Головна

Види самостійної роботи

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  3. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  4. II. Стандарти роботи комерції
  5. IV. Порядок роботи комісії
  6. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
  7. IV.2 Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи.
 класні  позаурочні
 - Активне сприйняття пояснення вчителя самостійні завдання під ру проводом вчителя самостійні дифференциро ванні завдання- дослідні та навчальні заду ня і роботи-на лабораторних і практичних заняттях  - Участь в предметних олімпіадах; - конкурсах- самостійне вивчення окремих них тем- підготовка до семінарів і практи ного занятіям- підготовка до колоквіуму, заче там і іспитів

 процесуальний компонент  організаційний компонент
 - Особливості розумової сфери: самостійність, гнучкість, опера тивность, креативність, здатність до аналізу, синтезу, узагальнень, наблюдательность- вміння ставити і вирішувати позна вательность завдання- володіння різними типами читання і фіксації прочітанного- вміння підбирати і засвоювати оп ределенном зміст-вміння контролю і самоаналізу  - Вміння планувати час і свою роботу-вміння перебудовувати систему де ятельності- вміння здійснювати інформаці ційний пошук, працювати в бібліоте ках, мережах Інтернет, орієнтувати ся в сучасних класифікаторах джерел-користуватися оргтехнікою, банками даних і сучасними інформа ційних технологіямиПопередня   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   Наступна

Культура праці та економічна культура особистості | Методика організації дитячої праці | Вікові прояви сексуального розвитку дитини | Функції загальнолюдського виховання | механізми здійснення | Методи стимулювання діяльності та поведінки | технологія заохочення | Методи контролю і самоконтролю в вихованні | Методи навчання | види бесід |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати