На головну

Розділ 2.1.

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Розділи курсу
  3. II. Процедурний розділ.
  4. А. Всі умовні рефлекси поділяють на ті ж групи, що і безумовні, на базі яких вони були вироблені.
  5. Авторські права поділяються на особисті немайнові та особисті майнові права.
  6. АДСОРБЦІЯ на нерухомій ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ
  7. АДСОРБЦІЯ НА РУХОМИЙ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ

2.1.1. Поставте дієслово, даний в дужках, в видо-часову форму Present Perfect:

зразок:

 They just (to go out) .They have just gone out.

1. I just (to speak) to him. 2. She never (to be) in Paris. 3. I (to be) very busy lately. 4. They (not to come) yet. 5. Sue already (to buy) a new house. 6. Mike (to meet) her today. 7. We (to watch) interesting programs on TV this week. 8. I (to see) this film three times. 9. He (to live) in this house for many years. 10.She (to be married) for three years.

2.1.2. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Present Perfect, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 The lesson has already begun.Has the lesson begun yet? No, the lesson has not begun yet.

1. They have already bought a new house. 2. My parents have already returned from Spain. 3. He has already heard this news. 4. She has already read this story. 5. They have already paid all the bills. 6. They have just arrived from London. 7. We have had three lectures today. 8. You have studied some economic laws this month. 9. I have read this novel twice. 10. He has called you three times.

2.1.3. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Past Perfect, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 The lesson had begun when they came.Had the lesson begun when they came? No, the lesson had not begun when they came.

1. My friend had left when we arrived. 2. We had left an hour before he returned. 3. They had done that work by last Friday. 4. Before we went sightseeing we had studied the map. 5 They had sold all the tickets by the time I called. 6. We had studied the train schedule before we went to the booking office. 7. By the time he came we had cleaned the house. 8. They had paid all the bills before they left for home. 9. They had visited their granny before they left Moscow. 10. Our manager had signed the contract when I came to the office.

2.1.4. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Future Perfect, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 The lesson will have begun when they come.Will the lesson have begun when they come? No, the lesson will not have begun when they come.

1. My father will have ordered the tickets by that date. 2. She will have done this work by Friday. 3. He will have booked the tickets by tomorrow. 4. They will have sold their car by next month. 5. Tom will have written his report by that time. 6. Mother will have prepared the dinner when we come. 7. I will have called him by that time. 8. The clerk will have printed the papers by next Wednesday. 9. He will have signed the papers by noon. 10. Jane will have answered the letter by that time.

2.1.5. Переведіть пропозиції на англійську мову.

1. Студенти вже склали іспити. 2. Сонце вже зійшло. 3. Діти ще не встали. 4. Я подивився цікаву передачу по телевізору сьогодні. 5. Фільм вже закінчився, коли я прийшла додому. 6. Вони вже побудували новий будинок, коли їх син одружився. 7. Снігопад закінчився, коли настав ранок. 8. Я закінчу писати доповідь до понеділка. 9. Студенти складуть іспити до лютого. 10. Вони повернуться додому о дев'ятій годині.

2.1.6. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Present Perfect Continuous, задайте Спеціальний питання, починаючи зі слів даних в дужках:

зразок:

 It has been raining since morning. (Since when ..?) Since when has it been raining?

1. He has been working at this problem since August. (Since when ...?) 2. They have been studying the contract for two hours. (How long ...?) 3.The managers have been discussing this matter for half an hour. (How long ...?) 4. They have been dancing since nine. (Since when ...?) 5. She has been speaking on the phone for half an hour. (How long ...?) 6. The children have been watching TV since morning. (How log ...?) 7. He has been reading since three o'clock. (Since when ...?) 8. They have been doing this work for two hours. (How long ...?) 9. You have been playing computer games since nine. (Since when ...?) 10. My boss has been writing a report for two hours. (How long ...?)

2.1.7. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Past Perfect Continuous, задайте Спеціальний питання, починаючи зі слів даних в дужках:

зразок:

 It had been raining for an hour when they left. (How long ...?) How long had it been raining when they left?

1. They had been doing this work for several days when they got this offer. (How long ...?) 2. The clerks had been preparing the documents for an hour when their boss came. (How long ...?) 3. We had been skiing for half an hour when the snowfall began. (How long ...?) 4. I had been cooking for an hour when my friends came. (How long ...?) 5. The children had been watching TV for two hours when mother switched it off .. (How long ...?) 6. They had been discussing the contract since 10 amwhen they came to agreement at last. (Since when ...?) 7. He had been having a shower for ten minutes when this TV program began. (How long ...?) 8. The car had been running well since August when the accident happened. (Since when ...?) 9. By the time I finished my shopping I had been walking for three hours. (How long ...?) 10. He had been playing tennis for some years before he could play well. (How long ...?)

2.1.8. Прочитайте пропозиції, поставивши дієслово в видо-часову форму Future Perfect Continuous:

зразок:

 Ann (to work) for two hours when she finishes her composition.Ann will have been working for two hours when she finishes her composition.

1. I (to write) this article for a week by next Monday. 2. He (to watch) this program for twenty minutes when his friend comes. 3. She (to have a shower) for ten minutes when the film begins. 4. He (to wash) his car for some minutes when the mechanic comes. 5. The managers (to discuss) this matter for half an hour when the boss comes. 6. They (to have talks) for two hours when they come to an agreement. 7. The children (to watch) TV for an hour when mother comes. 8. When I return the children (to play) computer games for forty minutes. 9. When we come to the conclusion I (to discuss) this problem with my friends for some time. 10. He (to work) at this problem for a month when he makes an experiment.

2.1.9. Переведіть пропозиції на англійську мову.

1. Він з ранку читає. 2. Мої батьки подорожують по Америці з початку вересня. 3. Ми вивчаємо економіку протягом трьох років. 4. Я вже півтори години дивлюся цю передачу. 5. Керуючі уже дві години обговорювали контракт, коли прийшов генеральний директор. 6. Ми вже годину каталися на лижах, коли пішов сильний сніг. 7. Дощ йшов хвилин сорок, коли ми вирішили поїхати на станцію на таксі. 8. Діти грали вже години дві, коли настав час обіду. 9. Ми будемо вести переговори дві години, коли приїде наш головний економіст. 10. Вони будуть обідати в ресторані хвилин двадцять, коли ти до них приєднаєшся.

2.1.10. Вставте відсутні частини мови.

 іменник  дієслово  прикметник  Прислівник
 note  note  notale  notably
 help      
   wear    
 xxx    large  
 joy      

2.1.11. Відпрацюйте вимова слів, уточнивши транскрипцію по

за словником.

 divide vat leastsubject nnecessary ahowever advpass nalone a predictenough agrant nauthority ndiffer vsize ngraduate ndegree nresearch nduring preptype vhairdressing ntie nintend vkeep in touchtutor n attend venter voverseas atrain vnursing n law n  ділити, разделятьпо щонайменше, у всякому случаепредмет, тема, об'ектнеобходімий, потрібний, винужденнийтем не менше, однак, незважаючи на етопроход, шлях, перехододін, єдиний, одінокійдостаточнийдар, субсидія, стіпендіявласть, адміністраціяотлічаться, розходитися в мненііразмер, величина, об'емвипускнік навчального заведеніяступень, ступінь, положення, рангісследованіе, вивчення, пошуку продовження, протягом, у времяпечатать, набирати на компьютерепарікмахерское делосвязь, шнур, вузол, петлянамереваться, збиратися, подразумеватьподдержівать контакт, связьруководітель групи студентів, домашній учитель, репетіторпосещать, прісутствоватьвходіть, поступатьзагранічний, заморскійвоспітивать, навчати, готовітьпрофессія середнього медичного образованіязакон, право, професія юриста

2.1.12. Переведіть дані словосполучення на російську мову.

Three terms, to be divided, from the beginning, the best-known universities, at least, to be necessary, to be enough, citizen, local authority, to differ from each other, methods of instruction, a university graduate, important feature, research, date from, so-called, to include, to set up, among them, to offer full-time courses, to specialize in, particular, cooking, hairdressing, part -time courses, strong ties, own, to attend lectures, to keep in touch, formal qualification, to enter ordinary university, to train in law, way of life.

2.1.13. Прочитайте текст і назвіть типи вищих навчальних закладів, згаданих в тексті:

LIFE AT COLLEGE AND UNIVERSITY

The academic year in Britain's universities, Polytechnics, Colleges of Education is divided into three terms, which usually run from the beginning of October to the middle of December, from the middle of January to the end of March, and from the middle of April to the end of June or the beginning of July.

There are 46 universities in Britain. The oldest and best-known universities are located in Oxford, Cambridge, London, Leeds, Manchester, Liverpool, Edinburgh, Southampton, Cardiff, Bristol, Birmingham.

Good A-level results in at least two subjects are necessary to get a place at the university. However, good exam passes alone are not enough. Universities choose their students after interviews. For all British citizens a place at a university brings with it a grant from their local education authority.

English universities greatly differ from each other. They differ in date of foundation, size, history, tradition, general organization, methods of instruction, way of student life.

After three years of study a university graduate will leave with a Degree of a Bachelor of Arts, Science, Engineering, Medicine, etc. Later he may continue to take the Master's Degree and then the Doctor's Degree. Research is an important feature of university work.

The two intellectual eyes of Great Britain - Oxford and Cambridge Universities - date from the twelfth and thirteenth centuries.

The Scottish universities of St. Andrews, Glasgow, Aberdeen and Edinburgh date from the fifteenth and sixteenth centuries.

In the nineteenth and early part of the twentieth centuries the so-called Redbrick universities were founded. These include London, Manchester, Leeds, Liverpool, Sheffield, and Birmingham. During the late sixtieth and early seventieth some 20 new universities were set up. Sometimes they are called "concrete and glass 'universities. Among them are the universities of Sussex, York, East Anglia and some others.

During these years the Government set up thirty Polytechnics. The Polytechnics, like the universities, offer first and higher degrees. Some of them offer full-time and sandwich courses. Colleges of Education provide two-year courses in teacher education or sometimes three years if the graduate specializes in some particular subject.

Some of those who decide to leave school at the age of 16 may go to a further education college where they can follow a course in typing, engineering, town planning, cooking, or hairdressing, full-time or part-time. Further education colleges have strong ties with commerce and industry.

There is an interesting form of studies which is called the Open University. It is intended for people who study in their own free time and who "attend" lectures by watching television and listening to the radio. They keep in touch by phone and letter with their tutors and attend summer schools. The Open University students have no formal qualifications and would be unable to enter ordinary universities.

Some 80,000 overseas students study at British universities or further education colleges or train in nursing, law, banking or in industry.

2.1.14. Вкажіть, які пропозиції відповідають змісту тексту, підтвердіть свої відповіді фактами з тексту:

1. The students of Polytechnics can get only the first degree.

2. The Redbrick universities were set up in seventieth last century.

3. There are three terms in the academic year in British universities.

4. The students of the Open University get first and higher degrees.

5. One can enter the university if he or she has good result in one subject.

6. College of Education provides four-year courses.

7. The students of the Open University should attend lectures during the academic year.

8. All the universities in Britain have the same traditions and general organization.

9. The students of Polytechnics may work and study at the same time.

10. The universities of Sussex, York and East Anglia are sometimes called "concrete and glass" universities.

11. Children at the age of fourteen may go to a further education college.

12. There are no overseas students at British universities.

2.1.15. Дайте відповідь на наступні питання:

1. How many terms are there in the academic year in Britain?

2. How many universities are there in Great Britain?

3. What is necessary to get a place at the university?

4. Who gets grants at the universities?

5. How do the universities differ?

6. What degree does the university graduate get after three years of studying?

7. How many years does it take to get the Master's Degree and the Doctor's Degree?

8. What is an important feature of university work?

9. How old is Oxford University?

10. How old is Cambridge University?

11. How old are the Scottish Universities?

12. When were the Redbrick universities founded?

13. When were the "concrete and glass" universities set up?

14. How many Polytechnics did the Government set up?

15. What degrees do Polytechnics offer?

16. What courses do they offer?

17. What courses do the Colleges of Education provide?

18. What course can the young people follow after leaving school at the age of 16?

19. What is the method of instruction at the Open University?

20. How do the students of the Open University keep in touch with their tutors?

21. Do the Open University students have formal qualification?

22. How many overseas students are there in Britain?

2.1.16. Прочитайте текст. Знайдіть англійські еквіваленти наступних слів і словосполучень:

Підтримувати зв'язок, бути недостатнім, випускник університету, місцева влада, так званий, присуджену кваліфікація, громадянин, вступити в звичайний університет, два семестри, серед них, відрізнятися один від одного, найвідоміші університети, включати в себе, датуватися, бути необхідним, особливий , перукарська справа, пропонувати очне навчання, з початку двадцятого століття, засновувати, міцні зв'язки, методи навчання, спосіб життя, по крайней мере, важлива риса, дослідження, кулінарія, власний, торгівля, отримувати підготовку в юриспруденції, відвідувати лекції, спеціалізуватися в, бути розділеним на.

2.1.17. Переведіть на англійську мову наступні пропозиції, використовуючи дані слова і словосполучення:

1. Вони підтримують зв'язок зі своїми керівниками по телефону.

2. Мій друг отримав стипендію від уряду.

3. Ми пройшли курс економіки в минулому році.

4. Я б хотів отримати підготовку з банківської справи.

5. Цей університет готує економістів і бухгалтерів.

6. Ці народи дуже відрізняються своїми традиціями.

7. Його дядько отримав докторський ступінь в минулому році.

8. Мої брати дуже відрізняються одна від одної.

9. Щоб отримати місце в університеті вам необхідно пройти співбесіду.

10. Московський державний університет був заснований в 1755 році.

11. Ці студенти спеціалізувалися в юриспруденції.

12. Наш викладач використовує різні сучасні методи навчання.

13. Я хочу продовжити навчання і отримати ступінь магістра.

14. Необхідно отримати хороші результати принаймні з двох предметів, щоб вступити до університету.

15. Він студент очного відділення нашого університету, а її брат вчиться і працює.

16. Ці університети дуже відрізняються методом навчання.

2.1.18. Прочитайте текст і знайдіть у ньому, присудок якого виражено видо-часової формою Future Indefinite.

2.1.19. Скоротіть текст, опустивши несуттєві деталі.

2.1.20. Складіть план і передайте зміст тексту за ключовими словами:

Academic year, good results, interview, to leave with a degree, to be founded, Polytechnics, to offer, a further education college, to be intended for, to attend, overseas.

2.1.21. Розкажіть, які можливості продовжити освіту після здобуття обов'язкової загальної середньої освіти існують у нашій країні.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

АНГЛІЙСЬКА МОВА | Чередниченко М. А., Арутюнян Д. Д., Красикова Т. І., Пустовойт О. Є. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів першого курсу. - Корольов МО: КІУЕС, 2010. - 191 с. | Розділ 1.1. | Розділ 1.2. | Розділ 2.3. | Розділ 3.1. | Розділ 3.2. | Розділ 3.3. | розділ 4.1 | Розділ 4.2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати