На головну

Глава 10. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. II.1. основи державності
  3. III. Технологія педагогічної взаємодії з батьками школярів
  4. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  5. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  6. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  7. VI. 1. ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ орфоепія

ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ

Проектування систем загального і

професійної освіти

 Все, що може зробити нас краще і щасливіше,

 бог поставив прямо перед нами або близько від нас.

Сенека

проектування стає у всіх сферах людської діяльності універсальним діяльнісних інструментом, що дозволяє забезпечити її системність, целеоріентірованность і результативність, гнучкість і варіативність. Сфера освіти не є винятком.

Ставши в кінці 1980-х рр. інструментом для перетворень (зокрема, для створення інноваційних проектів розвитку освітніх установ, різних аспектів навчально-виховного процесу), проектування інтенсивно розвивається і в науковому, і в практичному плані.

У педагогічній науці проектування досліджується як галузь соціального проектування, що має специфічні цілі і зміст.

У літературі міститься велика кількість визначень поняття «проектування». Одним з найбільш поширених є наступне: проектування- Це процес створення проекту, прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкта, стану. У найбільш загальному сенсі проектування розуміють як концептуальну, інформаційну підготовку людиною бажаного зміни.

Виходячи з цих визначень, проектування в цілому можна позначити як цілеспрямовану раціональну діяльність людини, метою якої є моделювання уявлень про майбутню (виробничої або невиробничої) діяльності, призначеної для задоволення соціальних потреб, про кінцевий результат такої діяльності, а також про наслідки створення та функціонування її продукту.

У проектуванні можна умовно виділити три області: проектування штучних об'єктів на неорганічної основі (технічне, промислове, архітектурно-будівельне), на органічній основі (біологічне, ландшафтне) і проектування об'єктів по організації і розвитку людської діяльності (соціальне, соціально-психологічний, правовий і т.д.).

педагогічне проектування в контексті соціального проектування може бути представлено як діяльність, спрямована на перетворення і створення об'єктів педагогічної природи з метою системного і ефективного вирішення завдань навчання і виховання особистості.

Суб'єктом педагогічного проектування є педагог, об'єктом - педагогічні системи, процеси та їх компоненти, метою - рішення педагогічних завдань, результатом - проект педагогічного об'єкта.

В. С. Безрукова виділяє три етапи проектування: моделювання, проектування і конструювання.

На етапі моделювання відбувається розробка узагальненого зразка, моделі як загальної ідеї створення нового педагогічного об'єкта, і намічаються основні шляхи її досягнення. Якщо в техніці модель - це зразок, службовець еталоном для серійного відтворення, то педагогічна модель - це ідея організації, здійснення і розвитку педагогічного об'єкта, реалізація якої може здійснюватися по-різному. До педагогічних моделей належать концепції розвитку навчальних закладів, педагогічні теорії та концепції і т.п.

На етапі проектування створюється проект, тобто здійснюється конкретизація розробленої моделі для визначення педагогічних умов. Педагогічний проект містить дані для подальшої детальної розробки педагогічного об'єкта. До педагогічних проектів відносяться навчальні плани і програми, кваліфікаційні характеристики, методичні рекомендації, плани виховної роботи тощо

На етапі конструювання проект деталізується до базових компонентів об'єктів, в тому числі до конкретних дій реальних учасників педагогічних процесів, знаходячи своє втілення в різних конструкти.

Педагогічний конструкт містить конкретні дані і дозволяє представляти і коригувати будь педагогічний об'єкт. До педагогічних конструктам можна віднести плани і конспекти уроків, сценарії виховних заходів, графіки контролю виконання завдань, дидактичні матеріали, розклад і т.д.

 Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Проблеми управління їх розвитком | М. Монтессорі | якості освіти | Становлення і розвитку професійної освіти | Становлення професійної освіти за кордоном | НАУКИ | Етапи професійного становлення | ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ | Система середньої професійної освіти | Величезне значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати