На головну

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

  1. АА вирішують проблеми питущих
  2. актуальність
  3. Актуальність і поширеність
  4. Актуальність дослідження геронтопсіхологіческіх проблем
  5. Актуальність моделі макроекономічного людини і теорія Дж. М. Кейнса
  6. Актуальність звернення сучасної педагогіки до релігійно-філософської спадщини
  7. Актуальність проблеми

Конституція Російської Федерації проголосила вис
 шей цінністю людини його права і свободи, що вимагає ново
 го підходу до осмислення співвідношення держави, права і
 особистості. Мали місце дослідження в цій області в з-
 радянської та російської юридичної літературі найчастіше осно-
 вивалісь на пріоритетах держави, суспільства, колективу.
 Визнання людини «мірою всіх речей» (за оцінкою древнегре-
 чеського філософа софіста Протагора), тобто пріоритетність лич-
 ності, розглядалося лише теоретично і далеко не завжди.
 Думка І. Канта про те, що найкращий державний лад
 той, «де влада належить не людям, а закону»1, Також не б-
 ла особливо популярною. Чи не приділялося уваги і демократичного
 зації правової держави, яке в даний час в
 Росії закріплено Конституцією (ст. 1). положення конститу-
 ції повинні сприяти поліпшенню взаємодії дер-
 дарства, права і особистості, зменшивши склалася протягом
 багатьох років російської історії тенденцію їх дистанціювання
 один від одного.

В останні роки в Росії зроблені серйозні кроки по уси-
 лення позитивної взаємодії держави, права і лич-
 ності. В першу чергу це стосується вдосконалення зако
 ства і механізмів захисту прав людини. Так, Росією

1 Кант І. Соч. Т. 4. Ч. II. С. 233.Глава IV. Держава, право, особистість


 визнані міжнародні стандарти прав людини, закріплених
 ні в Загальній декларації прав людини (1948), Між-
 ном пакті про громадянські і політичні права (1966), Між-
 народному пакті про економічні, соціальні і культурні
 права (1966). Ці стандарти включені в Конституцію Росії.

Росія стала членом Ради Європи, ратифікувала Єв-
 ропейской конвенцію про захист прав людини і основних сво-
 бод, а з 1998 р на росіян поширюється юрисдикція Євро-
 ського Суду з прав людини, яка має право розглядати
 їх індивідуальні скарги. Російське законодавство при-
 водиться у відповідність європейським стандартам, зокрема,
 система виконання покарань передана у відання Міністерством
 ства юстиції РФ.

Кожен, хто вважає свої права порушеними, може про-
 ратіться в суд, Комісію з прав людини при Президенті
 РФ, до Уповноваженого з прав людини в РФ, уповнова-
 ченним з прав людини в регіонах, а також в правозахисник
 ні організації (міжнародні, загальноукраїнські, регио-
 нальні, місцеві).

Разом з тим реально процес приведення російського за-
 ства у відповідність європейським стандартами не за-
 вершити. З різних причин не прийнято багато принципи-
 альні закони, що забезпечують права людини. часто влади
 (В традиціях тоталітарного режиму) дотримуються закону тільки
 тоді, коли їм це вигідно. Суть прийнятих законів часом ви-
 холащівается підзаконними актами на федеральному і місцевому
 рівнях. Відсутність повноцінних структур громадянського загально-
 ства не дозволяє надавати ефективну протидію
 діям влади.

Регіональні влада перешкоджає свободі пересування
 громадян, практикуючи обмежувальну систему реєстрації по
 місцем перебування або проживання, всупереч рішенню Конститу-
 ційного суду РФ про пом'якшення федерального реєстраційного
 законодавства (Юридична газета. - 2000. - Червень).

Особливу тривогу викликає зростання кількості право-
 шень, правового нігілізму багатьох верств населення. за даними


Правовий статус особистості 67

вим міністерства юстиції, чисельність населення Росії
 складає в даний час 1/40 частина населення земної
 кулі, а число заарештованих і ув'язнених - 1/8 (1 млн чоло
 століття) частина в'язнів всіх країн світу1.

Права людини, злочинність - це, звичайно, не тільки
 російські проблеми. Взаємовідносини держави, права і
 особистості далеко не благополучні в багатьох країнах світу. так,
 в 2000 р США встановили «рекорд» по числу громадян, посажен-
 них за ґрати. Кількість ув'язнених в американських в'язницях
 досягло 2 млн чоловік. Ніколи ні в одній країні світу такого
 ще не було. На частку США припадає кожна четверта за-
 кладений в світі.

Інші країни, і в першу чергу країни ісламського ми-
 ра, з працею вирішують проблеми, які для воістину демокра-
 тичних країн давно вирішені. Так, єгипетські жінки тільки
 в 2000 р отримали право на розлучення через несумісність
 характерів подружжя. До цієї пори розлучення з ініціативи дружини
 був практично неможливий2. Ті, хто вважає проблему прав
 людини однією з вічних проблем, що вимагають до себе постійної
 ного уваги політиків і вчених, безумовно праві.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА | ВСТУП | Предмет теорії держави і права-це держава і пра- во в цілому. | МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА | Частнонаучние методи пізнання держави і права | ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ | СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ | СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ | ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | Правовий статус особистості 73 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати