведіть пропозиції на російську мову.

зразок:

 He (to help) us if he (to come) .He would help us if he came.

1. You (to do) the work well if you (to follow) my advice. 2. He (to get) a degree if he (to work) much. 3. They (to be allowed) to go there if they (to do) the work. 4. If she (to come) we (to have) dinner. 5. If he (to take) control of the company it (to succeed). 6. If he (to enter) the university he (to study) marketing. 7. If she (to go) to the cinema she (to enjoy) the film. 8. They (to get) good proportions if they often (to go) to the gym. 9. He (to win) the competition if he (to do) his best. 10. When they (to arrive) we (to solve) this problem.

8.1.4. Розкрийте дужки, поставивши дієслова в необхідну видо-часову форму для освіти третього типу умовного пропозиції. Додайте необхідні обставинні слова. Переведіть пропозиції на російську мову.

зразок:

 He (to help) us if he (to come) .He would have helped us if he had come yesterday.

1. You (to do) the work well if you (to follow) my advice. 2. He (to get) a degree if he (to work) much. 3. They (to be allowed) to go there if they (to do) the work. 4. If she (to come) we (to have) dinner. 5. If he (to take) control of the company it (to succeed). 6. If he (to enter) the university he (to study) marketing. 7. If she (to go) to the cinema she (to enjoy) the film. 8. They (to get) good proportions if they often (to go) to the gym. 9. He (to win) the competition if he (to do) his best. 10. When they (to arrive) we (to solve) this problem.

8.1.5. Розкрийте дужки, поставивши дієслово в правильну видо-часову форму.

зразок:

 She (to do) it yesterday if she had come in time.She would have done it yesterday if she had come in time.

1. If he asks I (to tell) him all about it. 2. He would not do this mistake if he (to know) it. 3. He will get up early if the lecture (to begin) at nine. 4. Unless they (to arrive) yesterday we would not have done the work in time. 5. If they (to make) a very good film they would become famous. 6. The children would have seen this film yesterday if they (to be allowed). 7. The students will do it if they (to be asked). 8. As soon as we finish we (to leave). 9. If he had come last Sunday we (to be able) to discuss it. 10. If she had sent the message beforehand he (not to be) angry with her.

8.1.6. Розкрийте дужки, вживаючи слова дієслово в правильній видо-часової формі:

зразок:

 I wish I (to be) a writer. - I wish I were a writer.It's time we (to go) to the railway station - It's time we went to the railway station.

1. He wishes he (to be) a banker. 2. They wish they (to do) this work quickly. 3. Dan wishes he (to have) a car. 4. We wish we (to see) this film. 5. Jane wishes she (to speak) Italian better. 6. It's time we (to visit) this exhibition.

7. It's time we (to have) lunch. 8. It's time they (to arrive). 9. It's high time I (to know) this rule well. 10. It's high time we (to come) back home.

8.1.7. Вставте відсутні частини мови.

 іменник  дієслово  прикметник  Прислівник
 note  note  notable  Notably
 form      
   consider    
 profit      
     intensive  

8.1.8 .. Відпрацюйте вимова слів, уточнивши транскрипцію за словником:

 fortune nproperty ndeal npromote vequally advborder nimmediate atough aenjoy vluxury nto raise vstrict apush vkeen aexcellence nchores n (pl) squat nrequire vdeliver vretire vbeefy vocationtrain vsoccer nrealize v sign up vattend vcontest nwin (won, won) vaccept vinvitation namateur nsuccess nprediction nobviously advcompetitive apsychology npartnership nin turnpurchase nconsequent asuccession ndecent aearn vfan тpropose varrive vsuit vthick asleeper naffectionately advresolutely advassassin nweep venemy nrival nundoubtedly advchairman nsupporter naid namazingrise vtemporary areplacement nresist vpocket vresign v  Щастя, удача, багатство, состояніесобственностьсделка, соглашеніепродвігать, підвищувати по службепоровну, одінаковограніцабліжайшій, негайний, непосредственнийжесткій, міцний, грубийнаслаждаться, користуватися, обладатьроскошьвоспітивать, растітьточний, строгий, требовательнийтолкать, подталківатьрезкій, сильний, острийсовершенство, майстерність, превосходстворабота по дому, уборкаупор прісевтребовать, нуждатьсяпередавать , вручати, представлятьудаляться, йти, лягати спатьпредназначеніе для мускуловвоспітивать, навчати, готовітьфутболосуществлять, виконувати, усвідомлювати, представляти себезапісаться (в армію), вступити на работупосещатьсоревнованіе, боротьба, спорвиігривать, побеждатьпрінімать, погоджуватися, прізнаватьпріглашеніелюбітель, непрофессіоналуспех, удача, процветаніепредсказаніе, прогноз, пророчествоявно , очевидно, безусловносопернічающій, конкурірующійпсіхологія, псіхікатоваріщество, партнерство свою чергу, по очередіпокупкапоследующійпоследовательность, безперервний рядпрілічний, скромний, прістойнийзарабативать, заслужіватьпоклоннік, шанувальник, фанатпредлагать, робити предложеніепрібивать, пріезжатьподходіть, устраіватьгустой, насичений, сільнийсоня, щось отримало широке прізнаніенежно, ласковотвердо, решітельнонаемний убійцаплакать, текти, капатьврагконкурент, сопернікнесомненнопредседательстороннік, глава сім'ї, кормілецпомощь, сприяння, поддержкаудівітельний, поразітельнийвставать, підніматися, возрождатьвременнийзамена, замещеніесопротівляться, устоятькласть в кишеню, прісваіватьвновь підписувати

 

8.1.9. Переведіть дані словосполучення на російську мову.

The self-made man, property deals, American royalty, the fifth biggest economy, subject to intense discipline, a tough place to live, to enjoy luxuries, a strict father, perfect proportions, to accept an invitation, career unparalleled in its success, against all predictions, a master of competitive psychology, to make the first million on the side, lucrative real estate deals, a decent movie part, in many respects, active in that direction, impossibly thick accent, a big supporter of.

8.1.10. Прочитайте текст і назвіть, ким є Арнольд Шварценеггер в даний час і як він підтримує розвиток спорту в США:

ARNOLD SCHWARZENEGGER BIOGRAPHY


 In all of Hollywood history, there can not be a better example of The Self-Made Man than Arnold Schwarzenegger. A millionaire many, many times over, he's made fortunes both through acting and property deals: he's married into the Kennedy clan, making him American royalty: and, of course, he's one of the very few stars whose films are promoted purely by the use of his surname. SCHWARZENEGGER. You've seen it many times. In fact, they could just use his Christian name. Arnold would work equally well. You could not say the same for Tom (Cruise, that is). Oh, and in 2003 he became Governor of California, taking control of the fifth biggest economy on the planet. How much higher could he possibly go?
 As ever, it's all down to the early years. Born on July 30th, 1947, in the isolated Austrian village of Thal, down by the Italian border, he was subject to intense discipline from a very early age. In the immediate post-war period it was a tough place to live, and Arnold was 14 before his family enjoyed such luxuries as a fridge, and a phone. His father, Gustav, was a police chief in Graz, leaving Arnold and his older brother Meinhard to be raised by their mother Aurelia. You'd expect a policeman to be a strict father, but Gustav was doubly so. Being a champion, he was keen to push his boys to athletic excellence too. They would rise at 6, do their chores, then perform sit-ups and squats before their breakfast. They were allowed out on Sunday evenings but, legend has it, were required to deliver a 10-page essay on their activities before retiring to bed.

It worked. Meinhard rapidly became a champion boxer. Arnold too was quick to find a beefy vocation. Training for the local soccer team, he began to lift weights. Studying his body, now aged 15, he realised that to give it perfect proportions he'd need 20-inch biceps - he set to work immediately. At 18, there was National Service, and Arnold signed up, within a month in he went to attend the Mr Junior Europe bodybuilding contest in Stuttgart. He won, with a perfect score.
 In 1966 he left the army to attend University in Munich, studying marketing. He also accepted an invitation to train at that city's famous Putzingger gym. In September, he came second in the amateur Mr Universe contest in London. Second being no place for a Schwarzenegger, he returned the next year to win it. He turned professional, everything was looking good. Then tragedy struck as first Meinhard was killed in a car crash, then Gustav died of a stroke. Neither, sadly, saw Arnold win the Pro Mr Universe title in 1968. Наступні
 But Arnold kept going. Invited by bodybuilding champion Joe Weilder to train in the US, he moved to America and continued a career unparalleled in its success, becoming Mr. World as well as Mr. Universe. He took the latter title every year till 1975 when he retired (though he'd returned to win it again, against all predictions, in 1980). He was obviously highly intelligent, massively disciplined and a master of competitive psychology

Being the greatest bodybuilder in history was not enough, though. Arnold in 1970 played a demi-God in "Hercules In New York". It was not a good film.
 While his film career took a while to take off, Arnold continued winning those bodybuilding titles. He also made his first million on the side. Forming a partnership with fellow bodybuilder Franco Columbu, he financed a series of fitness books and cassettes. These in turn financed the purchase of an apartment block and a consequent succession of lucrative real estate deals. He was driving a Mercedes and living in a flash Los Angeles home before he ever won a decent movie part. And he still found time to earn a degree, by correspondence, from the University of Wisconsin, majoring in International Marketing.
 In 1977, Arnold met his wife, Maria Shriver, cousin of John F. Kennedy's son, John. It was in many respects an odd coupling. Arnold, unsurprisingly a big fan of capitalism, was a Republican, while Shriver was from the world's most famous Democrat dynasty and, as a TV journalist, was politically active in that direction. Nevertheless, having met at a Pro-Celebrity tennis tournament, they dated for eight years and, after Arnold proposed while they were boating on a lake in Austria, they married in 1986. They have four children - Katherine Eunice, Christina Maria Aurelia, Patrick and Christopher Sargent.
 At last in 1 982 a role arrived that really suited Arnold's build, and his impossibly thick accent. Then he also got a more important role, as the time-travelling cyborg assassin in James Cameron's The Terminator. This would be a cult hit, a sleeper, but it would eventually make both Cameron and Schwarzenegger. But action was always Arnold's middle name, and his blockbuster years began with Terminator 2 (affectionately known as T2), in 1992. From here on in, Arnold was resolutely The Good Guy, beginning in T2 as a cyborg assassin turned protector, saving the world and even weeping little cyborg tears.
 But his film career would then be put on hold as he finally made his entry into the world of politics. When an election in California was called in 2003 Arnie stepped in on the Republican ticket. On October 7th, Arnie crushed his enemies in the elections, with 1.5 million votes beating his closest rival by a clear 500,000. He'd made it, just like Ronald Reagan before him. And immediately talk began of an assault on the Oval Office. Of course, not being born American he could not be President (he became a US citizen in 1983), but that did not seem to worry anyone.
 Known as the Austrian Oak (his production company is called Oak Productions), Schwarzenegger is undoubtedly the Big Man of cinema. Taking $ 25 million per movie ($ 30 million for T3), he's high up the A-list. But, aside from being Governor of California, he's so much more than that. He's a restaurateur and was chairman of the President's Council on Physical Fitness, taking time out to visit all 50 states (at his own expense) to promote health for kids. He also, along with his wife, is a big supporter of the Special Olympics and the Inner City Games, a foundation in aid of sport for kids.
 It's amazing that he keeps rising. In 1999 he was already so famous that he inadvertently brought down the Japanese Minister for Defence. Having lost his passport in Japan, Arnold had to fill out some forms for a temporary replacement. The minister could not resist pocketing them as a souvenir, but was caught and forced to resign.

8.1.11. Вкажіть, які пропозиції відповідають змісту тексту, підтвердіть свої відповіді фактами з тексту:

1. Arnold Schwarzenegger was born on July 30th, 1947, in Australia.

2. His father maintained strict discipline at home.

3. The family could not afford to have expensive things.

4. Arnold's father was a teacher in Graz.

5. Gustav wanted his sons to be strong and athletic.

6. The boys always did morning exercises.

7. Arnold won the Mr Junior Europe bodybuilding contest when he was nineteen.

8. Arnold studied marketing at the University in Munich.

9. In тисяча дев'ятсот шістьдесят сім he was the second in the amateur Mr. Universe contest in London.

10.He took the title of Mr. Universe every year till +1975.

11.In +1975 it was the last time he was Mr. Universe.

12.He made his first million when he started his film career.

13.He was a full-time student at the University of Wisconsin studying International Marketing.

14.Arnold got married in 1 977 when he met Maria Shriver, cousin of John Kennedy's doomed son, John.

15.He was elected Governor of California in 2003.

16. A.Shwarzenegger is a great supporter of sports for kids /

8.1.12. Дайте відповідь на наступні питання:

1. What is the best example of the Self Made Man?

2. How did Schwarzenegger make his fortunes?

3. Why can he be called American royalty?

4. What is enough to promote his films?

5. When did he become Governor of California?

6. Is California a small economy?

7. When and where was Arnold Schwarzenegger born?

8. How was he brought up?

9. Was his family rich?

10.What was his father?

11.Was he a strict father?

12.What did the boys usually do before breakfast?

13.When did Arnold join National Service?

14.When and where did he take part in Mr. Junior Europe bodybuilding contest?

15. What did he do when he left the army?

16.Did he come first in the amateur Mr. Universe contest in London in 1 966?

18.How many times did he take the title of Mr. Universe?

19.How is he characterized in the article?

20.What was his first role in a film?

21.How did he make his first million?

22.What degree did he earn by correspondence?

23.What is his wife?

24What was the role that suited Arnold perfectly?

25.When did he make his entry into the world of politics?

26.How did he win the elections?

27.How is his production company called?

28.What other positions does he have?

8.1.13 .. Прочитайте текст. Знайдіть англійські еквіваленти наступних слів і словосполучень:

Отримати ступінь заочної освіти, приступити до роботи негайно, у багатьох відношеннях, зробити стан, в свою чергу, знищити ворогів, бути вихованим будь-ким, сувора дисципліна, знаменита династія демократів, безсумнівно, угоди з власністю, строгий батько, насолоджуватися розкішшю, вигідні операції з нерухомістю, кращий приклад, вчинені пропорції, найближчий конкурент, просувати фільм, гідна роль в кіно, психіка стійка в умовах змагання (конкуренції), енергійно підштовхувати до, підходити, знайти призначення своїм м'язам, меценат, брати участь в змаганні, усвідомлювати, наперекір усім прогнозам, піднімати тяжкості, це дивно, змушувати силою, перемогти з хорошим перевагою, роки злету, виграти звання (титул), потайки покласти в кишеню як сувенір.

8.1.14. Переведіть на англійську мову сдедует пропозиції, використовуючи дані слова і словосполучення:

1. Він зробив кілька станів, але втратив їх.

2. Сімдесяті були його зоряними роками.

3. Ця компанія має справу з нерухомістю.

4. Він тільки що провів кілька вигідних угод з нерухомістю.

5. Вона безсумнівно виграє це звання.

6. Їх діти були виховані в суворій дисципліні.

7. Він зробив статок на операціях з власністю.

8. Чия це власність?

9. Він відома людина у багатьох відношеннях.

10. Вони зрозуміли, що він переміг з відмінним рахунком.

11. Їх змусили профінансувати ці змагання.

12. Братів виховали суворі батьки.

13. Він вирішив приступити до роботи негайно.

14. Ці студенти вчаться в університеті заочно.

15. Це дивно, що він не усвідомлює цього.

16. Він силою змусив її не робити цього.

8.1.15. Прочитайте текст і знайдіть пропозиції, що містять Participle I і Participle II.

8.1.16. Cократіте текст, опустивши несуттєві деталі.

8.1.17. Складіть план і передайте зміст тексту за ключовими словами:

Self-made man, make fortune, acting, property deals, royalty, governor, discipline, strict, perfect proportions, bodybuilding contest, move, film career, finance, real estate deals, election, governor, supporter.

8.1.18. Розкажіть про який-небудь актора, що є і громадським діячем в нашій країні.

 Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

розділ 4.3 | Розділ 5.1. | Розділ 5.2. | Розділ 5.3. | Розділ 6.1. | Be used to doing smth | Розділ 6.2. | Розділ 6.3. | Розділ 7.1. | Розділ 7.2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати