Головна

М. Монтессорі

  1. Як починалася Монтессорі педагогіка
  2. Основоположні принципи педагогічної системи М. Монтессорі
  3. Педагогічна діяльність і теорія дошкільного виховання Марії Монтессорі
  4. Спеціальна педагогіка та педагогіка Монтессорі

У найзагальнішому розумінні, якість - Це сукупність властивостей, ознак продукції, матеріалів, товарів, послуг, робіт, праці, що обумовлюють їх здатність задовольняти потреби і запити людей, відповідати своєму призначенню і вимогам, що пред'являються. Така міра відповідності визначається на основі стандартів, договорів, контрактів, запитів споживачів.

Якість освіти - Соціальна категорія, яка визначає стан і результативність процесу освіти в суспільстві, його відповідність потребам і очікуванням суспільства (різних соціальних груп) у розвитку та формуванні цивільних, побутових і професійних компетенцій особистості. Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності освітньої установи: зміст освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічну базу, кадровий склад, які забезпечують розвиток компетенцій навчається молоді.

Поняттю якості приписують різні, часом суперечливі значення. Це пов'язано з тим, що використовуються як абсолютне, так і відносне поняття якості.

Абсолютна поняття якості використовується для відображення статусу і переваги. Таке ідеалізоване поняття може сприяти розвитку і зміцненню іміджу освітньої установи. Воно також демонструє значення підвищення якості як прагнення досягти найвищих стандартів освіти.

«Якість» може використовуватися і як відносне поняття. В цьому аспекті якість не є атрибутом освітньої послуги. Про якість можна судити, коли продукція (товар або послуга) відповідає вимогам відповідних стандартів або специфікацій, воно виступає лише як засіб, за допомогою якого виявляється відповідність освітньої послуги державним стандартом.

Якість як відносне поняття має два аспекти: відповідність державному стандарту і відповідність запитам споживачів освітньої послуги.

Перший аспект часто називають якістю з точки зору виробника, другий - якістю з точки зору споживача.

Погляди споживача і виробника освітньої послуги часто не збігаються. Тому освітня установа має розглядати проблему якості освіти з двох різних точок зору:

· З точки зору освітнього закладу (напрямок маркетингових досліджень - відповідність державному стандарту);

· Споживачів освітніх послуг (напрямок маркетингових досліджень - ступінь задоволеності споживачів освітньої послугою).

М. М. Поташник визначає якість освіти особистості як співвідношення мети і результату освітньої діяльності, якщо цілі задані операционально і спрогнозовані в зоні найближчого розвитку дитини. В цьому випадку якість освіти оцінюється в порівнянні з максимальними можливостями дитини.

Як співвідносяться між собою критерій якості освіти і критерій його ефективності? Це співвідношення видно з порівняння визначень якості та ефективності освітнього процесу. якість - Це відношення результату до мети (або навпаки), а ефективність - Це відношення результату до витрат (або цілі до витрат, якщо мета і результат співпадають).

Коли мета якої із витратами, то про ефективність кажуть як про можливу ціну цілі, завдання, проекту, програми і т.д. Коли результат співвідносять з витратами, то мають на увазі ціну вже виконаної задачі, проекту (в кінцевому підсумку - вартості освіти).

Ефективність освіти може співвідноситися з іншими важливими показниками, наприклад, з якістю життя. Чим більше коштів держава і суспільство будуть витрачати на загальне та професійну освіту, тим вищою буде якість життя.

При визначенні ефективності управління відношення результатів до витрат визначається порівнянням витрат при інших результатах. У всіх випадках спочатку задаються область, в рамках якої будь-які результати вважаються оптимальними, і область, в рамках якої всі витрати визнаються допустимими або мінімально необхідними (тобто оптимальними).

Ефективне управління завжди передбачає мінімально необхідні витрати сил, коштів, ресурсів і, звичайно ж, часу.

 Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Засоби навчання | Форми і організація навчання | ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ | теорії управління | Управління освітніми системами | управління освітою | Основні функції педагогічного управління | Принципи управління педагогічними системами | педагогічними системами | Освітній менеджмент і маркетинг. менеджмент і |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати