На головну

загальне поняття

  1. I ступінь-початкова загальна освіта
  2. I. 1. 1. Поняття про психологію
  3. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II ступінь-основну загальну освіту
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка

для студентів 6 курсу відділення «Лікувальна справа»

 Дата  час  аудиторія  дисципліна
 16.09.14 Вт  14-15.35  клініка МІ  Поліклінічна терапія 12 (Бессонова Н. Г)
 18.09.14 Чт  14-15.35  клініка МІ  Поліклінічна терапія 13 (Бессонова Н. Г)
 21.09.14 Вт  14-15.35  клініка МІ  Поліклінічна терапія 14 (Бессонова Н. Г)
 23.09.14 Чт  14-15.35  клініка МІ  Поліклінічна терапія 15 (Бессонова Н. Г)

Лекції з дисципліни «Географічні і земельно-інформаційні системи» для студентів бакалаврів напряму 120700 Землевпорядкування та кадастри

Тема 1 Загальне поняття географічних і земельних інформаційних систем

Визначення географічної інформаційної системи (ГІС). Визначення земельної інформаційної системи (ЗІС). Цілі і завдання ГІС і ЗІС. Огляд програмного забезпечення, що застосовується для створення ГіЗІС.

загальне поняття

Процеси управління земельними ресурсами країни нерозривно пов'язані з процесами ефективного їх використання. Для цього необхідна достовірна і оперативна інформація про стан земельного фонду і динаміці його розвитку.

Сучасна система землекористування в країні характеризується великими обсягами інформації внаслідок значного числа об'єктів і суб'єктів земельних відносин. Тому зберігання, обробку і надання цієї складної, багатоаспектної інформації можуть забезпечити тільки автоматизовані системи.

Ці системи підрозділяють на дві великі групи: географічні інформаційні системи (ГІС) і земельні інформаційні системи (ЗІС), що відрізняються нормативно-правовим забезпеченням, завданнями, принципами, змістом і класифікаційними ознаками.

Географічна інформаційна система або геоінформаційна система (ГІС) - це інформаційна система, що забезпечує збір, зберігання, обробку, аналіз і відображення просторових даних і пов'язаних з ними непросторових, а також отримання на їх основі інформації і знань про географічному просторі.

Земельно-інформаційна система (ЗІС) - автоматизована інформаційна система земельного кадастру призначена для оперативного збору, накопичення, зберігання та використання земельно-кадастрових даних (природного, господарського та правового характеру) при кадастровому картографуванні, оперативного управління земельними ресурсами.

Система дозволяє вести довідкову інформацію про землекористувачів, земельні ділянки, їх якісну характеристику, режимі землекористування, операціях проведених із земельними ділянками для державного обліку і оцінки земельних ділянок, а також інших необхідних відомостей, що включаються до Державного Земельний Кадастр, а також прив'язувати цю інформацію до електронних картам і виконувати розрахункові задачі з видачею звітних матеріалів. Обробка великих масивів інформації про кожного земельно-кадастровому ділянці, контурі земельних угідь, господарської та адміністративної одиниці, їх динаміці під силу тільки сучасним комп'ютерним системам і інформаційних технологій.

ЗИС і ДВС не синоніми, так як між ними є істотні відмінності в об'єктах, зміст, умови збору інформації і т. Д. Так, об'єктами ГІС є об'єкти, що мають просторові характеристики, що відображаються на картах, а об'єктами ЗІС можуть також бути крім просторових об'єктів правові, екологічні, вартісні та інші характеристики кадастрових ділянок як об'єктів ДЗК.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 2 Організація інформації в ГіЗІС | Об'єктно-орієнтоване уявлення даних. | Тема 3 Структура земельних інформаційних систем | Тема 4 Бази даних ГіЗІС | Тема 5 Засоби і можливості моделювання в ГіЗІС | Цифрові просторові дані | Адміністративне управління та політика | Екологія і природокористування | Теоретична база створення ПГІС | Структура інформаційного простору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати