На головну

Основні правила диференціювання функцій

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. Список похідних найпростіших елементарних функцій
  3. Hайти межі функцій, користуючись правилом Лопіталя (для випадків, коли воно є).
  4. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  5. I. 3.2. Залежність психічних функцій від середовища і будови органів
  6. I. Основні і допоміжні процеси
  7. I. Правила термінів

Правило 1. Похідна константи (постійної величини) дорівнює нулю .

Правило 2. Похідна аргументу дорівнює одиниці .

Правило 3. Похідна суми (різниці) двох функцій, що диференціюються дорівнює сумі (різниці) похідних цих функцій .

Приклад.

Правило 4. Похідна добутку двох диференційовних функцій дорівнює сумі творів похідною першої функції на другу і першої функції на похідну другої .

Приклад.

Слідство з правила 4. Похідна твори постійного множника на диференційовану функцію дорівнює добутку цього множника на похідну даної функції .

Приклад.

Правило 5. Похідна частки двох функцій, що диференціюються (за умови, що знаменник не звертається до нуль) дорівнює дробу, чисельник якого є різницею між твором похідною першої функції на другу і твором першої функції на похідну другої, а знаменник дорівнює квадрату другої функції .

Приклад.

.

 Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Вступ. | функціональна залежність | Способи завдання функцій | Графіки елементарних функцій | Перетворення графіків функцій | Похідна функції | Фізичний зміст похідної | Метод логарифмічного диференціювання | Похідні вищих порядків | Зв'язок похідної функції з наявністю проміжків її зростання і зменшення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати