Головна

додатковою

  1. Запит додаткової інформації
  2. До способів пом'якшення і усунення ризику відносять передбачення, диверсифікацію, систему гарантій, щоб отримати додаткову інформацію, страхування, самострахування.
  3. Механізм додаткової оплати праці
  4. Ми видами додаткової оплати праці.
  5. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  6. Товариство з додатковою відповідальністю

Антологія з історії педагогіки в Росії (перша половина ХХ століття): Учеб. посібник для студентів пед. навч. закладів / Упоряд .: А. В. Овчинников, Л. Н. Беленчук, С. В. Ликов. - М .: Изд. будинок «Академія», 2000. - 384 с.

Беспалько В. П. Освіта та навчання за участю комп'ютера (педагогіка третього тисячоліття). - М .: Изд-во Моск. психол.-соц. ін-ту; Воронеж: МОДЕК, 2002. - 352 с.

Виховна робота в нових умовах: Досвід закладів професійної освіти / Авт.-упоряд .: І. П. Смирнов, Є. В. Ткаченко. - М .: Изд. відділ НОУ ІСОМ, 2003. - 280 с.

Загвязінскій В. І. Теорія навчання: Сучасна інтерпретація: Учеб. посібник для студентів вищ. пед. навч. закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2001. - 192 с.

Ісаєв І. Ф. Професійно-педагогічна культура викладача: Учеб. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2002. - 208 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогіка: Учеб. для студентів освітніх установ середовищ. проф. освіти. - М .: Гуманит. изд. центр «Владос», 2003. - 352 с.

Колесникова І. А. Основи андрогогіки: Учеб. посібник для студентів вищ. пед. навч. закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2003. - 314 с.

Кукушин В. С. Загальні основи педагогіки: Учеб. посібник для студентів пед. вузів. - (Сер. «Пед. Освіта»). - Ростов н / Д: Изд. центр «МарТ», 2002. - 224 с.

Кукушин В. С. Теорія і методика виховної роботи: Учеб. посібник для студентів пед. вузів. - (Сер. «Пед. Освіта»). - Ростов н / Д: Изд. центр «МарТ», 2002. - 320 с.

Кукушин В. С. Педагогічні технології: Учеб. посібник для студентів пед. вузів. - (Сер. «Пед. Освіта»). - Ростов н / Д: Изд. центр «МарТ», 2002. - 320 с.

Латишіна Д. І. Історія педагогіки: Учеб. допомога. - М .: Гардарики, 2002. - 603 с.

 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М .: Справа, 1992. - 702 с.

Нікандров Н.Д. Росія: соціалізація і виховання на рубежі тисячоліть. - Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. проф.-пед. ун-ту, 2000. - 254 с.

Самигін С. І., Столяренко Л. Д. Педагогіка: екзаменаційні відповіді для студентів вузів. - Ростов н / Д: Фенікс, 2003. - 352 с.

Третьяков П. І., Мітін С. Н., Бояринцева Н. Н. Адаптивне управління педагогічними системами: Учеб. посібник для студентів вищ. пед. навч. закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2003. - 368 с.

Фокін Ю. Г. Викладання і виховання у вищій школі: Методологія, цілі, зміст, творчість: Учеб. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2002. - 224 с.

 Додаток 1Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Етапи професійного становлення | ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ | Система середньої професійної освіти | Величезне значення. | Повна вища освіта відповідного | Глава 10. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ | сутність прогнозування | Характеристика методів педагогічного дослідження | Педагогічної діагностики, її значення і види | Моніторинг в освіті. види моніторингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати