На головну

Режими функціонування та рівні реагування РСЧС

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. Недемократичні політичні режими.
  3. А) за критерієм побудови і функціонування.
  4. Авторежими усл.№ 605, 606
  5. Авторитарні режими.
  6. Активні методи захисту. Для оперативного реагування створюються мобільні бригади пожежної охорони.
  7. Алгоритм функціонування криптографічного системи на основі дискретного логарифмування в метриці еліптичних кривих.

Режим функціонування органів управління та сил РСЧС- це порядок організації і основні заходи діяльності органів управління та сил РСЧС, що проводяться зазначеними органами та силами, які визначаються в залежності від обстановки, прогнозування загрози НС та виникнення НС.

Органи управління та сили єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій функціонують в наступних режимах:

а) повсякденній діяльності - При відсутності загрози виникнення надзвичайної ситуації;

б) підвищеної готовності - При загрозі виникнення надзвичайної ситуації;

в) надзвичайної ситуації - При виникненні та ліквідації надзвичайної ситуації.

Таблиця 2.2.

Режими функціонування РСЧС і проведені заходи

 Найменування режиму  Умови введення режиму  здійснювані заходи
Режим повсякденної діяльності  Встановлюється при нормальній обстановці, відсутності загрози НС (стихійних лих, аварій і катастроф)  Спостереження і контроль за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах.
Режим підвищеної готовності  Встановлюється при отриманні прогнозу про можливість виникнення НС  Комісії з НС приймають на себе керівництво функціонуванням підсистем і ланок РСЧС.Форміруются оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановкі.Усіленіе контролю за навколишнім середовищем і небезпечними об'ектамі.Прінятіе заходів щодо захисту населенія.Пріведеніе в готовність сил і засобів.
Режим надзвичайної ситуації  Встановлюється при виникненні і під час ліквідації НС  Захист населенія.Определеніе кордонів зони ЧС.Обеспеченіе сталого функціонування економікі.Ліквідація наслідків ЧС.Контроль за станом навколишнього середовища.

При введенні режиму підвищеної готовності або надзвичайної ситуації в залежності від наслідків надзвичайної ситуації, що залучаються до попередження і ліквідації надзвичайної ситуації сил і засобів РСЧС, класифікації надзвичайних ситуацій та характеру розвитку надзвичайної ситуації, а також інших факторів, що впливають на безпеку життєдіяльності населення і потребують вжиття додаткових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайної ситуації, встановлюються рівні реагування.

Рівень реагування начрезвичайную ситуацію (Далі - рівень реагування) - це стан готовності органів управління і сил РСЧС, що вимагає від органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій прийняття додаткових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайної ситуації в залежності від класифікації надзвичайних ситуацій та характеру розвитку надзвичайної ситуації. Визначено такі рівні реагування:

а) об'єктовий рівень реагування-рішенням керівника організації при ліквідації надзвичайної ситуації силами і засобами організації, що опинилася в зоні надзвичайної ситуації, якщо зона надзвичайної ситуації знаходиться в межах території даної організації;

б) местний рівень реагування-рішенням глави поселення при ліквідації надзвичайної ситуації силами і засобами організацій і органів місцевого самоврядування, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації, яка зачіпає територію одного поселення;

-рішенням глави муніципального району при ліквідації надзвичайної ситуації силами і засобами організацій і органів місцевого самоврядування, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації, яка зачіпає межселенной територію, або території двох і більше поселень, або території поселень і межселеннуютерріторію, якщо зона надзвичайної ситуації знаходиться в межах території одного муніципального району;

- Рішенням глави міського округу при ліквідації надзвичайної ситуації силами і засобами організацій і органів місцевого самоврядування, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації, якщо зона надзвичайної ситуації знаходиться в межах території міського округу;

- Рішенням посадових осіб, визначених законами суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, при ліквідації надзвичайної ситуації на внутрішньоміських територіях міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;

в) регіональний (міжмуніципальний) рівень реагування -рішенням вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) при ліквідації надзвичайної ситуації силами і засобами організацій, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, що опинилися в зоні надзвичайної ситуації, яка зачіпає території двох і більше муніципальних районів або території муніципального району та міського округу, якщо зона надзвичайної ситуації знаходиться в межах території одного суб'єкта Російської Федерації;

г) федеральний рівень реагування-рішенням Уряду Російської Федерації при ліквідації надзвичайної ситуації силами і засобами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що опинилися в зоні надзвичайної ситуації, яка зачіпає території двох і більше суб'єктів Російської Федерації.

д) прособий рівень реагуваннявстановлюється Рішенням Президента Російської Федерацііпрі ліквідації надзвичайної ситуації із залученням відповідно до законодавства Російської Федерації сил і коштів федеральних органів виконавчої влади, в тому числі спеціально підготовлених сил і засобів Збройних Сил Російської Федерації, інших військ і військових формувань.Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

КАФЕДРА ЗАХИСТУ ТА ДІЙ НАСЕЛЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ | Москва, 2014 | Вступ | Загальні відомості про надзвичайні ситуації | Класифікація надзвичайних ситуацій | Наслідки надзвичайних ситуацій | Основні напрямки державної політики в сфері безпеки населення і етапи її розвитку | Склад і структура РСЧС | Органи управління | Сили і засоби |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати