Головна

Принципи і критерії відбору змісту загальної освіти

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 5 сторінка

У педагогічній теорії і практиці при відборі змісту освіти прийнято орієнтуватися на наступні принципи:

1. Принцип відповідності змісту освіти вимогам розвитку суспільства, науки, культури і особистості. Він передбачає включення до змісту загальної освіти як традиційно необхідних знань, умінь і навичок, так і тих, які відображають сучасний рівень розвитку соціуму, наукового знання, культурного життя і можливості особистісного зростання.

2. Принцип єдиної змістовної і процесуальної сторони навчання. Він передбачає врахування особливостей конкретного навчального процесу. Це означає, що при відборі змісту освіти необхідно враховувати принципи і технології передачі матеріалу, рівні його засвоєння та пов'язані з цим дії.

3. Принцип структурного єдності змісту освіти на різних рівнях його формування передбачає узгодженість таких складових, як теоретичне уявлення, навчальний предмет, навчальний матеріал, педагогічна діяльність, особистість учня.

4. Принцип гуманізації змісту загальної освіти пов'язаний насамперед зі створенням умов для активного творчого та практичного освоєння школярами загальнолюдської культури. Академік Д. С. Лихачов відзначає, що XXI ст. - «Століття розвитку гуманітарної культури, культури доброю і виховує, закладає свободу вибору професії та застосування творчих сил».

Це говорить про те, що сучасний зміст загальної освіти має бути спрямоване на формування гуманітарної культури особистості, що характеризує її внутрішнє багатство, рівень розвитку духовних потреб і здібностей і рівень інтенсивності їх прояву в творчій практичній діяльності. Гуманітарна культура - це перш за все гармонія культури знання, культури почуттів, спілкування і творчого дії.

5. Принцип фундаменталізації змісту освіти вимагає усвідомлення учнями сутності пізнавальної та практичної перетворюючої діяльності. Навчання в зв'язку з цим постає не тільки як спосіб отримання знання і формування умінь і навичок, а й як засіб озброєння школярів методами добування нових знань, самостійного набуття вмінь і навичок.

6. Принципи гуманізації та фундаменталізації змісту загальної освіти викликали до життя становлення і такого принципу, як відповідність основних компонентів змісту загальної освіти структурі базової культури особистості. Ці компоненти представлені як когнітивний досвід особистості, досвід практичної діяльності, досвід творчості і досвід відносин особистості.

 Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Як спосіб реалізації педагогічної взаємодії | Педагогічна професія і її роль в сучасному суспільстві | Професійні якості педагога | Творчість у педагогічній діяльності | Професійний розвиток і самовиховання педагога | Навчання і розвиток у традиційній і гуманістичної педагогіці | Концепції, орієнтовані на психічний розвиток | Концепції, що враховують особистісний розвиток | Розвиток психічних функцій в навчанні | Сутність змісту освіти і його компоненти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати