На головну

Козлов А. Д., лекала В. А.

 1. З історії цивілістики. Вигоди, які добувають із речі штучним шляхом через вчинення різних юридичних актів (наприклад, орендна плата, відсотки тощо.) (В. І. Синайський).
 2. Козлов Г. В., Смоляков В. Н.
 3. Козлов Г. В., Смоляков В. Н.
 4. Особи, які залучаються до кримінальної відповідальності
 5. Обмеження кількості видобутих даних
 6. С. Г. Дробязко, В. С. Козлов

1. Колмогоров А. Н. Основні поняття теорії ймовірностей. - М .: фазисами, 1998..

2. Кремер Н. Ш. Теорія ймовірностей і математична статистика. - М .: І, 2000..

3. Ковбаса Н. І., Іванівський В. Б. Теорія ймовірностей і математична статистика. - С.-Пб .: Альфа, 2001..


[1] Це класичне визначення вероятності.- Прим. авт.

[2] Ця формула часто використовується в якості визначення незалежних подій. - Прим. авт.

[3] Розподіл називається «біноміальним», оскільки Cnkpkq n-k можна розглядати як загальний член розкладання бінома Ньютона: (P + q)n= Cnnpn + Cnn-1pn-1q + ... + Cnkpkq n-k + ... + Cn0q n. Формально вважається, що Cn0= 1.

[4] Термін «нормальний розподіл» належить К. Пірсон. Раніше: гауссовское розподіл, розподіл Гаусса-Лапласа. - Прим. авт.

[5] Зауважимо, що в деяких таблицях наведені значення функції. - Прим. авт.

[6] Збіжність за ймовірністю. - Прим. авт.

[7] Номер елемента - це його місце в варіаційному ряду. - Прим. авт.

[8] Визначений у такий спосіб коефіцієнт кореляції носить ім'я Пірсона. Для деяких типів випадкових величин використовуються інші коефіцієнти кореляції, наприклад, коефіцієнти рангової кореляції Спірмена або Кендалла. - Прим. авт.

[9] У соціології такі таблиці називають таблицями спряженості ознак.

[10] При обчисленні можна використовувати Excel. - Прим. авт.

Козлов А. Д., лекала В. А.


Зміст

 1. Введення в системний аналіз і моделювання ............................................ 4

1.1 Введення ................................................ ............................................. 4

1.2 Предмет системного аналізу .............................................. ....................... 5

1.3 Многоаспектность будови і функціонування систем ................................ 5

1.4 Мета, завдання, структура, система, системність ........................................ ...... 6

1.5 Класифікація систем. Великі і складні системи. ................................... 20

1.6 Управління в системі і управління системою ........................................... ..23

1.7 Висновки ................................................ ............................................. 25

Питання для самоконтролю ............................................... .......................... 26

 1. Теорія графів і програмно-цільовий метод аналізу предметних областей ........ 26

2.1 Методи теорії множин в інформаційних класифікаціях ........................ 26

2.2 Позначення теорії графів .............................................. ...................... 30

2.3 Семантичні мережі ............................................... ............................... 33

2.4 Приклад використання системного аналізу предметної області ..................... 34

2.5 Програмно-цільовий підхід в системних задачах ....................................... 36

2.5.1 Етапи та область застосування програмно-цільового підходу ...................... 36

2.5.2 Алгоритм декомпозиції ............................................. ...................... 38

2.5.2.1 Стадії аналізу та синтезу ........................................... ....................... 38

2.5.2.2 Метод структурного аналізу ............................................ ................... 39

2.5.2.3 Методи декомпозиції ............................................. ......................... 40

2.5.2.4 Вимоги, що пред'являються до декомпозиції .......................................... 43

2.5.2.5 Алгоритм декомпозиції ............................................. ....................... 43

2.5.3 Агрегирование систем ............................................. ............................ 45

2.5.3.1 Рівні агрегування ............................................. .......................... 46

2.5.3.2 Типи зв'язків в системі ........................................... ............................ 46

2.5.3.3 Види агрегування ............................................. ............................ 47

2.6 Висновки ................................................ ............................................. 49

Питання для самоконтролю ............................................... .......................... 51

 1. Структурний підхід до моделювання предметної області .......................... 51

3.1 Сутність структурного підходу .............................................. ................ 51

3.2 Методологія структурного моделювання SADT ........................................ 52

3.2.1 Технологія структурного аналізу і проектування ................................. 52

3.2.2 Функціональна модель і її склад .......................................... ............ 53

3.2.3 Ієрархічна структура діаграм ............................................ .......... 54

3.2.4 Зв'язки між функціями ............................................ ....................... 57

3.3 Моделювання потоків даних .............................................. ................. 60

3.4 Моделювання даних ............................................... .......................... 64

3.4.1 Case-метод Баркера ........................................... ................................ 65

3.4.2 Методологія IDEF1 ............................................. ............................. 69

3.5 Зразок використання структурного підходу: фільмотека ............................ 75

3.5.1 Опис предметної області ............................................ ................ 75

3.5.2 Фази проекту ............................................. ..................................... 75

3.6 Висновки ................................................ ............................................. 82

Питання для самоконтролю ............................................... ........................... 84

 1. Об'єктно-орієнтована методологія аналізу і моделювання предметної області ......................................... .................................................. ... 85

4.1 Етапи розвитку UML і використовуються методології проектування ................. 85

4.1.1 Основні етапи розвитку UML ........................................... ................ 85

4.1.2 Методологія об'єктно-орієнтованого програмування ..................... 87

4.1.3 Методологія ООАП ............................................. ............................ 91

4.1.4 Особливості системного аналізу і моделювання при проектуванні інформаційних і програмних систем .................................... ........... 92

4.2 Базові елементи мови UML ............................................. .................... 93

4.2.1 Загальні відомості ............................................. ................................. 93

4.2.2 Структура мови UML ............................................ ........................... 95

4.2.3 Пакети мови UML ............................................ ............................... 97

4.2.4 Основні пакети метамоделі UML ........................................... ........... 98

4.2.4.1 Пакет «Основні елементи» .......................................... ..................... 99

4.2.4.2 Пакет «Елементи поведінки» .......................................... .................. 101

4.2.4.3 Пакет «Загальні механізми» .......................................... ..................... 103

4.2.5 Особливості опису метамоделі UML ........................................... ..105

4.2.6 Особливості зображення діаграм UML ........................................... 109

4.2.7 Приклади використання діаграм ............................................ ......... 112

 1. Rational Rose і об'єктно-орієнтоване проектування ......................... 117

5.1 Функціональні особливості Rational Rose ............................................. 117

5.2 Об'єктно-орієнтована методологія аналізу предметної області та моделювання бізнес-процесів ..................................... ...................... 127

5.2.1 Засоби і методи моделювання бізнес-процесів ............................. 127

5.2.2 Приклад моделювання предметної області ........................................ 133

5.3 Висновки ................................................ ............................................ 139

Питання для самоконтролю ............................................... ......................... 140

 1. Методи аналізу предметної області при нечітких умовах вибору рішень ... 141

6.1 Нечітка логіка - математичні основи ............................................ .... 141

6.2 Основи нечіткого управління .............................................. ................. 147

6.3 Системи управління з нечіткою логікою ............................................ .... 151

6.4 Висновки ................................................ ............................................ 160

Питання для самоконтролю ............................................... ......................... 162

Нормативні джерела ................................................ ........................... 164

Обов'язкова література ................................................ ........................... 164

Рекомендована література ................................................ ........................ 164

Джерела ІНТЕРНЕТ ................................................ ............................. 167

Додаток ................................................. .......................................... 167

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Мета, завдання, структура, система, системність | Класифікація систем. Великі і складні системи. | Управління в системі та управління системою. | Методи теорії множин в інформаційних класифікаціях | Позначення теорії графів | семантичні мережі | Приклад використання системного аналізу предметної області | Організувати процес навчання | Етапи та область застосування програмно-цільового підходу | Дерево цілей. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати