На головну

розподіл Стьюдента

  1. IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи.
  2. альтернативне розподіл
  3. Аналіз факторів, що впливають на розподіл доходів населення
  4. Барометрична формула і розподіл Больцмана
  5. Барометрична формула. РозподілБольцмана
  6. Біноміальний розподіл
  7. Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі)

Розподіл Стьюдента (t-розподіл) з n ступенями свободи - Розподіл СВ  , Де h - СВ, що має нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням і одиничною дисперсією (N (0,1)), а  - СВ, що має розподіл c2 з n ступенями свободи.

Математичне сподівання дорівнює 0, дисперсія - n / (n-2), (n> 2).

Використовується в статистичних умовах.

при збільшенні n розподіл Стьюдента наближається до нормального розподілу з нульовим математичним очікуванням і одиничною дисперсією (N (0,1)).

Графіки щільності і функції розподілу Стьюдента для n = 5 і n = 20 см. На рис. 5.14.

 Щільність розподілу Стьюдента
 n = 5  n = 20
 Функція розподілу Стьюдента
 n = 5  n = 20

Мал. 5.14.

 Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

випадкові величини | Щільність розподілу ймовірностей | Рішення | Математичне очікування | дисперсія | Рівномірний розподіл | Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі) | розподіл Пуассона | Показовий (експоненційний) розподіл | Нормальний закон розподілу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати