Головна

Цілісність процесу навчання

  1. I стадія раневого процесу.
  2. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  3. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  4. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  5. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  6. IV. Огляд в кінці 1-го року навчання в школі.
  7. IV. Учасники освітнього процесу

У педагогічній науці поки немає однозначного трактування цих понять. У філософському розумінні цілісність трактується як внутрішня єдність об'єкта, його відносна автономність, незалежність від навколишнього середовища (див. Енциклопедичний словник. М., 1984. С. 148). Це об'єктивна властивість об'єктів, процесів. Однак воно може і не бути постійно їм притаманне. Цілісність здатна виникнути на одному етапі їх розвитку і зникнути на іншому.

Це положення має велике значення для педагогіки як науки і педагогічної практики. Цілісність педагогічних об'єктів, з яких найбільш значущим і комплексним є навчальний процес, цілеспрямовано конструюється. Діалектика сущого, як дане, і конструюється в реальній педагогічній дійсності проявляється в двох аспектах цілісності педагогічних об'єктів.

В одному - цілісність є як закономірне властивість навчального процесу. Вона об'єктивно існує остільки, оскільки існує в суспільстві школа, сам процес навчання. Цей аспект знаходить відображення в інваріантних характеристиках навчального процесу. Наприклад, для процесу навчання, взятого в його абстрактному розумінні, такими характеристиками є єдність викладання і навчання, єдність змістовної і процесуальної сторони цього процесу (В. Краєвський).

В іншому аспекті, а саме в реальній педагогічній практиці, цілісність процесу навчання спеціально і цілеспрямовано формується, конструюється. Варіативної, конструюється характеристикою процесу навчання в даній ситуації виступає вже єдність освітньої, розвиваючої і виховної функції. Всі ці три функції знаходяться в складних переплетених зв'язках.

Принцип цілісності навчання відображає цю єдність. Воно реалізується на практиці комплексом завдань уроку, змістом навчання, тобто діяльністю вчителя і учнів, поєднанням різних форм, методів і засобів навчання і тієї корекцією і самокорекцією його результатів, яка привноситься і в діяльність вчителя і в діяльність учня на основі контролю і самоконтролю за ходом руху процесу навчання від мети до результату.

У педагогічній практиці, як і в педагогічній теорії, цілісність процесу навчання як комплексність його завдань і засобів їх реалізації знаходить вираз у визначенні правильного співвідношення знань, умінь і навичок, відповідно процесу навчання і розвитку; в об'єднанні знань, умінь і навичок в єдину систему уявлень про світ і способи його зміни.Попередня   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

Завдання і функції дидактики | Традиційна дидактична система | Педоцентрістская дидактична система | Характеристика сучасної школи | Демократизація і гуманізація школи | Стиль діяльності вчителя | Характерні ознаки ситуації, і формується дидактичної системи | Що таке навчання? Визначення процесу навчання | Логіка процесу навчання і структура процесу засвоєння | Рушійні сили процесу навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати