На головну

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ПРАВОСУДДЯ

  1. академія
  2. БЕЛОРУССКАЯ АКАДЕМІЯ
  3. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. С. М. КІРОВА
  4. Перешкоджання здійсненню правосуддя і виробництву попереднього розслідування (ст. 294)
  5. Перешкоджання здійсненню правосуддя або провадження досудового розслідування (ст. 294 КК РФ)
  6. Рр. ВЕЛИКА РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. СТАНОВЛЕННЯ СРСР
  7. Глава 11. РОСІЙСЬКА ГЕОПОЛИТИКА

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

ПІДРУЧНИК

під загальною редакцією Голови Верховного Суду
 Російської Федерації доктора юридичних наук, професора

В. М. Лебедєва

видавництво НОРМА

МОСКВА-2007


УДК 342.56 (0758)

ББК 67.71я73

Організація діяльності судів.Підручник / за ред. В. М. Лебедєва. - М .: Норма. : 2007 .___________- с.

ISBN

Підручник підготовлено з урахуванням Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Юриспруденція». Основу підручника становить системний аналіз нормативних актів про організацію і діяльність судів в Російській Федерації, а також авторський матеріал лекцій, читаних в Російській академії правосуддя за вказаною спеціальної дисципліни.

В умовах дефіциту навчальної літератури з організації судової діяльності пропоноване видання рекомендується до використання в навчальному процесі підготовки юристів всіх спеціалізацій, підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів, а також представляє інтерес для їх практичної діяльності. Видання також може використовуватися при вивченні суміжних дисциплін судово-правової спеціалізації.

УДК

ББК

© Колектив авторів, 2007

ISBN © ТОВ «Видавництво НОРМА», 2007

Коллектів авторів:

Авдонкін В. С., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 14 (у співавт. З А. Я. Петроченковим), гл. 24, 27, 28;

Безнасюк А. С., голова Московського окружного військового суду, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 6 (у співавт. З В. Б. Пипко);

Буденко Н. І., начальник відділу Судового департаменту при Верховному Суді РФ, кандидат юридичних наук - § 2 гл. 29;

Булаковський С. В., начальник відділу Верховного Суду РФ, державний радник юстиції 2 класу - гл. 10, 26;

Буробін В. Н., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 3 (у співавт. З Н. А. Пєтуховим;

Верин В. П., заступник голови Верховного Суду РФ - голова Судової колегії у кримінальних справах, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 15;

Гусєв А. В., Генеральний директор Судового департаменту при Верховному Суді РФ, державний радник юстиції РФ, доктор економічних наук, професор - гл. 22;

Давидов В. А., суддя Верховного Суду РФ, кандидат юридичних наук - гл. 7;

Ермошин Г. Т., радник Вищого Арбітражного Суду РФ, кандидат юридичних наук, доцент - гл. 17, 18, 19, 20, 30;

Єршов В. В., ректор Російської академії правосуддя, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - § 1, 3 гл. 29;

Зінченко В. І., заступник начальника відділу Верховного Суду РФ, державний радник юстиції 3 класу - гл. 25;

Кадолко К. А., голова Митищинського міського суду, Московської області, доцент - гл. 12 (у співавт. З К. В. Харабет);

Лебедєв В. М., голова Верховного Суду РФ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 1;

Максимов В. В., головний редактор журналу «Російська юстиція», заслужений юрист РФ - гл. 11;

Мамикіна А. С., кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 31;

Петроченко А. Я., заступник голови Верховного Суду РФ - голова Військової колегії, заслужений юрист РФ - гл. 14 (у співавт. З В. С. Авдонкіним;

Пєтухов М. А., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 2, гл. 3 (у співавт. З В. А. Буробін);

Пипко В. Б., суддя Московського окружного військового суду, - гл. 5, гл. 6 (у співавт. З А. С. Безнасюк);

Свириденко О. М., голова Московського міського арбітражного суду, кандидат юридичних наук - гл.21;

Сокерін С. Г., начальник відділу Верховного Суду РФ, державний радник юстиції 3 класу, доцент - гл. 4, 9, 23;

Стрекозов В. Г., заступник Голови Конституційного Суду РФ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 16 (у співавт. C В. В. Цибульським);

Толкаченко А. А., суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ - гл. 8;

Харабет К. В., кандидат юридичних наук, професор - гл. 12 (у співавт. З К. А. Кадолко);

Цибульський В. В., кандидат юридичних наук, федеральний суддя у відставці - гл. 16 (у співавт. З В. Д. Стрекозова);

Чернов А. Д., голова Краснодарського крайового суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист РФ - гл. 13;

Шевчук А. Н., кандидат юридичних наук, професор - гл. 32.

Відповідальні редактори: М. А. Пєтухов, А. А. Толкаченко.

рецензенти:

Г. І. Загорський, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.

В. І. Серьогін, доктор юридичних наук, професор.

Вступ

Вивчення спеціальної юридичної дисципліни «Організація діяльності судів» викликано об'єктивними потребами сучасної судової практики, тим великим значенням, яке має правильна організація роботи в судах для ефективності їх діяльності в умовах продовження судової та правової реформ.

На VI з'їзді суддів Російської Федерації (2004) Президент Росії В. В. Путін зазначав, що кількість справ у міру зростання довіри громадян до суду збільшується, що, безумовно, потребують ще більш сучасною раціональної організації роботи судів [1].

Всяка праця, будь-яка соціально корисна діяльність в цивілізованому суспільстві вимагають наукової організації, планування і порядку, методично обгрунтованого аналізу складається практики. Це тим більш важливо в діяльності судів, в умовах продовження судової реформи, [2] про що свідчить Концепція федеральної цільової програми «Розвиток судової системи Росії» на 2007-2011 роки [3].

Мета вивчення справжньою спеціальної дисципліни:

- Засвоєння основних теоретичних положень, що відносяться до різноманітних питань організації роботи в судовій системі Росії, до різноманітного забезпечення діяльності судів усіх видів і ланок;

- З'ясування системи нормативних актів, що регулюють цю соціально значиму діяльність;

- З'ясування системи і повноважень основних державних органів, що забезпечують діяльність судів в Росії, ознайомлення з основними штатно-посадовими повноваженнями суб'єктів забезпечувальної діяльності;

- Прищеплення виконавської культури;

- Придбання певних практичних навичок по посадовим призначенням в організації роботи суду, суддів і співробітників апаратів судів.

Зміст навчальної дисципліни охоплює основні напрямки діяльності переважно судів загальної юрисдикції, а також конституційних (статутних) і арбітражних судів, знати які необхідно юристам різних спеціальностей і спеціалізацій.

В процесі викладання і самостійного вивчення спеціальної дисципліни на основі комплексного підходу до навчального процесу вирішуються наступні взаємопов'язані завдання:

а) освітня - засвоєння мети і змісту організації роботи в судах різних ланок та інстанцій, організаційного забезпечення діяльності судів і органів суддівського співтовариства, з'ясування важливості і значення цих видів діяльності для ефективного виконання професійних обов'язків суддями, працівниками апарату та адміністраторами судів;

б) практична - вміння планувати і організовувати роботу з підготовки і розгляду судових справ різної категорій і в різних інстанціях з урахуванням їх специфіки, по організації прийому громадян в судах та інших напрямках діяльності судів відповідно до рекомендацій з наукової організації праці;

в) виховна - формування наукового світогляду, вироблення переконання в необхідності чіткої організації функціонування судової влади з дотриманням необхідних професійних і етичних основ, загальної та виконавської культури.

Основу нового підручника становить системний аналіз нормативних актів різної юридичної сили про організацію та діяльність судів в Російській Федерації, [4] а також авторський матеріал лекцій, читаних в Російській академії правосуддя за вказаною спеціальної дисципліни. [5]

В умовах дефіциту навчальної літератури з організації судової діяльності пропонований підручник рекомендується до використання в навчальному процесі підготовки юристів всіх спеціалізацій, підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів, а також представляє інтерес для їх практичної діяльності.

Видання також може використовуватися при вивченні суміжних дисциплін судово-правової спеціалізації.

Підручник також може бути корисний суддям і працівникам апарату судів та Судового департаменту, науковцям, викладачам, аспірантам.


Розділ 1. Зміст організації роботи та організаційного забезпечення діяльності судів в Російській Федерації

Глава 1. Судова влада в Російській Федерації та основні напрямки її сучасного реформуванняПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Судова система Російської Федерації | Розподіл обов'язків між суддями і апаратом судів. | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 1 сторінка | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 2 сторінка | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 3 сторінка | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 4 сторінка | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 5 сторінка | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 6 сторінка | Організація контролю та перевірки виконання - це важлива умова чіткої функції праці в суді, попередження і своєчасного усунення недоліків в роботі. 7 сторінка | Виконання судових рішень про застосування Закону про психіатричну допомогу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати