Головна

Моделі правової держави

  1. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  2. III. Взаємозв'язок держави і права.
  3. IV. НАЗАЧЕНІЕ КОНЛАНГА Огір ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОВ
  4. V.1. Загальні початку правового становища осіб в приватному праві
  5. VIII.4.1) Поняття частноправового правопорушення.
  6. А) теорія держави і права (як одна з історико-теоретичних юридичних наук) ___
  7. А. Взаємини між державами

В основі ліберальної концепції правової держави лежать теорія природного права і ідея англійської політичної економії (насамперед погляди Адама Сміта). Основні положення цієї концепції:

- Право приватної власності - це природне право, воно абсолютно незалежно від держави;

- Економіка і держава є окремими сферами;

- Особистість первинною по відношенню до суспільства;

- Суспільство первинне по відношенню до держави.

Відповідно до даної концепції держава, її органи не мають власних цілей; воно виконує роль "нічного сторожа", тобто не втручається в економічні та соціальні відносини, не керує економікою, культурою та ін., а тільки встановлює "правила гри", тобто відповідні норми права, охороняє в суспільстві порядок, захищає приватну власність, свободу особистості. У такій державі культивується індивідуалізм, активність особистості, не обмежується її свобода, і в цих умовах вона сама себе забезпечує. За громадянами визнаються політичні права, при цьому соціально-економічні права заперечуються. Економічна і соціальна функції за державою не визнаються.

В реальності "чисто" ліберальних держав не існує, проте його ідеї присутні в політиці ліберально-демократичних партій і проявляються у вигляді "неолібералізму" і "неоконсерватизму".

Неоконсерватизм проявився в політиці М. Тетчер в Англії і Р. Рейгана в США. Його суть полягає в роздержавленні всіх сфер життя - обмеження ролі держави в економіці, приватизації державної власності, відповідних перетвореннях соціальних програм у сферах освіти, охорони здоров'я та ін.

Політика лібералізму проводиться і в Росії - приватизація державної власності, лібералізація цін і інші заходи, пов'язані зі створенням ринкової економіки. Соціальна правова держава характеризується більш активним його участю в економічних і соціальних процесах, соціальній політиці в науці, освіті, охороні здоров'я, культурі та ін.

Дана ідея стала популярною в середині XX ст., Її суть - покладання на державу турботи про людину, підтримки соціально незахищених верств населення. Завдання створення соціальної держави проголошена в конституціях Франції, Іспанії, Туреччини та ін.

У ст. 7 Конституції РФ закріплено, що "Російська Федерація - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини".

 Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Механізм держави і державний апарат | Органи держави. Представницькі (законодавчі), виконавчі та судові органи держави. Контрольно-наглядові органи. Прокуратура. Силові структури | Поняття і структура громадянського суспільства. Громадянське суспільство і держава | Громадянське суспільство і політика. Поняття політичної системи суспільства. Держава в політичній системі суспільства | Держава і місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування, форми взаємини з державою | Держава і церква. Взаємодія держави з релігійними організаціями | Держава, суспільство, особистість. Держава і особистість. Правовий статус особистості. Основні права і обов'язки особистості | Виникнення і розвиток теорії правової держави | Основні принципи (стандарти) правової держави. Права і свободи людини як основна цінність правової держави | Поділ влади в правовій державі. Законодавча, виконавча і судова гілки влади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати