На головну

Урок пояснення нового матеріалу

  1. A) ви питаєте про захоплення та інтереси свого нового друга;
  2. III Вивчення нового матеріалу.
  3. III. Вивчення нового матеріалу
  4. III. Вивчення нового матеріалу
  5. III. Вивчення нового матеріалу
  6. А) Аналіз документів і спостереження як методи збору емпіричного матеріалу
  7. А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника.

Перший урок по темі правильно було б назвати уроком пояснення нового матеріалу. У середніх класах він проводиться методом розповіді-пояснення, сполучається з бесідою і демонстрацією навчально-наочних посібників, в старших - в формі лекції, що включає в себе елементи бесіди, причому бажано проблемний виклад теми в єдності всіх її компонентів.

Цей урок має свої особливості. Мета уроку - загальний розбір теми. Учитель зазвичай на такому уроці тричі пояснює матеріал. Спочатку дуже коротко він знайомить учнів з простим планом змісту теми, планом її викладу, основним набором питань, що, природно, піднімає мотивацію учнів до її вивчення, дає учням поради, як конспектувати, виділяти головне, фіксувати виникаючі у них питання по ходу викладу учителем теми. Потім слід докладне пояснення-виклад, нерідко супроводжується наочним матеріалом, демонстрацією дослідів, постановкою експериментів, яскравими фактами і прикладами, спонуканням учнів приводити свої факти і приклади на підтвердження почутого, брати участь в бесіді з їх аналізу. Надаючи своєму викладу проблемний характер, вчитель прагне привернути увагу учнів до навчальної літератури, підручником, дає загальну орієнтування в друкованих джерелах, в тексті відповідних параграфів підручника, пов'язує нове з раніше засвоєним, тобто актуалізує опорні, раніше засвоєні знання і сформовані уміння, розумові дії.

Оскільки на цю частину уроку відводиться найбільша кількість навчального часу, то для вчителя найбільшу складність представляє відбір основного, головного в змісті матеріалу і забезпечення дохідливій передачі його учням.

В кінці уроку вчитель протягом 7-10 хвилин ще раз повторює зміст викладеного у вигляді коротких висновків і паралельно зазначає, що учні повинні записати в зошитах; повідомляє учням список літератури по темі, в тому числі параграфів підручника, програми, за якими вони можуть готуватися до семінарських занять.

Отже, на уроці-лекції (пояснення нового матеріалу) перш за все відбудеться лише загальне знайомство учнів зі змістом теми в цілому. Надалі цей навчальний матеріал знову буде об'єктом уваги школярів на уроках-семінарах або їх різновидах, де вже більш глибоко буде опрацьовуватися учнями відповідно до їх рівнем підготовленості, здібностями і схильностями. Це перша обставина уроку-лекції, яке характерно для нього в системі уроків. Друге полягає в тому, що на протязі всього уроку весь клас активно працює, немає втрати часу на так звану перевірку домашнього завдання.Попередня   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   Наступна

комбінований урок | Уроки контролю і корекції знань, умінь і навичок | Фронтальна форма організації навчальної діяльності | Індивідуальна форма організації роботи учнів на уроці | Групова (ланкова) форма організації навчальної роботи учнів | Поняття про самостійну роботу учня | Рівні самостійної діяльності школярів | Вимоги до організації самостійної діяльності учнів на уроці | Типи самостійних робіт | Види самостійних робіт у навчанні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати