Головна

Праслов'янська мова. Старослов'янську мову. Сучасні слов'янські мови

  1. DBASe-подібні реляційні мови
  2. English 2: Workbook / Англійська мова. 2 клас. Робочий зошит
  3. I. індоєвропейських мов
  4. nglish 2: Activity Book / Англійська мова. 2 клас. Робочий зошит
  5. VII. НІГЕРОКОНГОЛЕЗСКІЕ МОВИ
  6. А ось інший тип взаємодії мов. У російській мові жителів міст і Мови йдуть один одному назустріч
  7. австроазійські мови

Общеславянский або праслов'янська мова, на якому говорили предки сучасних слов'янських народів, які жили на території прабатьківщини, зберігався в перші століття н. е. (Як мінімум, до середини першого тисячоліття), але розселення слов'ян на дедалі ширші території природно вело до розвитку місцевих говірок, частина з яких потім зазнала перетворення в самостійні мови [46].

Сучасні філологічні уявлення про цю мову стосуються в основному його фонології і морфології; скласти на ньому довгу зв'язну фразу або тим більше намагатися «говорити по-праслов'янської» навряд чи хтось візьметься. Справа в тому, що праслов'янська мова була мовою дописемних ; текстів на ньому немає, і його словоформи, особливості його фонології і фонетики філологи виводять методом реконструкції. Детально з принципами такої реконструкції студентів-філологів знайомлять, зокрема, за курсом старослов'янської мови [47]. Курс «Вступ до слов'янської філології», уникаючи дублювання подібної інформації, все ж включає її необхідні початку в короткій «ознайомчо-напомінательной» формі.

У праславянском мовою склалася, наприклад, вельми своєрідна система дієслівного відмінювання і відмінювання імен, окремі розрізнені риси якої понині в тій чи іншій мірі зберігають сучасні слов'янські мови. Складній системі пологів (чоловічий, жіночий, та ще й середній) відповідало кілька відмін. сонорні ( «Плавні») приголосні j, w, r, l, m, n в праслов'янської були здатні утворювати самостійний склад (без участі гласною фонеми). У процесі історичної еволюції праслов'янська мова неодноразово пережив пом'якшення (палаталізацією ) Приголосних.

У праславянском мовою серед приголосних деякі були тільки твердими, але потім сталося їх пом'якшення, а * k, * g, * h перед голосними переднього ряду перейшли в шиплячі до> ч ', г> ж', х> ш '(при певних умовах до, г, х згодом переходили також в м'які свистячі до> ц ', г> з', х> c ').

В останні століття праслов'янська мова пережила процес переходу закритих складів у відкриті. Серед голосних були дифтонги. Діфтонгічне поєднання голосних понині є в деяких інших індоєвропейських мовах. В результаті складних процесів вони втрачалися, внаслідок чого з дифтонги ei вийшло старослов'янське і, з oi, ai - ? (ять), і т. Д. На новій основі дифтонги розвинулися пізніше в словацькому та чеською мовами.

брати греки Костянтин (В чернецтві Кирило, бл. 827-869) і Мефодій (Бл. 815-885) були уродженцями Солуні (Фессалоніки) і добре знали місцеве південнослов'янське наріччя, що там сталося, мабуть, діалектом древнеболгарского мови. На ньому і був спочатку заснований старослов'янську мову, збережений в безлічі стародавніх текстів кінця I тис. Н. е., написаних «глаголицею» і «кирилицею». (Інша його назва - древнецерковнославянскій.) Костянтином був створений слов'янський алфавіт, використовуючи який, брати перевели на старослов'янську найважливіші християнські священні книги. Завдяки наявності писемності і пам'ятників старослов'янську на відміну від праслов'янського добре вивчений філологами.

Основні глаголические пам'ятники - Київські листки, Ассеманіево євангеліє, Зографское євангеліє, Синайська псалтир, Маріїнськоє євангеліє та ін. Основні кириличні пам'ятки - Саввіна книга, Супрасльськая рукопис, Хіландарського листки та ін.

Для старослов'янської мови характерна складна система дієслівних форм, що передають різні відтінки минулого часу - аорист (минуле досконале), перфект (минуле невизначений), імперфект (минулий недосконале), плюсквамперфект (давноминуле).

У ньому були скорочені голосні 'і ь, які згодом на кінці слова і в слабкій позиції втратилися (напр., вікно з ст. - Слав. ок'но, хата з ст. - Слав. домь), а в сильній позиції розвинулися в «полногласной» (батько з ст. - Слав. отьца) [48]. Характерною старослов'янської особливістю були носові голосні [він] і [ен] - відображалися літерами ? ( «юс великий») і ? ( «юс малий»). Носові збереглися, наприклад, в польській мові, в російській же [він] перейшов в [у], а [ен] - в [ 'a].

Вельми цікавою була доля праслов'янських голосних * o і * e в поєднанні з сонорні приголосними * r і * l. Якщо умовно позначити всі інші приголосні букви t, то виявляється, що у південних слов'ян, наприклад, в тому ж старослов'янській мові відбулося подовження голосного з його подальшою зміною місцями з згодним * r, * l: * tort> * to: rt> tro: t> trat; * Tolt> to: lt> tlo: t> tlat; * Tert> te: rt> tre: t> trht; * Telt> te: lt> tle: t> tl?t (тобто розвинулося так зване неполногласіе типу -ра-, -ла-, -р?-: градь, глава, злато, влада, мл?ко, ср?да і т. П.). У західних слов'ян відповідало неполногласіе типу -ro-, -lo- (пор. Пол. Glowa, krowa). У східних же слов'ян розвинулося повноголосся типу -оро-, -зло-, -ере- (місто, голова, золото, волость, молоко, середина і т. П.): * Tort> tort> tor ° t> torot; * Tart> tert> teret> teret і т. Д. (Маленька буква в верхньому регістрі означає з'являвся спочатку слабкий призвук).

Російська класична поезія активно використовувала старослов'янські слова-синоніми (знайомі російським читачам через церковнослов'янську мову) - наприклад, для додання «висоти» стилю.

Відмінків в старослов'янській мові було сім. Зазвичай закінчення називного і знахідного відмінка однини збігалися і в морського і в неживих іменників (виняток робилося для позначення осіб, що стоять ієрархічно високо: пророк, князь, батько і т. П., - Тут форма знахідного могла співпадати з формою родового, як в сучасній російській). Сучасному місцевий відмінок, шостого за рахунком, відповідав місцевий. До речі, що до старослов'янських слів та їх відміни за відмінками, згадаємо такі цікаві феномени, як втрачений російською мовою кличний відмінок іменників (сьомий) - горо (від гора), землі (від земля), сино (від сьшь) і т. Д. , а також подвійне число, теж втрачене слов'янськими мовами (крім мови лужицьких сербів). Болгарський же і македонський мови взагалі позбулися відмінювання іменників - в них, як і в інших мовах аналітичного ладу (на зразок, наприклад, французького), на контекстні смисли іменників вказують прийменники і порядок слів (в них розвинувся і характерний постпозитивний певний артикль, що пишуть разом після слова - наприклад, болгарське «книгата »Від« книга »).

У польській мові рідко вживаються особові займенники ja, ty, my, wy, on тощо, - хоча вони й передбачені системою мови. Замість займенника другої особи wy поляки зазвичай застосовують слово «pan» (стосовно до жінки або дівчини pani ), Відповідним чином перетворюючи фразу - так що звернення робиться у формі третьої особи, наприклад: co pan chce? (Тобто «чого Ви хочете»?)

Характерна риса слов'янських мов - дієслівний вид (недосконалий і досконалий), що дозволяє компактно виражати смислові нюанси, пов'язані з дією, які тривають або повторюваним, з одного боку, і закінченим, з іншого.

Слов'янські мови складають групу, що входить в індоєвропейську мовну сім'ю. На слов'янських мовах в даний час говорять більше 400 млн осіб. Мови обговорюваної групи розпадаються, в свою чергу, на западнославянские (чеська, словацька, польська, кашубська, серболужіцкой, що включає два прислівники (Верхньолужицька і Нижньолужицька), і мертвий з кінця XVIII ст. Полабська), южнославянские (болгарський, сербохорватську [49], словенський, македонський і мертвий з початку XX ст. Словинський) і східнослов'янські (російська, українська і білоруська) [50]. В результаті детального порівняльно-історичного дослідження слов'янських мов один з найбільших філологів XX в. князь Микола Сергійович Трубецькой (1890-1938) писав:

«Ми бачили, що по відношенню до мови російське плем'я займає серед слов'ян абсолютно виняткове за своїм історичним значенням положення» [51].

Цей висновок Трубецького ґрунтується на унікальній історико-культурної ролі російської мови, що розуміється їм наступним чином: «Будучи модернізованої і зросійщеної формою церковнослов'янської мови, російська літературна мова є єдиним прямим спадкоємцем великої слов'янської літературно-мовної традиції, провідною свій початок від святих первоучителей слов'янських, т. е. від кінця епохи праслов'янської єдності »[52].

До обгрунтування питання про «історичне значення» «російського племені» необхідно, зрозуміло, крім особливостей мови залучити духовну культуру, створену російським народом. Оскільки це величезна за обсягом складна проблема, обмежимося тут просто перерахуванням основних імен: в науці - Ломоносов, Лобачевський, Менделєєв, Павлов, Корольов; в літературі - Пушкін, Тургенєв, Достоєвський, Лев Толстой, Чехов, Горький, Бунін, Маяковський, Булгаков, Шолохов; в музиці - Глінка, Мусоргський, Римський-Корсаков, Чайковський, Рахманінов, Скрябін, Стравінський, Шостакович, Свиридов; в живописі і ліпленні - Брюллов, Суриков, Рєпін, Васнецов, Валентин Сєров, Кустодієв, Коньонков і т. д.

А М. В. Ломоносов в «Присвята», подавши його «Російської граматиці», заявляє:

«Карл П'ятий, римський імператор, казав, що ішпанского мовою з Богом, французьким - з друзями, німецькою - з неприятельми, італіянскім - з жіночою статтю говорити пристойно. Але якби він російській мові вмів, то, звичайно, до того додав би, що їм з усіма ними ж говорити пристойно, бо знайшов би в ньому пишність ишпанского, жвавість французького, фортеця німецького, ніжність італіянского, понад те багатство і сильну в зображеннях стислість грецького і латинської мови »[53].

Що до розуміння російської літературної мови як «зросійщеної форми» церковнослов'янської, об'єктивності заради необхідно трохи затриматися на цій темі.

Можна виділити дві групи концепцій походження російської літературної мови. Одні концепції, висхідні частиною до академіка Ізмаїлу Івановичу Срезневскому (1812-1880), частиною до академіка Олексію Олександровичу Шахматову (1864-1920), так чи інакше бачать в давньоруському літературній мові зросійщених древнецерковнославянскій. Інші сходять до робіт академіка Сергія Петровича Обнорского (1888-1962).

У роботі С. П. Обнорского «"Руська Правда" як пам'ятник російської літературної мови »Говориться:

«Аналіз мови" Руської Правди "дозволив надати плоть і кров поняття цього літературної російської мови старшого періоду. Його істотні риси - відома природність структури, т. Е. Близькість до розмовної стихії мови, <...> відсутність слідів взаємодії з болгарської, загальне - болгарсько-візантійської культурою ... »[54].

Висновок вченого, що у росіян уже в X ст. був свій, самостійний від старослов'янського, літературна мова, був революційним, і його відразу спробували оскаржувати, наголошуючи на тому, що «Руська Правда» - не літературний пам'ятник, а твір «ділового змісту». Тоді С. П. Обнорский привернув до аналізу «Слово о полку Ігоревім», «Повчання» Володимира Мономаха, «Моління Данила Заточника» - тобто найважливіші в художньому відношенні давньоруські пам'ятки.

Академік Обнорский видав стала знаменитою книгу «Нариси з історії російської літературної мови старшого періоду »[55]. У ній він, зокрема, писав «про російську основі нашої літературної мови, а відповідно про пізнішому зіткненні з ним церковнослов'янської мови і вторинності процесу проникнення в нього церковнослов'янських елементів» [56]. Праці С. П. Обнорского були заслужено удостоєно Сталінської премії (1947) і Ленінської премії (1970, посмертно) - тобто вищих творчих нагород радянського часу.

Суть висновків академіка Обнорского в тому, що російська літературна мова розвинувся самостійно - тобто «російська літературна мова за своєю природою російська, церковнослов'янські елементи в ньому вторинні» [57].

Дійсно, всі перераховані вище вивчалися Обнорського пам'ятники - і звід древніх правових норм "Руська Правда", і літературно-художні шедеври - за мовною строю типово російські.

(Це не скасовує факту, що паралельно в ряді жанрів російські писали церковнослов'янською - наприклад, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона, житія святих, церковні повчання та ін. І усне мовлення церковнослов'янською звучала - під час церковного богослужіння.)

Для порівняння можна вказати, наприклад, на польську мову, в словниковому складі якого відчутно позначилися результати багатовікового тиску на нього з боку латині, що пояснюється тим, що напрямок розвитку польської культури здавна задавалося католицькою церквою. Поляки взагалі століттями писали по-латині, в той час як православні слов'янські народи створювали літературу церковнослов'янською [58]. Зате, з іншого боку, саме польський, як уже згадувалося, зберіг праслов'янські носові голосні [ен] і [він] (по-польськи позначаються буквами e і a: наприклад, ksiezyc - місяць, місяць; dab - дуб). Окремі праслов'янські риси зберегли і деякі інші слов'янські мови. Так, в чеському донині існують так звані складові плавні, наприклад vlk - вовк. Болгарський же як і раніше використовує такі древні дієслівні часи, як аорист (минуле досконале), перфект (минуле невизначений) і імперфект (минулий недосконале); в словенському збереглися «давноминуле» ( «предпрошедшее») дієслівне час плюсквамперфект і така особлива Неспрягаемие дієслівна форма (колишня і в старослов'янській), як супін (достігательное спосіб).

Мова полабських слов'ян (полабян), що жили по західному березі річки Лаби (Ельби), зник до середини XVIII ст. Зберігся його невеликий словничок, що включав і окремі фрази по-полабських. Цей неоціненно корисний для філологів текст склав в XVIII в. грамотний полабянін Ян Парума Шульце , Колишній, мабуть, не простим селянином, а сільським трактирником. Приблизно в той же час німецький пастор Х. Хенниг, уродженець місць історичного проживання полабян, склав великий німецько-полабська словник.

Мова полабян, подібно польському, зберігав носові голосні. У ньому були аорист і імперфект, а також подвійне число іменників. Вельми цікаво, що наголос в цьому західнослов'янському мовою було, судячи з ряду даних, разноместним [59].

Статус деяких слов'янських мов донині філологічно дискусійне.

Окремим самостійним народом вважають себе, наприклад, русини , Що живуть нині на території України, Сербії, Хорватії та інших регіонів [60]. В умовах СРСР їх наполегливо намагалися зараховувати до українців, що викликало незмінні протести в русинської середовищі. Виходячи з самоназви, русини зазвичай асоціюють себе з росіянами (згідно їх народної етимології, русини - «Русі сини »). Питання про ступінь реальної близькості русинської мови до російської досі однозначно не вирішено. У середньовічних текстах «русинами» себе часто називають «російські».

У Польщі неодноразово робилися спроби доводити, що мова кашубів - не самостійна слов'янську мову, а лише наріччя польської мови, тобто, інакше, його діалект (тим самим Кашуба відмовлялося в статусі самостійного слов'янського народу). Щось подібне можна зустріти в Болгарії по відношенню до мови македонців.

У Росії до Жовтневої революції в філологічній науці панувала думка, згідно з якою російська мова розпадається на три унікальних величезних прислівники - великоросійське (московське), малоросійське і білоруське. Її виклад можна зустріти, наприклад, в працях таких найбільших лінгвістів, як А. А. Шахматов, акад. А. І. Соболевський, А. А. Потебня, Т. Д. Флоринський і ін.

Так, академік Олексій Олександрович Шахматов (1864-1920) писав: «Російська мова - термін, що вживається в двох значеннях. Він позначає: 1) сукупність говірок великоруських, білоруських та малоросійських; 2) сучасна літературна мова Росії, що представляється в своїй основі одним з російських діалектів »[61].

Забігаючи вперед, не можна не підкреслити, що в даний час українська і білоруська мови, якісно відмінні від російського, - вже безсумнівна реальність .

Це, зокрема, результат того, що протягом XX ст. після Жовтневої революції штучне віддалення малоросів і білорусів від російських і російської мови планомірно ідеологічно провокувалося під приводом проведення так званої «ленінської» національної політики, усвідомлено і послідовно збуджував місцеві націоналістичні умонастрої:

«Буває, доводиться чути розмови, що, мовляв, українізація дуже гостро проводиться, що масам вона не потрібна, що селянство начебто добре і російську мову розуміє, що робітники не хочуть засвоювати українську культуру, бо це віддаляє їх від їхніх братів росіян» , - був відвертим один з партійних діячів 1920-х рр., далі з пафосом заявляючи: «Все такі розмови - в які б ультра-революційні і" інтернаціоналістичні "наряди ні одягалися - партія в особі своїх керівників і кожен окремий розумний партієць - вважають проявом антирабочего і антиреволюційного впливу буржуазно-непівських і інтелігентських настроїв на робітничий клас ... Але воля Радянської влади є непохитною, і вона вміє, як це показав уже майже десятирічний досвід, доводити до кінця будь-яку справу, визнане корисним для революції, і подолає будь-який опір проти своїх заходів. Так буде і з національною політикою, яку ухвалив провести в життя авангард пролетаріату, його виразник і вождь - Всесоюзна Комуністична Партія »[62].

М. В. Ломоносов у XVIII ст. небезпідставно вважав, що перед філологами не окремий слов'янську мову, а «малоросійський діалект», причому «хоча цей діалект з нашим дуже схожий, однак його наголос, вимова і закінченого висловів від сусідства з поляками і від довготривалої перебуванні під їх владою багато відмінилися або, прямо сказати, попсували »[63]. Переконання, що місцеве наріччя малоросів - просто «російське на польський зразок премененіе», поділяли й інші філологи.

Н. С. Трубецькой в ??20-ті роки XX ст. продовжував вважати, що народне українське наріччя - відгалуження російської мови ( «Ні про глибину, ні про давність відмінностей між трьома основними російськими (східнослов'янськими) говірками говорити не доводиться»). При цьому добре інформоване вчений відзначав і наступний цікавий факт:

«Відповідні народні мови - великоруський і малоросійський - близькоспоріднені схожі один на одного. Але ті українські інтелігенти, які ратували за створення самостійної української літературної мови, саме цього природного подібності з російською літературною мовою і не бажали. Тому вони відмовилися від єдиного природного шляху до створення свого літературної мови, цілком порвали не тільки з російської, а й з церковнослов'янської літературно-мовної традиції і вирішили створити літературну мову виключно на основі народної говірки, при цьому так, щоб ця мова як можна менш схожий на російську".

«Як і слід було очікувати, - пише далі Н. С. Трубецькой, - це підприємство в такому вигляді виявилося неможливим: словник народної мови не вистачало для вираження всіх відтінків думки, необхідних для мови літературного, а синтаксичний лад народної мови занадто незграбний, для того щоб задовольнити хоча б елементарним вимогам літературної стилістики. Але в разі потреби доводилося долучитися до якої-небудь вже існуючої і добре обробленою літературно-мовної традиції. А так як до російської літературно-мовної традиції примикати ні за що не хотіли, то залишалося лише долучитися до традиції польської літературної мови »[64]. Пор. також: «І справді, сучасна українська літературна мова ... настільки переповнений полонізмами, що справляє враження просто польської мови, злегка присмачене малоросійським елементом і утиснутого в малоросійський граматичну будову» [65].

У середині XIX ст. український письменник Пантелеймон Олександрович Куліш (1819-1897) придумав для «підмоги народу до освіти» засновану на фонетичному принципі систему правопису, з тих пір як правило звану «Кулішівка». Вона, наприклад, скасовувала літери «и», «е», «ь», але зате вводила «є» і «ї».

Пізніше, на схилі років, П. А. Куліш намагався протестувати проти спроб політичних інтриганів виставляти це його «фонетичний правопис» «як прапор нашої російської ворожнечі», заявивши навіть, що у вигляді відсічі таким спробам відтепер буде «друкувати етимологічним старосвітської орфографією» ( тобто по-російськи. - Ю. М. ).

Після Жовтневої революції Кулішівка була активно використана при створенні сучасного українського алфавіту [66]. Для білорусів після революції також був придуманий алфавіт, заснований на фонетичному, а не етимологічному принципі (наприклад, білоруси пишуть «малако», а не молоко , «Гола», а не нога і т.п.).

Значна більшість слів є для слов'янських мов загальними, хоча сенс їх нині далеко не завжди збігається. Наприклад, російському слову палац в польському відповідає слово «palac», «dworzec» ж по-польськи не палац, а «вокзал»; rynek по-польськи не ринок, а «площа», «краса» по-польськи «uroda» (пор. з російським «урод»). Такі слова нерідко іменуються «хибними друзями перекладача».

Різкі відмінності між слов'янськими мовами пов'язані з наголосом. У російській, українській і білоруській, а також в болгарському разноместное (вільний) наголос: воно може падати на будь-який склад, тобто є слова з наголосом на першому складі, на другому, на останньому і т. Д. У сербохорватської наголос вже є обмеження : воно падає на будь-який склад, крім останнього. Фіксований наголос у польській мові (на передостанньому складі слова), в македонській мові (на третьому від кінця слів складі), а також в чеському і словацькому (на першому складі). Ці відмінності тягнуть за собою чималі наслідки (наприклад, в сфері віршування).

І все ж слов'яни, як правило, здатні підтримувати розмову між собою, навіть не знаючи мов один одного, що зайвий раз нагадує як про тісний мовної близькості, так і про етнічний спорідненість [67]. Навіть бажаючи заявити про невміння говорити на тому чи іншому слов'янською мовою, слов'янин мимоволі виражається зрозуміло для навколишніх носіїв цієї мови. Російській фразі «Я не вмію говорити по-російськи» відповідає болгарська «Не кажучи Б'лгарскі», сербська «Ja не говоримо Српски», польська «Nie muwie po polsku» (Не мувен по польску) та ін. Замість російського «Заходьте!» Болгарин каже «влізти!», серб «Слободно!», поляк «Prosze!» (зазвичай з уточненням, кого він «просить»: pana, pani, panstwa). Такими взаімоузнаваемимі, загальнозрозумілими словами і виразами наповнена мова слов'ян.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Юрій Іванович Мінералів Прокопій Маврикій Олександр Опанасович Потебня Олександр Сергійович Фамінцин Микола Сергійович Трубецькой Любор Нідерле | Вступ до слов'янської філології | слов'яни | Предмет вивчення слов'янської філології | Слово і міф. Міфологічні істоти (русалки, лісовики, домовики і ін.) Змови. Уявлення про світоустрій, часі і просторі | Слов'янські язичницькі боги | Прийняття християнства слов'янами. його наслідки | Кирилиця і глаголиця. Слов'янські азбуковники і граматики. Реформи правопису. Паратаксис і гипотаксис, їх образно-художнє переломлення в словесному мистецтві | Мною жити НЕ умерти. | Про слов'янському віршуванні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати