На головну

Вибір методів навчання

 1. I. Вибір електродвигуна
 2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
 3. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
 4. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
 5. II. Вибір цільових сегментів ринку.
 6. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
 7. IV. Огляд в кінці 1-го року навчання в школі.

У педагогічній науці на основі вивчення та узагальнення практичного досвіду вчителів склалися певні підходи до вибору методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить:

При використанні комплексу названих обставин і умов вчитель приймає в тій чи іншій послідовності ряд рішень: про вибір словесних, наочних чи практичних методів, репродуктивних або пошукових методів управління самостійною роботою, методів контролю і самоконтролю.

Так, в залежності від дидактичної мети, коли на передній план висувається завдання придбання учнями нових знань, вчитель вирішує питання, чи буде він в даному випадку сам викладати ці знання; організовує він їх набуття учнями шляхом організації самостійної роботи і т.п. У першому випадку може знадобитися підготовка учнів до слухання викладу вчителя, і тоді він дає учням завдання або на проведення певних попередніх спостережень, або на попереднє читання потрібного матеріалу. В ході самого викладу вчитель може скористатися або інформаційним викладом-повідомленням, або проблемним викладом (рассуждающее, діалогічне). При цьому, викладаючи новий матеріал, учитель систематично звертається і до того матеріалу, який учні отримали в своїй попередньої самостійної роботи. Виклад вчителя супроводжується демонстрацією натуральних об'єктів, їх зображень, досліди, експерименти і т.п. Учні при цьому роблять ті чи інші записи, графіки, схеми та ін. Сукупність цих проміжних рішень і становить одне цілісне рішення про вибір певного поєднання методів навчання.

Питання і завдання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняттям «метод навчання», «методичний прийом».
 2. Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання.
 3. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі по вивченню курсу систему методів навчання, з якої ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання:

а) які вихідні положення системи;

б) який принцип покладено в основу поділу методів навчання;

в) які функції і зміст кожного з методів;

г) як реалізуються методи навчання в реальному процесі навчання.

Перевірте, ясно, логічно, переконливо ви виклали прочитане. Спробуйте також викласти матеріал студенту, який не був на лекції по цій темі і не читав цієї глави *1.

 1. Побудуйте приклад завдань на три рівні засвоєння будь-якого істотного поняття на вашу предмету *.
 2. На матеріалі конкретного уроку покажіть шляхи активізації учнів у процесі використання різних методів навчання.
 3. Покажіть, як в одному навчальному предметі можна використовувати в комплексі різноманітні, методи навчання.
 4. Які умови визначають вибір методів навчання? Перерахуйте їх, наведіть приклади.
 5. Доведіть, чому жоден метод навчання не може використовуватися як універсальний?
 6. Які методи навчання використовують в своїй роботі педагоги-новатори? Що, на вашу думку, в їхньому досвіді заслуговує вивчення і поширення? Що є надбанням індивідуальності педагога, а це бачиться непереконливим?


Попередня   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Наступна

структура підручника | Стратегія розвитку варіативного освіти в Росії | Стратегічні орієнтири розвитку варіативного змісту освіти | Поняття і сутність методу і прийому навчання | Поняття і сутність методу навчання | прийоми навчання | Словесні методи навчання | наочні методи | практичні методи | Дидактичні ігри як метод навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати