На головну

Чередниченко М. А., Арутюнян Д. Д., Красикова Т. І., Пустовойт О. Є. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів першого курсу. - Корольов МО: КІУЕС, 2010. - 191 с.

  1. English 2: Workbook / Англійська мова. 2 клас. Робочий зошит
  2. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  3. II. Методичні вказівки для студентів
  4. II. Російська мова: Воля як основа творчості.
  5. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  6. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу немовних вузів.

Даний посібник містить страноведческий матеріал, знайомить читачів з соціокультурним середовищем країни, що вивчається. Робота з посібником допоможе читачеві сформувати навички пошуку та осмислення іншомовної інформації, удосконалювати свої комунікативні вміння, а також розвинути письмову мову.

Схвалено і рекомендовано до видання як навчальний посібник навчально-методичною радою КІУЕС.

Рецензенти: зав. кафедрою перекладу МГУЛ, професор, кандидат філологічних наук Жаворонкова Р. Н.

Професор кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук РГУТС Авакумова Т. А.

Кафедра іноземних мов

Автори: к.е.н., доцент Чередниченко Марія Олександрівна,

к.п.н., доцент Арутюнян Діана Давидівна,

к.ф.н., професор Красикова Тамара Іванівна,

старший викладач Пустовойт Ольга Євгенівна

Під загальною редакцією зав.кафедрою іноземних мов проф. Красікової Т. І.

© Королівський інститут управління економіки та соціології 2010

© Чередниченко М. А., Арутюнян Д. Д., Красикова Т. І., Пустовойт О. Є. 2010


Передмова

Цей посібник призначений для студентів першого курсу, які продовжують вивчення англійської мови на базі знань, набутих в середній школі, коледжі або ліцеї. Мета посібника полягає в сформованості міжкультурної комунікативної компетенції з англійської мови і включає наступні види мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, аудіювання та письмо.

Посібник сприяє збагаченню словникового запасу студентів, залученню студентів до самостійної навчально-дослідницької роботи з мови і розвиває у них аналітичний підхід до досліджуваних мовних явищ шляхом зіставлення їх з відповідними явищами рідної мови.

Посібник складається з восьми блоків (units) з наступною тематикою: англійська мова як світової, освіту, звичаї та традиції, англійська кухня, сім'я, англійський будинок, деякі факти про Велику Британію, видатні люди Англії. Тексти мають на меті відпрацювання навчально-пізнавальної теми відповідних дій і є джерелом країнознавчих і літературознавчих знань. Тексти є зразки англійської літературної мови в його усній і письмовій різновидах.

Посібник виходить з принципів поаспектного навчання мови і призначене служити основою для занять з практики усного та писемного мовлення, що визначило його структуру і зміст окремих розділів.

Кожен блок містить три розділи. У першому розділі дано вправи на певний граматичне явище, словотвір і основний текст з наступними лексичними вправами.

У другому розділі міститься текст для вилучення зазначеної інформації з наступними завданнями, в тому числі і письмовими. У третьому розділі дається текст для самостійної роботи та письмового перекладу. Завершується кожен блок рольовою грою і аудіюванням. Тексти першого і другого розділів забезпечені словником.

В кінці посібника дається англо-російський словник обсягом 500 слів, в якому відображені основні лексичні одиниці, використані в навчальних текстах.

Авторами блоків є: Чередниченко М.А. (Блок 1, 2, 3, 8), Красикова Т. І. (Блок 4), Арутюнян Д. Д. (Блок 5), Пустовойт (Блок 6, 7).

Видання друге, виправлене і доповнене. Автори дякують колег по кафедрі іноземних мов і рецензента кафедри перекладу МГУЛ професора, кандидата філологічних наук, зав. кафедрою Жаворонкова Р. Н за цінні зауваження, які були враховані в ході переробки даного посібника.


БЛОК 1

· Граматика: відмінювання дієслова to be

· Відо-часові форми дієслова в групі Indefinite і Continuous

· Cловообразованіе

· Текст English As A World Language

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Розділ 1.2. | Розділ 1.3. | Розділ 2.1. | Розділ 2.2. | Розділ 2.3. | Розділ 3.1. | Розділ 3.2. | Розділ 3.3. | розділ 4.1 | Розділ 4.2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати