На головну

ВСТУП

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. Вступ
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП

Володіння російською мовою і культурою мови є необхідною складовою професійної компетенції сучасного фахівця. Саме слово «культура» (від лат. Cultura) Позначає певний рівень досягнень в суспільному, духовному і виробничого життя людського суспільства і передбачає необхідність досягнення цього рівня шляхом вдосконалення знань, умінь і навичок, в т.ч. в області спілкування в соціумі.

Пропонований посібник співвідноситься з програмою курсу «Російська мова і культура мови», що вивчається в рамках дисциплін вищої професійної освіти. Його головна мета - закріпити теоретичні знання з основних розділів програми, відпрацювати навички складання усного та письмового текстів, сформувати комунікативні вміння і навички, отримати уявлення про культуру мовної поведінки.

Посібник складається з семи розділів і додатки: короткий і розширений огляд тем курсу, вправи і короткі коментарі до тем дисципліни, зразкові питання до іспиту (заліку), теми творчих робіт, тести для самоперевірки і контрольні завдання, бібліографічний список, а також двох додатків, де дані правила узгодження географічних найменувань та правила зміни прізвищ в сучасній російській мові.

Завдання, вправи і деякі довідкові матеріали, що містяться в посібнику, можуть бути використані на практичних заняттях в аудиторії, проте вони переважно орієнтовані на самостійну роботу студентів, які навчаються за заочною формою. Студенти денної та заочної форм навчання мають можливість займатися самостійно не тільки в бібліотеці СиктГУ, де досить повно представлені навчально-методичні посібники, словники та довідники з сучасної російської мови, а й використовувати матеріали деяких Інтернет-сайтів, наприклад www.gramma.ru.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

РОСІЙСКA МОВА СЕРЕД ІНШИХ МОВ СВІТУ | РОСІЙСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОВУ | РОСІЙСКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МОВУ | мовна норма | Юридичний енциклопедичний словник / М. О. Буянова [и др.]; відп. ред. М. Н. Марченко. - М .: Изд-во Проспект, 2006. С. 691-692. | Словник сучасної російської літературної мови: в 17 тт. - М., Л .: Изд-во АН СРСР, 1963. Стбц. 1144-1147. | Сучасний словник іншомовних слів. - М .: Російська мова, 1999. С.61. | Тлумачний словник російської мови з включенням відомостей про походження слів / Відп. ред. Н. Ю. Шведова. - М .: Азбуковник, 2008. С. 956. | Біріх А. К., Мокієнко В. М., Степанова Л. І. Словник російської фразеології: історико-етимологічний довідник. - СПб .: Фоліо-прес, 1999. С. 556-558. | Частушка, черемха, частка, щадити, щетина, щелкунчик, залізо, жакет, шедевр, шістсот, шоколад, цілющий, цемент. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати