Головна

Правонаступництво держав щодо державних архівів

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. Соціальна підтримка осіб, які мають особливі заслуги перед державою
  3. I і II Державні думи
  4. I і II Державні думи
  5. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  6. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  7. II.1. основи державності

Під державними архівами держави-попередника розуміється сукупність документів будь-якої давнини і роду, вироблених або придбаних цією державою в ході його діяльності, які на момент правонаступництва належали йому згідно з її внутрішнім законодавством і зберігалися їм під його контролем як архівів для різних цілей.

За домовленістю зацікавлених держав або за рішенням відповідного міжнародного органу може встановлюватися компенсація за перехід архівів держави-попередниці до держави-наступниці; в іншому випадку перехід відбувається без компенсації. У такому ж порядку вирішується питання про дату переходу архівів.

За Віденською конвенцією 1983 роки від держави-попередника потрібно, щоб воно вживало всіх заходів щодо запобігання збиткам або знищення архівів, які переходять до держави-наступниці. У Конвенції зазначається, що ніщо в ній не повинно розглядатися як повинен обмежувати в будь-якому відношенні будь-яке питання, який може виникнути з міркувань цілісності державних архівних фондів держави-попередника.

При об'єднанні держав і освіту однієї держави-наступника до нього переходять державні архіви держав-попередників.

При поділі держави, коли на його місці виникає кілька держав-наступників, частина архівів держави-попередниці, яка повинна знаходитися на території держави-наступника в цілях нормального управління цією територією, переходить до цієї держави. До нього також переходить інша частина архівів, що має безпосереднє відношення до його території. Відповідні держави-наступники можуть домовитися про інше. Інші архіви держави-попередника переходять до держав-наступникам, як сказано у Віденській конвенції 1983 года, «справедливим чином, з урахуванням всіх відповідних обставин».

При відділенні від держави частини його території, на якій утворюється самостійна держава, частина архівів держави-попередниці, яка для цілей нормального управління відокремилася територією повинна знаходитися на цій території, переходить до держави-наступниці. До нього ж переходить і інша частина архівів, що має безпосереднє відношення до відокремилася території. Аналогічні правила застосовуються і тоді, коли відокремилася частина держави об'єднується з іншою державою.

За домовленістю між державою-попередником і державою-наступником можуть бути встановлені інші правила переходу архівів, з тим, однак, умовою, що така домовленість не повинна порушувати право народів цих держав на розвиток і на інформацію про їхню історію і культурну спадщину.

У разі, коли відбувається передача частини території однієї країни іншій державі, перехід державних архівів регулюється угодою між цими державами. При відсутності такої угоди частина архівів держави-попередниці, яка з метою нормального управління цією територією повинна знаходитися в розпорядженні здобуває її держави, переходить до нього. Інші архіви, які стосуються виключно або головним чином до переданої території, переходять до держави-наступниці.

Стосовно до випадків правонаступництва при поділі держави, відокремлення від нього частини території, передачі однієї частини країни іншій державі Конвенція регулює питання надання на основі обміну або, на прохання зацікавленої сторони, «належного відтворення» державних архівів, пов'язаних з інтересами відповідних територій, а також надання достовірних відомостей, які стосуються титулів на таку територію або її кордонів або необхідні для з'ясування змісту переданих архівних документів.

Доля державних архівів СРСР була врегульована в зв'язку з його розпадом між виниклими в межах його території державами СНД. Угода про правонаступництво щодо державних архівів колишнього Союзу РСР від 6 липня 1992 р укладену між цими державами, виходить із принципу цілісності та неподільності фондів, що утворилися в результаті діяльності вищих державних структур колишніх Російської імперії та Союзу РСР і зберігаються в державних архівах за межами держав - учасниць Угоди. Держави - учасниці Угоди не претендують на право володіння цими комплексами документальних матеріалів.

Разом з тим Угода надає важливого значення змісту повноцінних архівних фондів держав-учасників. Вони взаємно визнають здійснений відповідно до законодавств перехід під їх юрисдикцію державних архівів та інших архівів союзного рівня, включаючи галузеві архівні фонди колишнього СРСР, які перебувають на їх території. Визнається також право на повернення тих фондів, які утворилися на території кожної з країн і в різний час опинилися за її межами.

Коли відсутня можливість фізичного виділення комплексу документів, кожна держава - учасник Угоди має право доступу до них і отримання необхідних копій. Ці держави визнають на своїх територіях юридичну силу архівних довідок, виданих державними архівними установами інших держав СНД.

У разі, коли державою-власником передається право використання архівних документів, які зачіпають інтереси іншої держави - учасниці Угоди, іноземним державам, їх фізичним або юридичним особам, право на використання цих документів зберігається за державою, інтереси якого зачіпають документи. Угода також передбачає, що в такого роду випадках зацікавлені держави СНД вживають додаткових узгоджених заходів щодо використання і забезпечення схоронності цих документів і запобігання їх знищення.Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Міжнародна правосуб'єктність держав. державний суверенітет | Прості (унітарні) і складні держави та їх спілки | Постійно нейтральні держави | Основні (фундаментальні) права і обов'язки держав | Міжнародна правосуб'єктність націй і народів | Політико-територіальних утворень | І Мальтійського ордена | Поняття і сутність визнання держав | Сутність і поняття правонаступництва держав | Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати