Головна

Поправки до договорів і зміна договорів

  1. IV. зміна капіталу
  2. V. ЗМІНА І РОЗВИТОК МОВИ
  3. VI. Метод розрахунку поправки на ризик норми дисконту
  4. Аналіз реакції ринку на зміну ситуації
  5. Бухгалтерський облік належних банку доходів за кредитними договорами з клієнтами
  6. У зв'язку зі зміною обстановки (ст. 77)
  7. В) Теорема про зміну моментів кількості руху для матеріальної системи (теорема моментів)

Віденські конвенції 1969 і 1986 років не роблять різниці між поняттями «поправки до договорів» і «зміна договорів». У цих конвенціях встановлюються загальні положення щодо поправок і змін договорів.

Відповідно до Віденської конвенції 1969 і 1986 років міжнародний договір може бути змінений за згодою між його учасниками. Якщо інше не встановлено договором, то його зміна здійснюється відповідно до процедури, яка застосовується при укладанні міжнародних договорів.

При внесенні поправок до багатосторонніх договорів усі договірні держави повинні повідомлятися про усяку пропозицію, яка стосується поправок до таких договорів. При цьому кожна з договірних держав має право брати участь в ухваленні рішення щодо такої пропозиції, а також в переговорах та укладенні будь-якої угоди про внесення поправок до договору. Набрання чинності угодою про внесення поправок до договору створює такі юридичні наслідки. Будь-яка держава стає в такому випадку учасником багатостороннього договору, до якого було внесено поправки. У той же час така держава вважається учасником договору, в якого не було внесено поправки, щодо інших учасників договору, які не є учасниками угоди про внесення поправок до договору. В якості

приклад може бути Угода про здійснення частини XI Конвенції ООН з морського права 1982 року, яка внесла зміни до названу частину Конвенції. Згідно ст. 4 Угоди будь-який документ про участь у Конвенції 1982 року означає і вираз згоди на обов'язковість Угоди.

Два або кілька учасників багатостороннього договору можуть укласти угоду про зміну договору тільки у взаємовідносинах між собою, якщо можливість такої зміни передбачається або не забороняється договором. При цьому дана угода не впливає на користування іншими учасниками своїми правами і на виконання ними своїх зобов'язань, що випливають з багатостороннього договору. Крім того, воно не повинно зачіпати положення багатостороннього договору, відступ від яких є несумісним з ефективним здійсненням об'єкта і цілей договору в цілому.

Від внесення змін до договору відрізняється процедура виправлення помилок в тексті договору. Якщо виявлена ??помилка в тексті договору після встановлення його автентичності, то, як правило, вона виправляється шляхом внесення відповідного виправлення до тексту і парафування цього виправлення уповноваженими особами. Може бути складений документ, в якому міститься відповідне виправлення, або ж сторони обміняються такими документами. Сторони мають право скласти виправлений текст всього договору, використовуючи ті ж процедури, що і при оформленні автентичного тексту.

У тому випадку, якщо договір на зберігання депозитарію і в ньому виявляється помилка, депозитарій, якщо не буде заперечень, вносить виправлення в текст і парафує це виправлення. Депозитарій складає протокол про виправлення помилки і направляє його копію учасникам договору, а також державам, які мають право стати учасниками договору. Виправлений текст замінює собою текст договору, що містить помилку, з моменту його укладення, якщо тільки сторони договору не вирішать інакше. Виправлення тексту зареєстрованого договору доводиться до відома Секретаріату ООН.Попередня   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   Наступна

Правове становище іноземців | Правове становище біженців, вимушених переселенців і переміщених осіб | право притулку | Правове становище трудящих-мігрантів | Поняття права міжнародних договорів, його джерела та суб'єкти | Поняття міжнародного договору | Класифікація міжнародних договорів | Вступ договору в силу. Дія (застосування) міжнародних договорів | Тлумачення міжнародних договорів | Недійсність міжнародних договорів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати