Головна

Fill in the missing numerals in the following sentences as in the example given for the first sentence. (Вставте пропущене ім'я числівник як в прикладі.)

  1. A) translate the illustrative examples into Russian;
  2. A. 1. Read and translate the following international words
  3. A. 1. Translate the following international words
  4. A. 5. Translate the sentences
  5. A. Complete the sentences according to the information in the text.
  6. A. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in the box.
  7. A. Complete the sentences with the correct word. Use each word once only.

Example: May is the fifth month of the year

a) September is the ___ month of the year.

b) January is the ___ month of the year.

c) June is the ___ month of the year.

d) March is the ___ month of the year.

e) August is the ___ month of the year.

f) November is the ___ month of the year.

 Remember! (Запам'ятайте!) · В англійській мові для називання дат дуже важливо знати порядкові числівники. наприклад, 15-те жовтня по-англійськи буде the fifteenth of October. Не забувайте використовувати артикль і привід. Є й інший варіант: October 15 (October the fifteenth). · Для називання року число, що позначає рік, розділяється на два числа навпіл, наприклад: 1990 розділяється на 19 і 91 і вимовляється nineteen ninety-one. · Для називання років, що закінчуються на 00, наприклад 1900, Кажуть nineteen hundred. · Для називання років, починаючи з 2000, число вимовляється повністю, наприклад: two thousand, 2004 - Two thousand and four. · Слово «year» в англійській мові після назви року ані слова, наприклад: 1995 рік - Nineteen ninety-five.
 16 Read in English. (Прочитайте по-англійськи.) A) the 8th of Marchb) the 12th of Junec) the 1st of Januaryd) the 11th of Octobere) May 1f) February 23g) April 1h) December 31  17 Say in English. (Скажіть по-англійськи.) A) 7 ноябряb) 24 декабряc) 1 сентябряd) 31 маяe) 22 червня 1941 годаf) 1 вересня 2007 годаg) 1 січня 1900 годаh) 7 листопада 1917 року


Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Introduce yourself. (Представтеся.) | Read every third, fourth, fifth letter of the alphabet (Прочитайте кожну третю, четверту, п'яту букву в алфавіті). | Vocabulary (Словник) | Listen and repeat. (Прослухайте і повторіть.) | Cardinal numerals (кількісні числівники) | Say these numbers in English. (Назвіть числа по-англійськи.) | Vocabulary (Словник) | Listen and repeat. (Прослухайте і повторіть.) | Describe the weather in the pictures. (Опишіть погоду на картинках.) | Read the following texts about four seasons. (Прочитайте наступні тексти про пори року.) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати