На головну

Тлумачення міжнародних договорів

  1. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  2. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин
  3. II. Процес об'єднання Німеччини і його вплив на систему міжнародних відносин
  4. II.3.4) Тлумачення закону.
  5. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  6. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
  7. Акти міжнародних конференцій і нарад

Поняття і цілі тлумачення. тлумачення- Це з'ясування дійсного сенсу і змісту договору. Застосування договору неможливо без з'ясування сенсу, дійсного змісту його положень стосовно конкретної ситуації.

Відомі принципи тлумачення міжнародних договорів. Перш за все договір повинен тлумачитись добросовісно. Термінам, які у договорі, слід надавати звичайне значення в їх контексті і в світлі об'єкта і цілей договору. Використовуваному в договорі терміну може надаватися спеціальне значення, якщо учасники мали такий намір. Тлумачитися текст договору повинен в поєднанні з преамбулою і додатками, а також з будь-яким угодою, належать до договору. До уваги береться також будь-який документ, складений одним або кількома учасниками у зв'язку з укладенням договору і прийнятий іншими учасниками як документ, що стосується договору. При тлумаченні враховуються усяка наступна угода щодо тлумачення або застосування договору, наступна практика застосування договору і будь-які норми міжнародного права, які застосовуються у відносинах між учасниками договору. Необхідно мати на увазі, що використовується не всяка подальша практика застосування договору, а лише така, яка може розглядатися як згода учасників щодо тлумачення договору в цілому або його окремих положень.

При тлумаченні можуть використовуватися і додаткові кошти, якими, як вказується в ст. 32 Віденських конвенцій 1969 і 1986 років, є підготовчі матеріали та обставини укладання договору. Однак до додаткових засобів можливе звернення тільки в тому випадку, якщо тлумачення призводить до неясним або двозначним висновків або до результатів, які є явно абсурдними або нерозумними.

Види тлумачення.Якщо тлумачення здійснюється самими учасниками договору, то воно називається автентичним. Це тлумачення грунтується на угоді учасників і тому має найвищу юридичну силу. Автентичне тлумачення здійснюється у формі спеціальних угод, протоколів, у формі обміну нотами і т.п.

Поряд з автентичним широко використовується так зване міжнародне тлумачення, яке здійснюється міжнародними органами. Ця форма тлумачення може бути передбачена в самому договорі або узгоджена його учасниками особливо. Так, в Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про його знищення 1993 року вказується, що її учасники за взаємною згодою можуть звертатися в Міжнародний Суд ООН у зв'язку з виникненням між ними спору щодо тлумачення положень Конвенції.

Органи держави, яка уклала договір, дуже часто дають тлумачення договору або його окремих положень. Це одностороннє тлумачення, і, по суті, воно пов'язує лише та держава, чиї органи відповідно до національного законодавства, мають право давати таке тлумачення. Цей вид тлумачення називається внутрішньодержавним. Воно може мати форму заяви, декларації тощо, які держави можуть робити як під час підписання, ратифікації, затвердження, прийняття або приєднання, так і при застосуванні чинного міжнародного договору.

Існує і так зване неофіційне тлумачення. Воно може здійснюватися науковими колективами, окремими вченими і т.д.

Способи (прийоми) тлумачення.Тлумачення здійснюється за допомогою спеціальних способів (прийомів), до яких відносяться

граматичне (словесне), логічне, історичне і систематичне тлумачення договорів.

Граматичне (словесне) тлумачення означає з'ясування значення окремих слів і сенсу договору на основі граматичних та інших правил.

Під логічним тлумаченням розуміється тлумачення тієї чи іншої статті договору на основі інших його статей або зіставлення їх один з одним. Текст договору при цьому повинен використовуватися в якості єдиного цілісного документа.

Іноді з моменту укладення договору проходить значний час, у зв'язку з чим виникають труднощі в з'ясуванні його дійсного змісту, наприклад цілей договору, окремих його положень, термінів і т.д. Для тлумачення таких договорів доводиться вдаватися до вивчення історичної обстановки укладення договору, дослідженню різних підготовчих матеріалів, дипломатичного листування і т.д. Таке тлумачення називається історичним.

Тлумачення договору може здійснюватися шляхом порівняння його положень з інших питань, пов'язаних з ним договорами. Цей вид тлумачення називається систематичним.

Тлумачення договорів, автентичність яких встановлена ??на двох або декількох мовах.Як зазначалося, багатосторонні договори укладаються на двох або більше мовами, які мають однакову силу. До таких договорів застосовуються розглянуті вище принципи і способи тлумачення. Однак тлумачення цих договорів має певну специфіку, що знайшло відображення в ст. 33 Віденських конвенцій 1969 і 1986 років.

Як випливає з названих Конвенцій, тексти таких договорів на кожній мові, які визнані автентичними, мають однакову силу. Текст на будь-якій мові може мати таких положень лише в тому випадку, коли про це домовились учасники або це передбачено самим договором. Незважаючи на мовні відмінності, терміни, використовувані в договорі, мають однакове значення в кожному автентичному тексті. У тому випадку, якщо при порівнянні автентичних текстів договору виявляється розбіжність значень, буде прийматися те значення, яке з урахуванням об'єкта і цілей договору найкраще узгоджує всі ці тексти, тобто призведе до з'ясуванню єдиного сенсу цього договору.Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Система Договору про Антарктику | Глава 7. Населення і міжнародне право | Громадянство Російської Федерації | Правове становище іноземців | Правове становище біженців, вимушених переселенців і переміщених осіб | право притулку | Правове становище трудящих-мігрантів | Поняття права міжнародних договорів, його джерела та суб'єкти | Поняття міжнародного договору | Класифікація міжнародних договорів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати