На головну

Рішення.

  1. Ваше рішення.
  2. Поняття управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень.
  3. Прочитайте визначення типів плагіату, потім перегляньте приклади плагіату. Визначте тип плагіату в кожному випадку. Обгрунтуйте своє рішення.
  4. Дозвіл.
  5. Рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

Побудуємо діаграму розсіювання (див. Рис. 6.5).

Мал. 6.5.

Обчислимо вибірковий коефіцієнт кореляції[10]. Для перевірки наведемо проміжні результати.

 = 3,4;  = 3,3; ?  = 11,22; Sxiyi = 117.

 »0,7;  »1,05; rв »0,72.

Незважаючи на суттєво відмінне від нуля значення вибіркового коефіцієнта кореляції, все ж перевіримо гіпотезу про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності.

обчислимо  = 2,93.

За таблицями розподілу Стьюдента для числа ступенів свободи, рівного 8, і рівня значущості, наприклад, рівного 0,05, знайдемо значення tкрит = 2,30. оскільки Тнабл> tкрит, Гіпотезу про рівність нулю коефіцієнта кореляції відкидаємо.

Діаграма розсіювання також наводить нас на думку про існування лінійної залежності між досліджуваними змінними.Попередня   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Розподіл хі-квадрат | розподіл Стьюдента | Розподіл Фішера-Снедекора | граничні теореми | Рішення | Математична статистика | Рішення | Перевірка статистичних гіпотез | теоретичні частоти | допоміжні обчислення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати