Головна

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. IV. Складання здавальних списків.
  4. Алгоритм рішення рівнянь третього ступеня в радикалах.
  5. Алгоритм рішення рівнянь четвертого ступеня в радикалах.
  6. взаємопов'язаних рівнянь
  7. Види систем рівнянь

Існує кілька способів складання рівнянь ОВР. Зазвичай застосовуються:

а) метод електронного балансу;

б) метод електронно-іонного балансу.

В основі обох методів лежить знаходження таких кількісних відносин між окислювачем і відновником, при яких дотримується рівність прийнятих і відданих електронів.

Метод електронного балансу є більш універсальним, хоча і менш

наочним. Він заснований на підрахунку зміни ступенів окислення атомів окислювача і відновлювача в початкових і кінцевих речовинах. При роботі з цим методом зручно дотримуватися такого алгоритму:

1. Записується молекулярна схема окислювально-відновної реакції,

2. Розраховуються ступеня окислення атомів (зазвичай тих, які її змінюють),

3. Визначаються окислювач і відновник,

4. Встановлюються числа електронів, прийнятих окислювачем,

і число електронів, що віддаються відновником,

5. Знаходяться коефіцієнти, при множенні на які, числа відданих і прийнятих електронів зрівнюються,

6. Підбираються коефіцієнти для інших учасників реакції.

Розглянемо реакцію окислення сірководню:

-2 0 +4 -2 -2

H2S + O2 = SO2 + H2O

 У цій реакції сірка (-2) є відновником, а молекулярний кисень - окислювачем. Складаємо електронний баланс.

S-2 -6e- > S+4 2 - коефіцієнт домноженія для відновника O2 + 4e > 2O-2 3 - коефіцієнт домноженія для окислювача

Записуємо формули речовин з урахуванням коефіцієнтів домноженія:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

метод електронного балансу зазвичай використовують для визначення коефіцієнтів в ОВР, що протікають в гетерогенних системах, що містять тверді речовини або гази.

Для реакцій, що протікають в розчинах, зазвичай застосовується метод електронно-іонного балансу, Який враховує вплив різних чинників на склад кінцевих продуктів.

Даний метод враховує: а) кислотність середовища, б) концентрації реагуючих речовин, в) реальний стан реагують частинок в розчині, г) вплив температури та ін. Крім того, для даного методу

немає необхідності використовувати ступінь окислення.Попередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

РІВНОВАГИ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ | Вправи і завдання для самостійного рішення | РОЗЧИНИ СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ | Вправи і завдання для самостійного рішення | Властивості буферних розчинів | Вправи і завдання для самостійного рішення | Фактори, що впливають на розчинність | БУДОВА АТОМА | Принципи заповнення атомних орбіталей електронами | ОКІСЛІТЕЛЬНО_ВОССТАНОВІТЕЛЬНИЕ РЕАКЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати