На головну

алгоритм декомпозиції

  1. I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ
  2. АЛГОРИТМ 10
  3. алгоритм DES
  4. алгоритм RSA
  5. Алгоритм автоматичного формування парних симетричних ключів шифрування-дешифрування відкритих повідомлень на робочих станціях абонентів корпоративної системи.
  6. Алгоритм відра маркерів
  7. Алгоритм вираження симетричних многочленів через елементарні.

Відповідно до принципу простоти кількість рівнів декомпозиції повинно бути невеликим, але за принципом повноти необхідно потрібна можливість продовження декомпозиції по будь-якої гілки різної довжини. Припинення відбувається при досягненні локального результату, що не потребує подальшого розкладання, Тобто елементарного результату - простого і свідомо здійсненного.

Неелементарні фрагмент знову піддається декомпозиції, в т.ч. по знову введенння елементів моделі-основи. Малюнок 2.11 дає приклад системи «ВНЗ». Вихід «студенти» ділиться на студентів денного, вечірнього та заочного навчання, вихід «наукова інформація» - на «монографії», «статті», «звіти по НДР», «заявки на винаходи» і «Інше». При необхідності з «іншого» виділяються і включаються в структуру інші елементи. Це дає нові підстави для декомпозиції і можливість подальшого аналізу.

Мал. 2.11. Аналіз системи «вуз».

Алгоритм декомпозиції представляється схемою на рис. 2.12., Взятої з роботи Ф. К. Перегудова і Ф. П. Тарасенко [27].

Мал. 2.12. Схема алгоритму декомпозиції.

2.5.3. агрегування систем

На відміну від декомпозиції, при агрегування кілька елементів об'єднують. В цьому випадку у систем проявляються нові якості. Цілі агрегування різні, тому способи агрегування іноді теж принципово різні.

Нові якості агрегованих систем не зводяться до якостей окремих частин, що відображає внутрішню цілісність систем, будучи системоутворюючим фактором.

Нові якості систем породжуються властивостями зв'язків між їх частинами і варіюють від повної незалежності частин до їх повного узгодження.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Управління в системі та управління системою. | Методи теорії множин в інформаційних класифікаціях | Позначення теорії графів | семантичні мережі | Приклад використання системного аналізу предметної області | Організувати процес навчання | Етапи та область застосування програмно-цільового підходу | Дерево цілей. | Стадії аналізу і синтезу | методи декомпозиції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати