На головну

АНОТАЦІЯ

  1. анотація
  2. анотація
  3. анотація
  4. анотація
  5. анотація
  6. анотація
  7. анотація

Даний навчальний посібник призначений для вивчення іноземної мови студентами першого курсу середніх спеціальних навчальних закладів. Посібник складається з шести розділів, кожен з яких включає в себе такі розділи як:

1. Лексичний матеріал (LEXICAL MATERIAL);

2. Граматичний матеріал (GRAMMAR);

3. Додатковий матеріал (ADDITIONAL STUDY)

У першому розділі запропоновані усно-розмовні теми і завдання до них, що включають в себе складання діалогів і ситуацій, які пропонують студентам не тільки оволодіти новим лексичним матеріалом, а й розвинути навички розмовної мови.

У другому розділі запропоновано короткий виклад певного розділу граматики з підбором вправ, що дозволяють студентам закріпити теоретичний матеріал на практиці.

У третьому розділі викладено додатковий лексичний матеріал по усно-розмовної теми першого розділу, що допомагає студентам на практиці закріпити отримані знання та вміння.

Оволодівши матеріалом, викладеним у цьому навчальному посібнику, студенти придбають достатній рівень знання лексики та граматики, необхідний їм на даному етапі навчання англійської мови.

ЗМІСТ

UNIT 1 5

LEXICAL MATERIAL: About Myself 5

GRAMMAR: Іменник (The Noun) 10

ADDITIONAL STUDY: People around me. My family. 14

UNIT 218

LEXICAL MATERIAL: My Friend 18

GRAMMAR: Займенник (The Pronoun) 23

ADDITIONAL STUDY: A Real Friend. Appearance. 27

UNIT 330

LEXICAL MATERIAL: My Weekday 30

GRAMMAR: Числівники (The Numerals) 34

ADDITIONAL STUDY: Weekdays 37

UNIT 439

LEXICAL MATERIAL: My Day-off. 39

GRAMMAR: Артикль (The Article) 42

ADDITIONAL STUDY: Day-offs 46

UNIT 548

LEXIACAL MATERIAL: My Hobby 48

GRAMMAR: Прикметник (The Adjective) 52

ADDITIONAL STUDY: Hobby 55

UNIT 658

LEXIACAL MATERIAL: My House 58

GRAMMAR: Справжнє просте час (The Present Simple Tense) Теперішній тривалий час (The Present Continuous Tense) 67

ADDITIONAL STUDY: House And Apartment Plans 71

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ76

UNIT 1

LEXICAL MATERIAL: About MyselfПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Vocabulary | Vocabulary | Освіта множини у іменників | EX. 7. Put the following sentences into singular form. Translate. | I. Translate the texts into English | IV. Write down a list of questions you want to ask to your group mate about his or her family. Then changes the lists, write down the answers and give it back. | VII. Read and translate the text. | VII. Look at the family pictures and describe them like it was done in the text given above. | Vocabulary | Vocabulary |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати