На головну

Загальне поняття про фразеології. З лексикою найтіснішим чином пов'язана фразеологія.

  1. I ступінь-початкова загальна освіта
  2. I. 1. 1. Поняття про психологію
  3. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II ступінь-основну загальну освіту
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка

Ф р о з е о л о г і я - вчення про фразеологічних одиницях, т. Е. Про стійкі поєднаннях слів, що позначають щось єдине за змістом, наприклад: стрімголов (Відчайдушно, не роздумуючи), білий гриб (Боровик), кинути погляд (Подивитися).

Слова в реченні поєднуються один з одним. Сполучення слів можуть бути вільними; наприклад, в пропозиції Дівчинка випрала білу сукню є три вільних поєднання: 1) дівчинка випрала; 2) випрала плаття; 3) біле плаття. У цих поєднаннях кожне слово зрозуміло само по собі; воно вільно поєднується і з іншими словами, а не тільки з тим словом, яке пов'язане з ним в

даному реченні; наприклад, слово сукня: червона сукня, зелену сукню, синє плаття і т. д. При вільному поєднанні в кожному слові відображаються факти навколишнього світу і відносини між ними; наприклад, в зазначеному реченні: дійова особа (Дівчинка), дію цієї особи (Випрала), предмет, на який спрямована дія (Плаття, Сукня), колір цього предмета (Біле).

В реченні Дівчинка зірвала білий гриб є стійке поєднання білий гриб; в ньому слово білий НЕ позначає кольору, а складає одне ціле зі словом гриб, і все цілісне поєднання позначає певний вид грибів, які інакше називаються боровиками.

Фразеологічні одиниці, як і окремі слова, можуть належати до різних лексико-стилістичним пластів: книжному - розрубати гордіїв вузол (Енергійними діями дозволити дуже заплутане становище), берегти як зіницю1 ока (Берегти ретельно, дбайливо); розмовної кричати благим матом (Кричати несамовито, несамовито); просторічній - шляк трафив (Помер несподівано).

1зіниця - Зіниця.

Основні типи фразеологічних одиниць. Ступінь смисловий неподільності елементів у фразеологічних одиницях буває різною. Залежно від цього виділяють три розряди фразеологізмів: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

Ф р о з е о л о г і ч е с к и ї з р а щ е н і я - це нерозкладних за змістом фразеологічні одиниці, їх цілісне значення не мотивоване значеннями елементів. Приклади зрощень: потрапити в халепу, бити байдики, точити ляси, абияк, стрімголов і под. У складі фразеологічних зрощень нерідко бувають слова, незрозумілі сучасній людині: халепу (потрапити в халепу), байдики (бити байдики) і т. п. Тільки спеціальні дослідження можуть встановити, що халепу в старовину називали верстат для крутіння мотузок, а байдики - чурки для вичинки дрібних дерев'яних виробів (наприклад, ложок). У складі фразеологічних зрощень слова просак и байдики не мають цих значень.

Ф р о з е о л о г і ч е с к и ї е д і н с т в а - це такі фразеологічні одиниці, цілісне значення яких мотивовано значеннями їх елементів. Приклади єдності: тягнути лямку, дрібно плавати, зарити талант в землю, висмоктати з пальця, водити за ніс і под. Один з характерних ознак фразеологічних єдностей - їх образність. Це відрізняє їх від омонімічних вільних сполучень слів. Так, у реченні Хлопчик намилив собі голову туалетним милом поєднання намилив голову - вільне; в реченні Начальник намилив йому голову за запізнення поєднання намилив голову вжито образно і являє собою фразеологічне єдність.

Ф р о з е о л о г і ч е с к и ї з о ч е т а н і я - це такі фразеологічні одиниці, цілісний зміст яких складається з значень елементів і при цьому один з елементів має так зване пов'язане вживання. Щоб зрозуміти, що таке пов'язане (або фразеологічні пов'язане) вживання слова, розглянемо обертів страх бере, заздрість бере, злість бере. Використовуваний в цих оборотах дієслово брати поєднується не з усіма назвами почуттів, а лише з деякими (не можна сказати «радість бере», «задоволення бере»). Таке вживання дієслова брати називається пов'язаним. Пов'язаним є вживання слова делікатне в оборотах делікатне питання, делікатна справа; з іншими іменниками, навіть близькими за змістом до слів питання і справа, прикметник делікатне не сполучається.

Такого роду обороти, в яких слово вживається в невільному, фразеологічні зв'язаному значенні, і називаються фразеологічними сполученнями. Приклади фразеологічних сполучень: потупити погляд (погляд), насупити брови, розквасите ніс, добрий друг, непроглядна темрява, тріскучий мороз і под.

Вправа 42. прочитайте; вкажіть фразеологічні одиниці всіх типів і роз'ясніть їх значення. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

1) Якщо б знали її прізвище, можна було б знайти її адресу в довідковому бюро. (Гарш.) 2) Лешка-гармоніст, людина самозакоханий і власної зарозумілості, вдерся було в амбіцію. (КУПР.) 3) У моїх очах ворог цей мав определё ... ий образ, носив відоме ім'я: ворог цей був - кріпосне право. Під цим ім'ям я зібрав і зосередив все, проти чого я зважився боро ... ся до кінця, з чим я поклявся ніколи не примиритися ... ся. Це була моя аннібаловская клятва; і н ... я один дав її собі тоді. (Т.) 4) Так, Василь Дмитрович, то зле; прийшли б ви до мене [до фельдшера] днями двома раніше, і нічого б, як рукою зняв; а тепер у вас під ... Пален, ось що; того й гляди гангрена ... робиться. (Т.) 5) Старий почав виймати різнокаліберні, чисто і спритно загорнуті свёрточкі, в яких ок..залісь сир, ікра, ковбаса, сайки, антонівські яблука і Ржевська п ... Стіла. (Ліски.) 6) Сергій Іванович, який умів, як ніхто, для закінчення самого отвлечё ... ого і серйозного спору неожид ... про підсипати аттичної солі і цим змінити настрій співрозмовників, зробив це і тепер. (Л. Т.) 7) Привітавшись, тато сказав, що буде нам в селі байдики бити, що ми перестали бути маленькими і що пора нам серйозно вчи ... ся. (Л. Т.) 8) Якщо ненароком приєд ... т доктор, і баню же задасть мені, що аптеку кинув. (Серафим.) 9) Ось піхота швидким кроком і знаряддя риссю пішли в ланцюг. (Л. Т.) 10) Десь неподалік ззаду збіглим вогнем з ... дила батарея. (Шол.) 11) Стара і дочка впали в страшну бідність. (Дост.) 12) «Н ... хочу бути стовпової дворянкою, а хочу бути вільною царицею». Злякався старий, заблагав: «Що ти, баба, блекоти про ... елась?» (П.) 13) Над селом давно вже носяться білі мухи, ліниво падаючи на істопта ... ую землю, одягають її прозорою, тонкою пеленою сухого снігу. (М. Г.) 14) Мене зустріла буря овацій. І говорив я, як н ... коли. (Вересаєв.) 15) Я н ... можу вас пробачити і беру свої слова назад. (Неверов.) 16) Ілля подумав, що ось співають ці люди, добре співають, так що пісня за душу бере. (М. Г.)

43. Роз'ясніть сенс даних фразеологічних одиниць і складіть з ними речення.

1) Дамоклів меч; 2) у вус не дме; 3) пожинати лаври; 4) на короткій нозі; 5) собаку з'їв; 6) з вогню та в полум'я; 7) танцювати під чужу дудку; 8) обсипати ласками; 9) почервонити кров'ю; 10) залишитися з носом.

44. Вкажіть, які з даних поєднань є вільними і які - фразеологічними; роз'ясніть сенс останніх і складіть з кожним поєднанням пропозицію.

1) Бере гроші; 2) бере в багнети; 3) бере книги; 4) бере на облік; 5) злість бере; 6) бере відпустку; 7) бере олівець; 8) бере початок; 9) бере на приціл; 10) бере на поруки.

Джерела фразеологічних одиниць. Фразеологічні одиниці, до складу яких входять невільні, але легко відокремлюються слова (приходити в лють і т. П.), Створюються в мові постійно.

Багато фразеологічних одиниць з'явилося в спеціальній лексиці у вигляді складених термінів: античний світ, середні віки, обставина способу дії, бертолетової сіль, буре вугілля і т.д.

Інші фразеологічні одиниці пов'язані за походженням з професійною лексикою, а в даний час вживаються в загальнолітературному мовою: тягнути тяганина - робити що-небудь дуже повільно (Тяганина - дуже тонка металева нитка для вишивання; тянуть-виготовляти її); з золотошвейного виробництва; тягнути лямку - виконувати важку, нудну роботу (Лямка - широкий ремінь, або шматок щільної полотна, або товста линва, перекидається через плече для тяги); справа - тютюн - дуже погано; становище кепське (попередження при переході бурлаками вбрід зустрічаються поперек шляху річок, якщо вода доходила до шиї, куди прив'язувався тютюн); з мови бурлак; валяй по всіх за трьома (Всіх коней трійки бий батогом) - дій без жодних проблем, нахабно; з мови ямщиков-трієчників; грати першу скріпку- грати керівну роль у чомусь; потрапити в тон - сказати або зробити що-небудь підходяще для кого-небудь або для чого-небудь; з мови музикантів.

В основі деяких фразеологічних висловів лежать факти з минулого російського життя: покласти в довгий ящик (Відкласти будь-яку справу надовго) - припускають, що в основі лежить наступний факт: у царя Олексія Михайловича в селі Коломенському був зроблений в стовпі довгий ящик, куди клали скарги, які внаслідок тяганини довго не розглядалися; кричати (кричати) на всю іванівську (Кричати голосно) - припускають, що в основі лежить гучне оголошення царських указів на Іванівській площі в Кремлі, поблизу дзвіниці Івана Великого.

Багато фразеологічні одиниці мають своїм джерелом античну міфологію та легенди давнього світу: вичистити авгієві стайні (Вичистити що-небудь украй забруднене; навести порядок в якомусь дуже занедбаному справі) - Геркулес, підвівши річки до стаєнь царя Авгія, які не закривалися 30 років, вичистив їх за одну ніч; дійти до геркулесових стовпів або стовпів (Дійти до абсурду) - Геркулесові стовпи - дві височини на берегах Гібралтарської протоки, нібито споруджені Геркулесом на «краю світу»; прокрустове ложе (Дуже сором'язливі умови, обставини) -Лягай Поліпомена, сина Нептуна, прозваного Прокрустом (мучителі), ловівшего проходять і кидали їх на ложе; по довжині цього ложа він витягував тих, які були коротше, прівешівая до ніг тяжкості, або вкорочував тих, які були довші, відрубуючи їм ноги.

В основі деяких фразеологізмів лежать релігійні міфи і вислови з релігійних книг: жити аредови повіки (Жити дуже довго) - міф про Яреда, про який в біблії сказано: «А були всі дні Яреда було дев'ятсот літ шістдесят двох років»; чекати як манни небесної (Чекати з нетерпінням) - біблійний міф про їжу, що падає з неба, якою харчувалися євреї в пустелі після вигнання з Єгипту; вавилонське стовпотворіння (Крайній безлад, метушня) - згідно з біблійним міфом, бог покарав жителів Вавилона, змішавши їхні мови (щоб вони не розуміли один одного), за зухвалу спробу побудувати вежу (стовп) до неба; на їжі святого Антонія (Голодуючи) - з розповіді про пустельника Антонії, який відмовився від багатства, оселився в єгипетській пустелі, де вів строге життя, відмовляючи собі у всьому необхідному.

Деякі фразеологічні одиниці пов'язані з картковою грою: його карта бита (Його задум зазнав поразки); підтасовувати карти (Підбирати тільки вигідні для кого-небудь факти, навмисно відкидаючи невигідні).

Деякі фразеологізми є за походженням жаргонними виразами: на третьому взводі (В стані сильного сп'яніння) - натяк на курок старовинного рушниці, який мав тільки два взводи.

Прислів'я, приказки та «крилаті вирази». Зазвичай до фразеології відносять прислів'я, приказки, влучні і яскраві вирази письменників, вчених, громадських діячів. Деякі з цих висловів вживаються в переносному значенні (наприклад: Курчат по осені рахують, т. Е. Про результати слід судити по закінченні справи), інші-в прямому (наприклад: Давши слово-тримайся, а не давши - тримайся. Грамоті вчитися - завжди стане в нагоді). Але і ті, і інші виступають у мові як стійкі, цілісні поєднання.

Російський народ створив величезну кількість прислів'їв і приказок. У збірнику В. І. Даля «Прислів'я російського народу», виданому в 1862 р, є 310 тис. Прикладів1. І в даний час російський народ продовжує створювати прислів'я і приказки.

1 Збірник перевиданий в 1957 р

У прислів'ях і приказках відбивається тверезий розум і спостережливість російського народу, його любов до батьківщини, його ставлення до дружби, до праці і т. Д., Наприклад: На чужій стороні і весна не красна; Бережи плаття знову, а честь змолоду; Всі за одного, один за всіх; За справедливість стій сміливо; Праця годує, а лінь псує; Без праці не виймеш і рибку зі ставка; Не поспішай мовою, квапся справою; Справа майстра боїться; Вік живи вік учись; Живи - не тужи: тепер немає межі та ін.

Поряд з народними прислів'ями та приказками в російській літературній мові широко вживаються влучні і яскраві вирази з художніх творів; особливо багато стійких поєднань увійшло в мову з байок І. А. Крилова, з безсмертної комедії А. С. Грибоєдова «Лихо з розуму», з творів великого сатирика М. Є. Салтикова-Щедріна.

Ось кілька прикладів з байок І. А. Крилова: А ви, друзі, як не сідайте, все в музиканти не годитесь; А віз і нині там; Послужливий дурень небезпечніше ворога. Деякі приклади з комедії «Горе від розуму»: Служити би радий - прислужувати тошно; Числом більший, ціною дешевше; Підписано, так з плечей геть; Живі перекази, а віриться насилу; Ну як не подбати рідному чоловічкові! З твору М. Ю. Лермонтова: без керма і без вітрил. З творів М. В. Гоголя: зривати квіти задоволення; мертві душі; не по чину береш; Олександр Македонський - герой, але навіщо ж стільці ламати? З творів М. Є. Салтикова-Щедріна: недреманное око; сидіти між двома стільцями; міроедскіх справ майстра; премудрий піскар; стосовно підлості; зав'язування і розв'язування вузлів. З творів А. П. Чехова: людина в футлярі; як би чого не вийшло; двадцять два нещастя. З творів А. М. Горького: Безумству хоробрих співаємо ми пісню !; Народжений повзати - літати не може !; Брехня - релігія рабів і господарів; Людина! це звучить гордо; Нехай сильніше вдарить буря! З творів В. В. Маяковського: У цьому житті померти не важко - зробити життя значно важче; І життя хороша, і жити! добре!

Увійшли в мову багато яскравих вираження вчених і громадських діячів, наприклад: А все-таки вона (Земля) крутиться - слова, приписувані Галілею. Краще померти стоячи, ніж жити на колінах; Краще бути вдовою героя, ніж дружиною боягуза - слова Долорес Ібаррурі.

Вправа 45. Вкажіть фразеологічні одиниці, їх значення і, де зможете. джерела їх утворення. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

1) Варто було б тільки ув ... личить склад прокурорського нагляду, щоб очистити авгієві стайні. (С.-Щ.) 2) Жив-був п ... Ськарі. І батько, і мати у нього були розумні; помаленьку та потихеньку аредови повіки в річці прожили. (С.-Щ.) 3) Але на жаль! У нього була ахіллесова п'ята, і він мав слабкості. Хто ж з Адамова дітей н ... має їх? Його слабкість н ... крму н ... шкодила, а була тільки смішна. Подсохін любив писати. (Лажечников) 4) Дерева були немов із золота на темно-синьому небі, - так буває в кришталеві дні баб ... його літа. (А. Н. Т.) 5) потрапляючи ... ться на шляху мовчки ... ЛІВИЙ старий курган або камі ... а баба, поставлені ... а бог відає ким і коли. (Ч.) 6) Те число, в якому він [Обломов] вислухав останню лекцію, було Геркулесовими стовпами його учё ... ості. (Гончих.) 7) Я буду тобі тютюн т ... реть, - продовжував писати Ванька, - богу молі ... ся, а якщо що, то Сьокі мене як сидорову козу. (Ч.) 8) Нічого лазаря-то співати! Як є справжній казанський сирота! Ні, друже люб'язний, мене н ... раз-скарг ... ш! .. (Мельников.) 9) Мисливець Володимир, живучи тепер, як багато хто живе на Русі, без гроша готівкового, без постійного заняття, харчувався тільки що ні манною небесною. (Т.) 10) Не повинно ставити за всяку провину києм у рядок, бо все це тільки роздування ... т н ... згоду. (Ліски.) 11) Заводські начальники по всій Сибіру слав ... ться - собаку з'їли дерти. (Н.) 12) Література сорокових років н ... знала ніяких свобод, щогодини знемагала на прокрустовім ложевсевозможних укорочення. (С.-Щ.)

46. Уважно прочитайте явище п'ятий другого дії комедії А. С. Грибоєдова «Лихо з розуму» і вкажіть вираження, які увійшли в мову як прислів'я і приказки.

47. Прочитайте байки І. А. Крилова «Лисиця і Виноград», «Дзеркало і Мавпа», «Ворона і Лисиця», «Зозуля і Півень», «Слон і Моська», «Мавпа і Окуляри» і вкажіть вираження, які увійшли в мову як стійкі поєднання.

48. З «фразеологічного словника російської мови» випишіть на вибір десять фразеологізмів. Складіть з ними речення.

 Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Антоніми. | Емоційне забарвлення слів. | Стилістично знижена лексика може бути підрозділена на дві групи - лексику р о з г о-в о р н у ю і лексику п р о с т о р е ч н у ю. | Старослов'янські слова. | Фонетичні особливості старославянизмов. | Доля старослов'янських слів в російській мові. | Іншомовні (запозичені) слова. | Міжнародний фонд слів. | Іншомовна лексика в області науки, техніки і в художній літературі. | ЛЕКСИКА СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОЇ МОВИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати