На головну

Розділ 1.1.

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Розділи курсу
  3. II. Процедурний розділ.
  4. А. Всі умовні рефлекси поділяють на ті ж групи, що і безумовні, на базі яких вони були вироблені.
  5. Авторські права поділяються на особисті немайнові та особисті майнові права.
  6. АДСОРБЦІЯ на нерухомій ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ
  7. АДСОРБЦІЯ НА РУХОМИЙ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ

1.1.1. Прочитайте пропозиції з дієсловом to be в видо-часової формі Present Indefinite, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 She is his good friend.Is she his good friend? No, she is not his good friend.

1. We are ready to start. 2. You are good at maths. 3. He is very intelligent. 4. She is angry with me. 5. They are in Europe now. 6. We are hungry. 7. She is very tired. 8. He is very busy now. 9. They are thirsty after a long walk. 10. He is always polite.

1.1.2. Прочитайте пропозиції c дієсловом to be в видо-часової формі Past Indefinite, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 She was his good friend.Was she his good friend? No, she was not his good friend.

1. I was at work yesterday. 2. He was in France last spring. 3. She was in the office an hour ago. 4. We were late for the performance yesterday. 5. Granny was in the country last summer. 6. They were at home last Sunday. 7. Dad was angry with me yesterday. 8. He was very polite with me last time. 9. He was busy half an hour ago. 10. It was very windy the day before yesterday.

1.1.3. Прочитайте пропозиції c дієсловом to be в видо-часової формі Future Indefinite, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 She will be his friend.Will she be his friend? No, she will not be his friend.

1. She will be ready in five minutes. 2. They will be at home in half an hour. 3. We will be late for the next lesson. 4. You will be an accountant in a year. 5. They will be tired after a long walk. 6. I will be back soon. 7. It will be warm tomorrow. 8. The weather will be nice next week. 9. She will be our new teacher next term. 10. We will be out of town tomorrow.

1.1.4. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Present Indefinite, Задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 She likes ice cream.Does she like ice cream? No, she does not like ice cream.

1. He usually comes in time. 2. You always work hard. 3. Don seldom gets up early. 4. I often go to the university by car. 5. He always comes to the office in time. 6. She usually feels well. 7. They know a lot about art. 8. You always work hard. 9. He speaks English well. 10. He does with people well.

1.1.5. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Past Indefinite, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 They traveled much last year.Did they travel much last year? No, they did not travel much last year.

1. They went to London by plane yesterday 2. My friend traveled a lot last year. 3. He worked hard yesterday. 4. They bought a new car last week. 5. The train arrived an hour ago. 6. We changed trains in Berlin yesterday evening. 7. His family sold the house a year ago. 8. She felt well yesterday. 9. Dan arrived late for the class last Monday. 10. She saw this film on TV a week ago.

1.1.6. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Future Indefinite, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 You will ski tomorrow.Will you ski tomorrow? No, you will not ski tomorrow.

1. I will phone you tomorrow. 2. He will meet us at the station next Friday. 3. She will learn a great deal next term. 4. We will pass the exam soon. 5. I will come back in two days. 6. She will get married next month. 7. My friends will leave for Italy in a week. 8. My brother will help me with this work next Tuesday. 9. He will pay the bill tomorrow. 10. We will sign the contract next week.

1.1.7. Переведіть дані пропозиції на англійську мову.

1. Він зазвичай зустрічає її після роботи. 2. Ми зазвичай приходимо на заняття вчасно. 3. Вона вчора приготувала смачний салат. 4. Вони зустрінуть нас на станції через годину. 5. Вона поїде в Італію через тиждень. 6. Вони зазвичай платять готівкою. 7. Він прийняв душ вранці. 8. Вони підписали контракт на минулому тижні. 9. Вони оплатили рахунки вчора. 10. Чому він пішов з вечірки так рано вчора?

1.1.8. Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Present Continious, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 You are watching TV now.Are you watching TV now? No, I am not watching TV now.

1. He is working in the lab now. 2. She is listening to you with interest at the moment. 3. It is raining in the South now. 4. We are working at this problem right now. 5. They are doing shopping at the moment. 6. The children are playing computer games at present. 7. Ann is cooking dinner in the kitchen now. 8. Don is having a shower just now. 9. They are going to Spain tomorrow. 10. He is meeting them next Friday.

1.1.9. . Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Past Continious, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 He was watching TV at this time yesterday.Was he watching TV at this time yesterday? No, he was not watching TV at this time yesterday.

1. He was watching TV at 7 o'clock yesterday. 2. She was reading for the exam from 3 to 10 p.m. yesterday. 3. It was raining all evening yesterday. 4. We were waiting at the station at that moment yesterday. 5. You were studying all night before your last exam. 6. They were traveling in Europe at this time last year. 7. I was reading from 5 till 7 o'clock yesterday evening. 8. My friends were waiting for me at the metro station when I saw them. 9. Father was reading a paper when I came. 10. She was cooking when her husband came.

1.1.10. . Прочитайте пропозиції в видо-часової формі Future Continious, задайте загальне питання і дайте негативну відповідь:

зразок:

 They will be watching TV at 7 o'clock tomorrow.Will they be watching TV at 7 o'clock tomorrow? No, they will not be watching TV at 7 o'clock tomorrow.

1. At 3 o'clock tomorrow I will be going to Berlin. 2. At 7 o'clock this evening he will be having party. 3. At 10 o'clock tomorrow morning she will be working in her office. 4. We will be enjoying ourselves at this time tomorrow. 5. You will be swimming in the sea at this time next week. 6. They will be studying all day tomorrow. 7. Ann will be reading for the exam all night tomorrow. 8. His parents will be flying to Spain at that time next Sunday. 9. He will be resting all through the weekend. 10. Her friends will be dancing all evening tomorrow.

1.1.11. Переведіть дані пропозиції на англійську мову.

1. Не роби мені! Я зараз працюю. 2. Вони стояли біля метро, ??коли я їх побачив. 3. Я буду готуватися до іспиту весь день завтра. 4. Вони обідали, коли я прийшла. 5. Вона робила покупки, коли я її зустріла. 6. Він приймає душ зараз. 7. Вона буде обідати в цей час. 8. Він зараз розмовляє по телефону. 9. Ми працювали в лабораторії з 3 до 6 вчора. 10. Я буду відпочивати всі вихідні.

1.1.12. Вставте відсутні частини мови.

 іменник  дієслово  прикметник  Прислівник
 note  note  notable  notably
   use    
 peace  xxx    
     weak  
 success      

1.1.13. Відпрацюйте вимова слів, уточнивши транскрипцію за словником:

 importance nnative anative speakerscience nscientific atrade nrelation nnumerous аexceed vwidely advrespect nin this respectacquire vfrontier ndevelopment nmanufacture naid nmutual aidautomation nconsiderable aa considerable degreeliteracy nmajor afrequent aestablishment nmother tongueaboveabove allassist vassist insettlement n  значення, важливість, значітельностьроднойносітель язиканауканаучнийторговляотношеніе, зв'язок, завісімостьмногочісленнийпревишать, превосходітьшіроко, значітельноуваженіе, увагу, відносини цьому отношенііпріобретать, отримувати, достігатьграніца, межа, нові возможностіразвітіе, зростання, разработкапроізводство, ізготовленіепомощь, сприяння, підтримка взаімопомощьавтоматізаціязначітельний, великий, важнийзначітельная степеньграмотностьбольшій, важливий, значітельнийобичний, постояннийустановленіе, створення, учрежденіеродной язиквишеупомянутийкроме всього прочегопомогать, содействоватьпрінімать участіезаселеніе, поселення

1.1.14. Переведіть дані словосполучення на російську мову.

In the course of, secondary importance, native speakers, in a number of speakers, nowadays, politics, science, trade, cultural relations, the official language, numerous countries, even more widely, a foreign language, in this respect, to acquire, an international status, listening to broadcasts, commerce, scientific literature, technological and economic development, international aid, automation, considerable degree, diplomacy, frequently, outside, mother tongue, exporting, above all, to assist, present standing.

1.1.15. Прочитайте текст і назвіть, в яких країнах англійська мова є: а) єдиною офіційною мовою, б) одним з офіційних мов; в) в чому причина, на думку автора статті, становлення англійської як світової мови.

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

It is only in the course of the last few years that English has become a world language. In Shakespeare's time it was a "provincial" language of secondary importance with only six million native speakers. Nowadays English has become the world's most important language in politics, science, trade and cultural relations. In a number of speakers (400 million) it is second only to Chinese. It is the official language of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the United States of America, of Australia and New Zealand. English is used as one of the official languages ??in Canada, the Republic of South Africa and the Irish Republic. It is also spoken as a second language by many people in India, Pakistan, numerous countries in Africa.

Even more widely English is studied and used as a foreign language. In this respect it acquired an international status. It is used for communication, listening to broadcasts, reading books and newspapers, in commerce and travel. Half of the world's scientific literature is in English. English is associated with technological and economic development and it is the principal language of international aid. It is the language of automation and computer technology. It is not only the universal language of international aviation, shipping and sport, it is to a considerable degree the universal language of literacy and public communication. It is the major language of diplomacy, and is the most frequently used language both in the debates in the United Nations and in the general conduct of the UN business.

English has become a world language because of its establishment as a mother tongue outside England. This exporting of English began in the seventeenth century with the first settlements in North America. Above all it is the greatest growth of population in the United States assisted by massive immigration in the nineteenth and twentieth centuries that has given the English language its present standing in the world.

1.1.16. Вкажіть, які пропозиції відповідають змісту тексту, підтвердіть свої відповіді фактами з тексту:

1. English has become the world's language in the course of the last decade.

2. Five million people spoke English as native language in Shakespeare's time.

3. In a number of speakers it is the first language in the world.

4. It is one of the official languages ??in Canada.

5. English has got an international status because it is widely used as a foreign language.

6. Many people in different countries of Africa speak English as a second language.

7. One third of the world's scientific literature is in English.

8. English is the major language of international aid.

9. French is the principal language for the debates in the United Nations.

10. English has become a world language only because it is widely studied as a foreign language.

11. It is used only as a foreign language outside Great Britain.

12. The exporting of English began in the sixteenth century.

1.1.17. Дайте відповідь на наступні питання:

1. When did English become a world language?

2. How many native speakers of English were there in Shakespeare's time?

3. In what spheres is it the world's most important language?

4. How many native speakers of English are there in the world now?

5. Where is it the only one official language?

6. Where is it used as one of the official languages?

7. Where is it spoken as a second language?

8. In what way is it used more widely?

9. What status did English acquire?

10. Where is it used nowadays?

11. How often is it used in scientific literature?

12. What is it associated with?

13. What is it the universal language of?

14. What is it the major language of?

15. How is it used in the United Nations?

16. Why has it become a world language?

17. When did the exporting of English begin?

18. What else has given English its present standing in the world?

1.1.18. Прочитайте текст. Знайдіть англійські еквіваленти наступних слів і словосполучень:

Комп'ютерні технології, Іноземна мова, культурні зв'язки, економічний розвиток, офіційний (державний) мову, здобувати, торгівля, другорядна значимість, в цьому відношенні, численні країни, зв'язок, міжнародний статус, сучасне становище, наукова література, наука, міжнародна допомога, слухати радіопередачі , навіть більш широко, допомагати, значний ступінь, крім усього іншого, автоматизація, експорт, часто, авіація, рідна мова, зовні (поза), в даний час, протягом, політика, за кількістю носіїв.

1.1.19. Переведіть на англійську мову наступні пропозиції, використовуючи дані слова і словосполучення:

1. Це було дуже важливо для мене.

2. Вони розвивають культурні зв'язки (відносини) між двома країнами.

3. Ми не вивчали іноземну мову в минулому році.

4. А ви вивчали іноземну мову в минулому році?

5. Він користується англійською як другою мовою.

6. Він слухав радіо, коли прийшла сестра.

7. Що ти зараз слухаєш?

8. Ти вчора слухав музику?

9. Вона читає наукову літературу англійською.

10. Лектор говорив про швидкий економічний розвиток Китаю.

11. Коли ти отримаєш ступінь бакалавра?

12. Зростання населення був дуже високим багато років назад.

13. Вони експортують комп'ютери в багато країн.

14. Що ви експортуєте в Італію?

1.1.20. Прочитайте текст і знайдіть пропозиції, присудок яких виражено видо-часової формою Present Perfect Tense.

1.1.21. Скоротіть текст, опустивши несуттєві деталі.

1.1.22. Складіть план і передайте зміст тексту за ключовими словами:

In the course of, native speakers, in a number of speakers, official language, a second language, more widely, is used, scientific literature, technological and economic development, diplomacy, establishment, mother tongue, the growth of population.

1.1.23. Розкажіть, як і де вивчають англійську мову в нашій країні.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

АНГЛІЙСЬКА МОВА | Розділ 1.3. | Розділ 2.1. | Розділ 2.2. | Розділ 2.3. | Розділ 3.1. | Розділ 3.2. | Розділ 3.3. | розділ 4.1 | Розділ 4.2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати