Головна

Основні цілі і завдання освіти

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. I. Мета і завдання дисципліни
  6. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  7. II. Основні завдання та їх реалізація

Система освіти покликана забезпечити:

- Історіческукхлреемственность поколінь, збереження, поширення і розвиток національної культури, виховання дбайливого ставлення до історичної та культурної спадщини народів Росії;

- Виховання патріотів Росії, громадян правової, демократичної, соціальної держави, які поважають права і свободи особистості, що володіють високою моральністю і виявляють національну і релігійну терпимість, шанобливе ставлення до мов, традицій і культури інших народів;

- Формування культури миру і міжособистісних відносин;

- Різнобічний і своєчасне розвиток дітей і молоді, їх творчих здібностей, формування навичок самоосвіти, самореалізацію особистості;

- Формування у дітей та молоді цілісного світорозуміння і сучасного наукового світогляду, розвиток культури міжетнічних відносин;

- Організацію навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, систематичне оновлення всіх аспектів освіти, що відображає зміни в сфері культури, економіки, науки, техніки і технологій;

- Безперервність освіти протягом всього життя людини;

- Різноманіття типів і видів освітніх установ і варіативність освітніх програм, що забезпечують індивідуалізацію освіти, особистісно орієнтоване навчання і виховання;

- Спадкоємність рівнів та ступенів освіти;

- Створення програм, що реалізують інформаційні технології в освіті і розвиток дистанційного навчання;

- Академічну мобільність студентів;

- Розвиток вітчизняних традицій у роботі з обдарованими дітьми та молоддю, участь педагогічних працівників у науковій діяльності;

- Підготовку високоосвічених людей і висококваліфікованих фахівців, здатних до професійного росту та професійної мобільності в умовах інформатизації суспільства і розвитку нових наукоємних технологій;

- Виховання здорового способу життя, розвиток дитячого і юнацького спорту;

- Екологічне виховання, яке формує дбайливе ставлення населення до природи.Попередня   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   Наступна

Декларація прав дитини | Конвенція ООН про права дитини | Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей | зобов'язання | I. Декларація | Партнерство та участь | Сприяння здоровому способу життя | Забезпечення якісної освіти | Загальний захист | D. Наступні дії і оцінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати