На головну

Розподіл хі-квадрат

  1. IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи.
  2. альтернативне розподіл
  3. Аналіз факторів, що впливають на розподіл доходів населення
  4. Барометрична формула і розподіл Больцмана
  5. Барометрична формула. РозподілБольцмана
  6. Біноміальний розподіл
  7. Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі)

розподіл c2 (Хі-квадрат) з n ступенями свободи - Розподіл суми квадратів n незалежних СВ, що мають однакове нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням і одиничною дисперсією.
 , Де X1, X2, ..., Xn - N (0,1).

Математичне сподівання і дисперсія рівні, відповідно, n и 2n.

розподіл c2безперервно, зосереджено на (0, ?). Щільність його -  , Де n - ціле позитивне число (число ступенів свободи), Г - гамма-функція, визначається за формулою .

Використовується в статистичних умовах. при n> 30 розподіл c2дуже близько до нормальному.

Графіки щільності розподілу хі-квадрат з числом ступенів свободи n = 2, 10, 20 см. На рис. 5.12, а графіки функції розподілу для того ж числа ступенів свободи - на рис. 5.13.

 n = 2  n = 10  n = 20

Мал. 5.12.

 n = 2  n = 10  n = 20

Мал. 5.13.

 Попередня   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Рішення | випадкові величини | Щільність розподілу ймовірностей | Рішення | Математичне очікування | дисперсія | Рівномірний розподіл | Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі) | розподіл Пуассона | Показовий (експоненційний) розподіл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати