загрузка...
загрузка...
На головну

Підбір перерізу сталевої балки при прямому поперечному вигині

  1. Атаки з підбором пароля
  2. Балки і прогони покриттів
  3. Балки підкранові, їх призначення, типи
  4. Балки фундаментні, їх призначення, типи
  5. В органах внутрішніх справ організаторами виявлення, розкриття, розслідування, попередження та припинення злочинів є, перш за все, їх перші керівники.
  6. Вплив перетину нульового проводу на втрати активної потужності і урівноваження струмів нульової послідовності
  7. Вибір теми курсової роботи і підбір літератури

Задані раcчётние схеми і вихідні дані до прямого поперечному вигину балок.

Потрібно підібрати сталевий прокатний двотавр з розрахунку на міцність за першим граничним станом.

Початкові дані

 Шифр  a м  c м  FкН  MкНм  qкН / м  RМПа
 31-5  2,3  1,0  0,90

Розрахункова схема і епюраРешеніе

Задані розрахункові значення опору матеріалу і навантажень. Для підбору перетину балки (рис. 1) буде потрібно максимальне значення згинального моменту в перетинах балки.

Проведемо координатні осі y і z, як зазначено на розрахунковій схемі. Якщо при визначенні внутрішніх сил розглядати тільки ліві відсічені частини, опорні реакції не знадобляться. Тому не будемо їх знаходити і приступимо до визначення згинальних моментів Мх в перетинах балки за допомогою методу перетинів.

Розіб'ємо балку по довжині на 2 ділянки і позначимо їх. Розглянемо кожну ділянку окремо. Проведемо всередині них довільні перетину 1-1, 2-2.

1 ділянку z  [0; з]

 Розглянемо ліву відтятою частина балки (рис. 2). Покажемо осі y, z, змінне відстань z, точку С, вигинає момент Мх. Для згинального моменту тут і далі обирається позитивний напрямок, що дозволяє отримати відповіді, що враховують встановлені правила знаків. Вони полягають в тому, що позитивні згинальні моменти розтягують нижні волокна.

Cоставить рівняння рівноваги і знайдемо згинальний момент

, ,

При складанні цього рівняння момент сили відносно точки С, спрямований проти годинникової стрілки, прийнятий зі знаком плюс. Міг бути прийнятий і знак мінус, і був би отриманий той же результат. Згинальний момент в перетинах є лінійною функцією z, тому будуть потрібні як мінімум дві точки для побудови епюри. Знайдемо значення на кінцях ділянки

,

Будуємо епюру згинальних моментів першої ділянки у вигляді прямої лінії.

2 ділянку z  [0; a]

 Розглянемо ліву відтятою частина балки (рис. 3). Зазначимо на схемі осі y, z, точку D, що вигинає момент Мх. Будуємо епюру для цієї ділянки.

Скористаємося рівнянням рівноваги для визначення згинального моменту

 , F (c + z) + M + Mx = 0,

Mx = -F (C + z) - M = -22 (1 + z) - 45 = -67 - 22z.

Отриманий результат свідчить, що епюра згинальних моментів на цій ділянці є прямою лінією, тому обчислення проведемо в двох точках.

.

За результатами обчислень побудована епюра Мх, Показана на рис. 1.

Тепер перейдемо до підбору перетину. Небезпечним є перетин з максимальним по модулю изгибающим моментом Мmax = 117,6 кНм. Потребується номер двутавра знайдеться з умови міцності за граничними станами, яке має вигляд

 (1)

Визначимо осьової момент опору поперечного перерізу з (1)

.

По таблиці сортаменту двотаврів найбільш підходящим є № 30 з осьовим моментом опору W = 472 см3.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

 друге чіслошіфра  a м  c м  FкН  MкНм  qкН / м  RМПа
 2,5  1,1  0,95
 2,4  1,2  0,85
 2,2  1,0  0,90
 2,3  1,1  0,80
 2,1  1,2  0,88

Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Завдання для домашніх завдань, приклади рішень | С. І. Євтушенко | ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ | Визначення внутрішніх сил методом перетинів | Геометричні характеристики перерізу з прокатних профілів | Геометричні характеристики симетричного перетину | Розтягання - стискання прямолінійного ступеневої стрижня | І жорсткість за граничними станами | Плоске напружений стан в точці і міцність | Визначення оптимального перетину балки при вигині |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати