На головну

Стилістично знижена лексика може бути підрозділена на дві групи - лексику р о з г о-в о р н у ю і лексику п р о с т о р е ч н у ю.

  1. GІІ.Ізлагаете проблему групі. Разом з усіма виробляєте рішення на основі консенсусу. Виконуєте будь-яке рішення групи.
  2. I. За яких умов ця психологічна інформація може стати психодиагностической?
  3. III.2.2) Основні групи та види злочинів.
  4. А може бути - ще якось?
  5. А. Всі умовні рефлекси поділяють на ті ж групи, що і безумовні, на базі яких вони були вироблені.
  6. А. Проведення першочергових заходів ГО 1-ї групи.
  7. Авторитетна думка. У комерційному наймі може і не бути сімейних чи родинних відносин (П.В. Крашенинников).

Л е к с і до а р о з г о в о р н а я властива переважно побутової, невимушеній мови; вживання її в мовленні книжкової, наприклад в науковій доповіді, є не завжди доречним. Слова розмовної лексики мають додаткові відтінки фамільярності, грубуватості, презрительности, несхвально, жартівливості, іронії, застарілості: їдальня (Пор. їдальня), браслетки (пор браслет), лікарка, генеральша (Пор. дружина доктора, генерала), ровнехонько, блізёхонько (Пор. рівно, дуже рівно, дуже близько), писанина, писака (З відтінком зневаги), хвалько, пройдисвіт, бестія, архаровец (З відтінком несхвально, близько до лайок), губатий; зубастий (З відтінком грубуватості), байбак (Про неповороткою, ледачому людині), ведмідь (Про незграбному людині з відтінком несхвально, а іноді жартівливості і фамільярності), норов, нашкодив, балагурити, безладний (Пор. безладний), бульк. білявий (Пор. блондин), нині (Пор. сьогодні), бідолаха (З відтінком фамільярного співчуття), бусурман (Лайливе застаріле слово) і ін. (Слова розмовної мови, які є лайливими, дуже близькі до просторічної лексиці.)

Розглянемо приклади: /) Печорін був довго нездоровий, схуд, б е д н я ж к а. (Л.) У цій пропозиції розмовне слово бідолаха має яскраво виражений відтінок співчуття. 2) Мені прийшло, нарешті, в голову, що я, по милості Телицин працював самимб е з а л а б о р н и м чином і витративп р о п ас т ь зайвого праці та часу. (Листів.) У цьому прикладі два слова розмовної лексики: безладний и прірву. Їх розмовний характер ясно виступає при заміні їх словами загальновживаною, стилістично нейтральної лексики: Я, по милості Телицин, працювавпро ч е н ь б е з п о р я д о ч н о і витратив м н о г о зайвого праці та часу. 3) Тентетніков належав до сімейства тих людей ... яким імена у в а л ь н і, л е ж е б о к і, б а й б а к и і тому подібні. (Г.) У цьому реченні три слова розмовної лексики: телепні, лежня, байбаки. Вони мають додатковий відтінок несхвально. 4) - Знаю я вашого секретаря, - сказав він, сідаючи на ізвозчіка.- П р о м д о х а й б е з т і я ... яких мало. (Ч.) У цьому реченні два слова розмовної лексики: пройдисвіт и бестія. Обидва мають додатковий характер несхвально, наближаються до лайок.

П р о с т о р е ч н а я л е к с і до а відрізняється від розмовної більшим ступенем експресії. Багато просторічні слова мають відтінок грубості, і тому употребленіеіх характерно лише для

певних видів мовного спілкування - для фамільярно мови, різного роду словесних перепалок, лайок, сварок і под. Порівняйте такі слова, як харя, мурло, обдурити, загнутися, жерти і т. п. У мовній практиці літературно говорять людей деякі просторічні слова нерідко використовуються навмисно - для пожвавлення мови, для жартівливого обігравання тих чи інших ситуацій і т. п.

У художній літературі просторечная лексика вживається головним чином для мовної характеристики персонажів, а також в деяких формах авторської мови (коли розповідь ведеться як би від імені героя), порівняйте так званий оповідь, широко використовувався, наприклад, в творах М. Зощенко: Нещодавно в нашій комунальній квартирі бійка сталася. І не те що бійка, а ц е л ь н и й бій. Билися, звичайно, від чистого серця. Інваліду Гаврилову останню голову мало не д т я п а л і.

Книжкова лексика становить значний пласт словника. Ось приклади книжних слів: аналогія, антагоніст, антитеза, аргументація, байдужість, затишність, несмак (пор. Слово загальновживаної лексики несмак), лихоліття, безвладдя, бездушність, безмовність, братовбивчий, благоустрій, пропорційний, симетричний, емпіричний, дезінфікувати, диференціювати, диригувати та ін.

Книжкова лексика вживається в творах художньої літератури, наприклад: 1) стояло повнеб е з в е т р і е (Леон.) (Книжное слово затишність з книжковим суфіксом -ие.) 2) Темно-синяб е з м е р н і с т ь неба іскрилася самоцвітами. (Нов.-Пр.) (Книжное слово безмір з суфіксом-ость.) Книжкова лексика також часто зустрічається в критичних і публіцистичних статтях, наприклад: Треба розбити вщент казку про anолітічном мистецтві. (В. М.) (Книжное слово аполітичний, до складу його входять грецькі елементи.)

Широко представлена ??книжкова лексика в наукових і науково-популярних роботах, наприклад:А б з о- л ю т н о в и припинення всіх життєвихф у н к ц і ї насіння, навіть на порівняно невеликій п е р і о д часу, неминуче повинно спричинити за собою повну загибель насіння. (Мічурін.) У цій пропозиції книжкові слова абсолютне, функцій за походженням латинські, а період - грецьке.

Книжкові слова неоднакові за ступенем емоційного забарвлення (пор., З одного боку, такі слова, як аналогія, абстрактний, диференціювати, а з іншого - слова з забарвленням урочистості: звершення, прийдешній, відрізати), за сферами їх переважного використання (порівняйте наукову літературу і поезію). Залежно від цього виділяється кілька груп книжних слів.

Лексика з п е ц і а л ь н а я властива різним областям науки і техніки. Основну масу слів у спеціальній лексиці становлять терміни. Термін, - це слово з точно встановленим з триманням, що позначає поняття в тій чи іншій галузі науки чи виробництва: множення, додавання, подільність, рівняння, трапеція (Термінологія математична); нахил, узгодження, примикання, доповнення, підпорядкування пропозицій, відокремлення (термінологія граматична); травлення, кровообіг, обмін речовин (Термінологія фізіологічна) і т. Д.

Спеціальна лексика зустрічається головним чином в наукових дослідженнях і підручниках. У белетристику спеціальна лексика в минулому - в XIX - початку XX ст. - Проникала рідко. У радянський період спеціальна лексика широко входить в художні тексти. У творах Ф. Гладкова, Л. Леонова, Д. Граніна і багатьох інших широко представлена ??спеціальна технічна і наукова лексика, в творах А. Новикова-Прибоя, В. Конецкого - морська термінологія, в творах Г. Ніколаєвої, Ф. Абрамова, В . Бєлова - спеціальна сільськогосподарська лексика і т. д.

Своєрідний шар книжних слів становить лексика про ф і ц і а л ь н а я, властива офіційним документам - законам, дипломатичним нотах, протоколам і іншим видам ділових паперів: вищевказаний, такий, з огляду на, відносно, позивач, відповідач, протокол, особиста явка, дисциплінарне стягнення, прокурорський нагляд, вірчі грамоти, ратифікація договору, повноважний представник і под.

У писемній мові дуже помітно виділяється лексика піднесена. У російській мові багатюща синоніміка дозволяє робити мова урочистій шляхом відбору відповідних синонімів, наприклад: уста (Пор. губи), вітчизна (Пор. батьківщина), перед (Пор. перед), бо (Пор. тому що), пенати (Пор. рідні місця). Піднесена лексика властива певним жанрам поезії; при цьому треба враховувати, що характер цієї лексики і ставлення до неї змінюються. У сучасній поезії, наприклад, майже не зустрічаються деякі слова, типові для поетичної мови першої половини XIX ст .: скроня (Щоки), лобзанье (Поцілунок), діви (Дівчата), брега (Берега), лайка (Війна), аврора (ранкова зоря), аквілон (Північно-східний вітер), амброзія (їжа богів), анахорет (Відлюдник), бард (Поет), зефір (Теплий вітер) і ін.

З слів піднесеної лексики в сучасній поезії зустрічаються, наприклад, такі: уста, ліра, глашатай, рать, витязі, променистий, багряний, знайти, сини, вітчизна, обіймає, творці, гряде та ін., наприклад: I) Вручає країна нагороди своїм бойовим синам. (Жаров.) 2)променистими вогнями життя виблискує нам зараз ... (Рильський.) 3) Ми не Якби ми злякалися в бою за вітчизну свою. Нам рідна Москва дорога. (Сурков.)

Слова піднесеної лексики використовуються в публіцистичних творах з двома цілями: як засіб урочистості і як засіб іронії.

Ось деякі слова і поєднання, які використовуються для створення урочистості: воїни, великі звершення, відплата, відтепер, відрізати, в ім'я та ін.

Іронічне враження створюється тоді, коли засобами піднесеної лексики описується щось дуже звичайне або навіть нице, особливо коли слова піднесеної лексики вживаються поруч зі словами розмовної і просторічної лексики. Майстром використання коштів піднесеної лексики з іронічною метою був М. Є. Салтиков-Щедрін, наприклад: «Підійшов до одного воза, хоче запустити лапу, ан лапа не піднімається; підійшов до іншого возу, хоче мужика за бороду витрусити - о, жах! - долоні не сягають ».

Вправа 20. Вкажіть слова і поєднання офіційної лексики і поясніть, з якою метою вони вжиті в оповіданні А. П. Чехова. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

- Послухай! 1081-я стаття вул ... вання про нак ... заніях каже, що за всяке навмисно учінё ... oe пошкодження залізничної колії, коли це небезпечно для сліду ... ий цією колією транспорт і винний знав, що внаслідок цього може бути (НЕ) Щастя <...> розумієш? А ти (НЕ) міг (Не)знати, до чого веде це відкручування <...> його засуджують на заслання ... в каторжні роботи.

- Звичайно, ви краще зна ... ті <...> Ми люди темні <...> хіба ж ми розуміємо.

21. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Вкажіть слова і поєднання офіційної лексики і поясніть, з якою метою М. Є. Салтиков-Щедрін використовує цю лексику.

Ободрё ... ий успіхом першого закону, Беневоленский почав діяльно приготовлені ... ся до видання другого. Плоди виявилися швидкі, і на вулицях міста, тим же таїнстві .. .им шляхом з'явився новий і вже більш прост ... ий закон, який свідчив тако:

У с т а в

о д о б р о п о р я д о ч н о м п і р о г о в п е ч е н і й.

«I. Всякий та пе ... ет у свята пироги, не заборонив собі таке печення і в будні.

2. Начинку всякий так вживає станом. Тако: піймавши в річці рибу - класти; порубав намелко скотиняче м'ясо - класти ж; порубав капусту - теж класти. Люди н ... імущі та кладуть тельбухи.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. За вийняли з печі, всякий і в ... мет в руку ніж і, вирізавши з середини частину, хай дасть ону в дар.

5. Виконав це і їсть. »

(М. Е. З а л т и к о в-Щ е д р і н. Історія одного міста.)

22. Прочитайте виразно вголос; вкажіть слова і поєднання військової лексики і слова розмовної мови; потім-скажіть, з якою метою поет А. Твардовський вживає ці слова і поєднання.

1) Ось прийшов я з полустанку Я б не став палити махорку,

У свій рідний сільрада. А дістав би я «Казбек».

Я прийшов, а тут гулянка. І сидів би я, хлопці,

Ні гулянки? Гаразд, немає. Там якраз, друзі мої,

Я в інший колгосп і в третій-Де хлоп'ям під лавку ховав

Вся округа на увазі. Ноги босі свої.

Де-небудь я в сільраді І димів б цигаркою,

На гулянку потраплю. Пригощав б усіх навколо

І, прийшовши на Вечірці, І на всякі питання

Хоч не горда людина, Відповідав б я не раптом.

2) Дозвольте доповісти А війна - про все забудь

Коротко і просто: І нарікати не вправі.

Я дуже охочий жити Збирався в довгий шлях,

Років до дев'яноста. Дано наказ: - Відставити!

(А. Т в а н д о в с ь к и й. Василь. Тьоркін.)

23. Прочитайте уважно вголос. Вкажіть Слован поєднання книжкової лексики. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Н ... коли не думайте, що ви вже все знаєте. І, як би високо н ... оцінювали вас, завжди майте мужність сказати собі: «Я - н ... повіки».

Н ... давайте гордині ОВЛ ... діти вами. Через неї ви будете наполягати там, де потрібно согласи ... ся, через неї ви відмовтеся ... теся від корисного ради і дружньої допомоги, через неї ви втрат ... ті міру об'єктивності.

В тому до ... єктів, яким мені доводилося керувати, все робить атмосфера. Ми всі впр ... дружини в одну спільну справу, і кожен рухає його в міру своїх сил і можливостей. У нас часто і н ... розбереш, що «моє», а що «твоє», але від цього наша спільна справа тільки виграє.

(Акад. І. П. П а в л о в.)

24. Прочитайте уважно; вкажіть слова і поєднання спеціальної лексики; скажіть, до якої галузі науки вони відносяться. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Колись, десь на землю впав лу ... сонця, але він впав не так на бе ... плодову грунт, він упав на зелену билинку пшеничного р ... стка, або, краще сказати, на хлорофіловий зерно. Б'ючись об нього, він потух, перестав бути світлом, але не та ... чез.Он тільки витрати на внутрішню роботу, він ра ... сёк, розірвав зв'язок між частинками вуглецю і кисню, соедінё ... ими в углекислоте. Звільнений вуглець, з'єднавшись з водою, утворив крохмаль.

Цей крохмаль, пр ... брехати в ра ... творений цукор, після довгих мандрів по р ... Стіну отл ... жілся нарешті в зерні у вигляді крохмалю ж або у вигляді клейковини. В тій чи іншій формі він увійшов до складу хліба, який послужив нам харч ... ї. Він п ... чином в наші м'язи, в наші нерви. І ось тепер атоми вуглецю прагнуть в наших організмах знову з'єднатися з киснем, який кров розносить по всіх усюдах нашого тіла. При цьому лу ... сонця, таївся в них у вигляді хімічного напр ... вання, знову при ... мает форму явної сили. Цей лу ... сонця зігріває нас. Він приводить нас в рух. Бути може, в цю хвилину він грає в нашому мозку.

(К. А. Т і м і р я з е в.)

25. Прочитайте виразно; вкажіть слова і поєднання піднесеної лексики.

1) Мені б жити і жити,

крізь роки їдучи.

Але в кінці хочу -

інших бажань немає -

зустріти я хочу

мій смертний час

так,

як зустрів смерть

товариш Нетте.

(В. В. М а я к о в с ь к и й.)

2) І, слухаючи весняному шуму,

Посеред зачарованих трав,

Все лежав би і думав я думу

Безмежних полів і дібров.

(Н. А. З а б о л о ц к и й.)

3) І встав всевишній Бог, хай він правдою судить

Земних богів у сонмі їх;

Доки, річок, доки вам буде

Щадити неправедних і злих?

Ваш борг є: зберігати закони,

На обличчя сильних не дивитися,

Без допомоги, без оборони

Сиріт і вдів не залишати.

Ваш борг: рятувати від бід безневинних,

Нещасливим подати покрив;

Від сильних захищати безсилих,

Забрати бідних з кайданів.

(Г. Р. Д е р ж а в і н.)

26. Прочитайте виразно; вкажіть слова і поєднання різних стилістичних пластів.

Я вовком би

вигриз

бюрократизм.

До мандатів

поваги немає.

До будь-яких

чортам з матерями

котися

будь-який папірець.

(В. В. М а я к о в с ь к и й.)

 Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Російська мова - національна мова російського народу. | Значення російської мови як засобу міжнаціонального і міжнародного спілкування. | Російські письменники про багатство і красу російської мови. | Розділи курсу російської мови. | Предмет лексикології. | Лексичне і граматичне значення слів. | Пряме і переносні значення слова. | Омоніми. | Синоніми. | Антоніми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати