На головну

Поведінка споживачів, принципи і методи його вивчення

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

У зв'язку з дослідженням поведінки покупця в науці з'явився новий самостійний напрям - біхевіоризм (Від англ. - «Біхевер» - поведінка).

Існує 4 основних принципи формування правильного уявлення про поведінку споживачів:

1. Споживач незалежний - Незалежність проявляється в тому, що товари (послуги) вони можуть приймати або відкидати, згідно їх запитам.

2. Дослідження мотивації і поведінки споживача-поведеніе різних споживачів на ринку відрізняються по потребам і цілям, характеру попиту і покупок, мотивації і т.п. але і мають деяку схожість.

3. Поведінка споживачів піддається впливу - маркетинг може впливати на їх мотивацію і поведінку

4. Споживче поведінка соціально законно - Свобода споживача грунтується на ряді його прав, яких необхідно дотримуватися.

Як споживачів на ринку виступають:

1. Кінцеві споживачі - Купують товари для особистого користування.

2. Організації (підприємства) - споживачі - Закуповують товари для виробництва товарної продукції і перепродажу її іншим споживачам

Споживач головна фігура в бізнесі. Необхідно вивчати споживача, а може бути навіть і створити новий тип споживача. Будь-яка компанія хоче не просто мати покупців, а постійних покупців.

Ф. Котлер  пропонує модель, яка описує процес створення споживачем цінності товару і може бути використана при проектуванні всього комплексу маркетингу-мікс.

Цінність це оцінка споживачем здатності товару в цілому задовольняти весь комплекс потреб.

Цінність відчувається споживачем визначається як:

-разніца між загальною цінністю продукту для споживача і його загальними витратами.

Підвищити цінність товарної пропозиції для покупця можна збільшити загальну цінність або зменшивши грошові витрати споживача.

Менеджерам з маркетингу необхідно створити такий маркетинг-МІКС, який ідеально підходить до потреб покупців не цільовому ринку, а для цього необхідно зібрати повну інформацію про ці потреби.

Фактори що визначають поведінку споживача (що впливають на поведінку покупця)

Досвід маркетингової діяльності показує, що орієнтація на корисність продукції вимагає глибокого знання психологічних, мотиваційних чинників, які стають вирішальними при купівлі товарів.

Поведінка кінцевих споживачів знаходиться під постійним впливом наступних факторів:

1. Економічні:

2. Соціальні:

3. Демографічні:

4. Природно-кліматичні та національно-історичні:

5. Особистісно-психологічний фактор:

6. Психологічні чинники:

Мотиви покупки товарів:

 Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Зовнішня - інформація, яку збирають за межами фірми. | Особливе місце в маркетинговому дослідженні займає | види опитувань | Змішані методи дослідження | Маркетингове дослідження - будь-яка дослідницька діяльність, спрямована на задоволення потреб маркетингу. | Джерела маркетингової інформації | Процедура складання Анкети | Бенчмаркінг як нова функція маркетингових досліджень | Класифікація ринків | Товарна структура ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати