На головну

мета уроку

  1. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  2. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  3. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  4. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку П. Чистописание
  5. IV. підсумок уроку
  6. L Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  7. V. Підсумок уроку

Що ж таке мета, коли і яку мету уроку ставить учитель? Загальноприйнято в науці, що мета - це заздалегідь запланований (подумки або вербально) результат діяльності з перетворення якого-небудь об'єкта. У педагогічній діяльності об'єктом перетворення є діяльність учня, а результатом - рівень навченості, розвиненості та вихованості учня. Тому цілі уроку ставляться відповідно до цілей навчання і освіти як системи більш високого порядку і не можуть зводитися як це було в період, коли діяльність викладання розглядалась тільки як передача учням готових висновків науки і "цілям організації" занять - «вивчити такий-то обсяг нового матеріалу »,« повторити такі-то розділи програми »і т.п. Така постановка мети уроку в сучасній школі неспроможна.

Мета уроку в сучасній школі повинна відрізнятися конкретністю, з зазначенням засобів її досягнення і її переводом в конкретні дидактичні завдання.

Наприклад, мета уроку - засвоїти поняття «знаходження невідомого доданка», «відпрацювати вміння і навички його застосування»; або по темі уроку - «узагальнити і систематизувати знання учнів про способи творення прислівників, закріпити орфографічні навички правопису прислівників, розвинути навички самоконтролю і акуратності». Ці цілі досить складні. Так, для того щоб досягти мети уроку, наприклад, з математики, необхідно продумано вирішити три основні дидактичні завдання: актуалізувати колишні знання, вміння і навички, безпосередньо пов'язані з темою уроку; сформувати в учнів нові поняття і способи дії; організувати застосування учнями знань і досвіду діяльності з метою формування у них нових навчальних та пізнавальних умінь і навичок, нового досвіду пізнавальної діяльності.Те саме можна сказати і до мети другого уроку.

Дидактичні завдання уроку реалізуються в реальній педагогічній дійсності через навчальні завдання (задачі для учнів). Це рішення учнями арифметичних задач, виконання всіляких вправ, розбір речень, складання плану переказу і т.п. Ці завдання відображають навчальну діяльність учнів в конкретних навчальних ситуаціях. Дидактичні та навчальні завдання в цілісній структурі уроку виступають, таким чином основним засобом досягнення мети і умовою відбору, конструювання способу дії як учителя, так і учнів.

Яка ж структура уроку і як вона впливає на визначення типологій уроків?Попередня   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Наступна

види ТСО | Поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації | Що таке форма організації навчання? | Що ж розуміється під терміном «організація» взагалі і в чому суть педагогічної трактовки цього терміну? | Форми організації навчання та їх розвиток в дидактиці | Система індивідуального навчання | Класно-урочна система навчання | Бель-ланкастерская система навчання | маннгеймська система | Форми організації навчального процесу в класно-урочної системи навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати