Головна

Математичне очікування

  1. Загальне очікування Спасителя
  2. Динамічна модель АД в змінних стану. Математичний опис узагальненої асинхронної машини
  3. Лекція 6. Математичне, програмне та інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій (НІТ)
  4. Математичне і програмне забезпечення
  5. Математичне і програмне забезпечення інформаційних систем
  6. Математичне моделювання в екології

Математичне сподівання (позначається літерою М) Характеризує середнє значення випадкової величини.

Математичне сподівання дискретної СВ X, значення якої x1, x2, ... Мають ймовірності відповідно p1, p2, ..., Є сума добутків значень СВ на їх ймовірності: МX = .

Математичне сподівання неперервної СВ X є певний інтеграл МX = .

Нехай a - константа (постійна), X, Y - випадкові величини.

Властивості МО:

1. Мa=a (Математичне сподівання постійної величини дорівнює цій постійній).

2. М(X + Y)= МX+ МY(Математичне сподівання суми випадкових величин дорівнює сумі їх математичних очікувань).

3. М (Аx) =аМX (Математичне сподівання добутку випадкової величини на постійну дорівнює добутку цієї постійної на математичне сподівання випадкової величини).Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

СТАТЕЧНІ ЛАВИ | ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ | Теорія імовірності | Операції над подіями | Рішення | Рішення | Рішення | випадкові величини | Щільність розподілу ймовірностей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати