Головна

Скалярний добуток векторів, його обчислення і застосування.

  1. Види топогеодезичної прив'язки, їх характеристика і умови застосування. Поняття про опорну геодезичну мережу. Контурні точки карти, що використовуються при топоприв'язці .
  2. Контрольна перевірка правильності обчислення векторного добутку.
  3. Наближені обчислення за допомогою рядів
  4. Обчислення приведеної повторювальності прикладань розрахункового навантаження літака В757-200
  5. Обчислення приведеної повторювальності прикладань розрахункового навантаження літака В757-200
  6. Обчислення розрахункового числа прикладань навантаження літака В757-200
  7. Обчислення строків

3.5.1. Означення і властивості скалярного добутку.

Скалярний добуток двох векторів можна ввести (і це можна побачити, зазирнувши в різні підручники) кількома еквівалентними способами.

Означення (скалярного добутку - І). Скалярним добутком двох векторів називається добуток довжини першого вектора і проекції другого вектора на напрямок першого вектора:

.

Для формулювання другого означення введемо позначення кута між векторами (вважаємо при цьому, що дані вектори зведені до спільного початку).

Означення (скалярного добутку - ІІ).

.

Наведені означення, очевидно, еквівалентні між собою, оскільки має місце співвідношення:  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Має два розв'язки. | Вправа. Знайти найбільше значення параметра , при якому система | Знаходження точки перетину двох прямих ліній на площині. | Нехай маємо три площини | Перетин двох прямих на площині; одна з прямих задана канонічним рівнянням. | Знаходження точки перетину прямої і площини. | Поняття вільного вектора. | Лема (про значення проекції на напрямок). | Арифметичні операції над векторами. | Лема (про різницю векторів). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати