Головна

МОВНОЇ ЕТИКЕТ

  1. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  2. VII.2. ПУНКТУАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ
  3. Види мовленнєвої діяльності
  4. Види мовленнєвої діяльності.
  5. Глава 1. Психолингвистика розвитку як розділ психолінгвістики, що вивчає закономірності формування мовленнєвої діяльності в онтогенезі
  6. Глава 14. Мовний онтогенез
  7. Глава 2. Внутрішня мова як особливий вид мовної діяльності

Для довідки:Мовний етикет - соціально задані й національно специфічні регулюють правила мовної / комунікативної поведінки в ситуаціях встановлення, підтримки і розмикання контакту комунікантів відповідно до їх статусно-рольовими та особистісними відносинами в офіційній і неофіційній обстановці спілкування.

Вправа 143. За виразами мовного етикету визначте соціальні ознаки говорять.

1. Воланд звернувся до Маргарити: «Отже, прошу вас! Заздалегідь дякую Вам. Чи не губіться і нічого не бійтеся »(М. Булгаков); 2. Городничий: «Ну що, друже, тебе нагодували добре?» Осип: «нагодували, уклінно дякую, добре нагодували» (М. Гоголь); 3. «Молоді люди, - заявив Іполит Матвійович пишномовно, - дозвольте вас привітати, як казали раніше, з законним шлюбом». (І. Ільф. Е. Петров); 4. «Будьте ласкаві, Ваше благородіє, доведіть до порядку! Коні два дні не ївши і господар, чай, сердиться ». «Та зрозумій ти, дубина, що це не наша справа!» (А. Чехов).

Вправа 144. Підберіть ситуації, де було б доречно вжити такі вирази.

  1. 1. Каюсь! 2. Грішний (-шна)! 3. Визнаю свою провину! 4. Я винен (а) перед вами. 5. Вибачте! 6. Вибачте, Христа ради! 7. Пардон! 8. Щиро жалкую!
  2. 1. Дякую! 2. Прийміть мою глибоку вдячність! 3. У мене немає слів висловити мою вдячність! 4. Дякую! 5. Мерсі! 6. Не за що! Дурниці! 7. Не варто подяки! 8. Рад стараться! 9. З спасибі шубу НЕ сошьёшь!

ПРИБЛИЗНІ питань до заліку

Питання до заліку з дисципліни «Російська мова і культура мови»

1. Функції російської мови в сучасному суспільстві.

2. Російська національна мова: місце серед інших мов світу, поняття і форми.

3. Літературна мова як основна форма російської національної мови.

4. Норма мови: поняття, ознаки, різновиди мовних варіантів, сучасний стан.

5. Усна і письмова форми російської літературної мови.

6. Функціональні стилі російської літературної мови: загальна характеристика.

7. Культура мови: поняття, основні аспекти.

8. Нормативне звукоупотребления: стилі вимови, особливості вимови російських голосних і приголосних.

9. Наголос в російській мові: своєрідність, основні закономірності.

10. Лексична норма: поняття, види порушення лексичної норми.

11. Словники російської мови.

12. Морфологічні норми вживання іменників.

13. Схиляння прізвищ.

14. Морфологічні норми вживання прикметників, числівників, займенників.

15. Морфологічні норми вживання дієслів.

16. Синтаксичні норми: особливості зв'язку слів у словосполученні.

17. Синтаксичні норми: особливості зв'язку слів у реченні.

18. Етичний аспект культури мовлення: етичні вимоги до мовного поведінки в ситуаціях вітання, звернення, відмови, прохання.

19. Комунікативний аспект культури мови: загальні положення.

20. Мовна ситуація як одиниця мовного спілкування.

21. Види вербального спілкування.

22. Мовленнєвий взаємодія як одиниця мовного спілкування.

23. Принцип кооперації як основа мовної комунікації.

24. Принцип ввічливості в мовленнєвому спілкуванні.

25. Ефективність мовної комунікації.

26. Види публічних виступів.

27. Підготовка публічного виступу.

28. Вимоги до створення та відтворення тексту публічного виступу.

29. Аргументація: поняття, види аргументів, помилки в аргументаційної діяльності.

30. Текст: загальна характеристика.Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Узагальнююче вправу | словосполучення | Пропозиція | Складна пропозиція | Узагальнююче вправу | Усна мова | Письмова мова: текст | Не повинно | Синтаксичні засоби зв'язку | Узагальнююче вправу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати