Головна

Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин

  1. Аварії в метро.
  2. Аварії в метрополітені
  3. Аварії на автомобільному транспорті
  4. Аварії на громадському транспорті
  5. Аварії на транспорті
  6. Аварії з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин і їх наслідки
  7. Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище

Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і забрудненням навколишнього середовища виникають на підприємствах: хімічної, нафтопереробної, целюлозно-паперової і харчової промисловості, водопровідних і очисних спорудах, а також при транспортуванні сильнодіючих отруйних речовин.

Джерела хімічних аварій:викиди і витоки небезпечних хімічних речовин; загоряння різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища; аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних вантажів. Безпосередніми причинами цих аварій є: порушення правил безпеки й транспортування, недотримання техніки безпеки, вихід з ладу агрегатів, механізмів, трубопроводів, ушкодження ємностей тощо

Одним з найяскравіших прикладів аварій може бути аварія, яка трапилася в 1984 р на хімічному підприємстві американської транснаціональної корпорації «Юніон карбайд» в індійському місті Бхопалі. Вночі в атмосферу було викинуто кілька десятків тонн газоподібного метилізоціонату. Загинуло понад 2,5 тисячі осіб, 500 тисяч осіб отруїлося, з них у 70 тисяч отруєння зумовили багаторічні захворювання. Збиток від цієї техногенної катастрофи оцінюються в 3 мільярди доларів США. І це все через значні прорахунки в проектуванні підприємства, недосконалість системи попередження витоків отруйних газів. Місцева влада і населення не були заздалегідь попереджені про потенційну небезпеку, пов'язану з технологією виробництва отрутохімікатів.

Головною особливістю хімічних аварій є їх здатність поширюватися на значні території, де можуть виникати великі зони небезпечного забруднення навколишнього середовища.

У США для кожної з 336 особливо небезпечних хімічних речовин, які можуть потрапити в навколишнє середовище внаслідок аварії, встановлено три рівні впливу:

1) виникає дискомфорт у постраждалих.

2) з'являється втрата працездатності.

3) виникає загроза життю.

У число небезпечних для здоров'я людини газоподібних сполук, які забруднюють атмосферу. При хімічних аваріях та катастрофах, можна віднести: хлор; соляну кислоту; фтористий водень; ціанистим кислоту; сірчаний і сірчистий ангідриди; сірковуглець; сірководень; оксид вуглецю; аміак; хлорвуглецеві з'єднання; оксиди азоту та ін.

Сильнодіючими отруйними речовинами називаються хімічні сполуки, які в певних кількостях, що перевищують ГДК, негативно впливають на людей, сільськогосподарських тварин, рослини та викликають у них ураження різного ступеня.

Сильнодіючі отруйні речовини можуть бути елементами технологічного процесу (аміак, хлор, сірчана і азотна кислоти, фтористий водень та інші) і можуть утворюватись при пожежах на об'єктах народного господарства (чадний газ, оксиди азоту та сірки, хлористий водень).

На території України розташовано 877 хімічно небезпечних об'єктів та 287 000 об'єктів використовують у своєму виробництві сильнодіючі отруйні речовини або їх похідні (у 140 містах і 46 населених пунктах). Нарощення хімічного виробництва за часів існування СРСР призвело також до зростання кількості промислових відходів, які сьогодні представляють реальну небезпеку для навколишнього середовища і жителів України.

 Попередня   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   Наступна

психічні властивості | Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини | Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я | Значення природних небезпек в житті людства. | Літосферні стихійні лиха | Гідросферні стихійні лиха | Атмосферні стихійні лиха | Техносфера і вплив, спричинений нею | Антропогенний вплив на навколишнє середовище | Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати