На головну

Принцип систематичності і послідовності

  1. I Числові послідовності
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. II. Національний інтерес як головний принцип зовнішньої політики в Новий час
  4. III. Принципи лікування ДСЗ
  5. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  6. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  7. XI.8 Принцип розподілу тем курсових робіт серед студентів.

йь попереднє визначення наявного в учнів рівня знань і їх актуалізація;

j & доступність і привабливість пропонованої інформації;

fa виділення істотних, базових аспектів досліджуваного матеріалу, відділення головного від другорядного і постійне акцентування уваги на цьому;

i ? z чітке структурування знання і його логіки, що не тільки сприяє кращому засвоєнню інформації, а й озброює загальнонавчальних умінь самостійної роботи з будь-яким матеріалом;

включення в структуру викладу матеріалу постійних коротких і узагальнюючих повторюваних висновків по кожному закінченому фрагменту пропонованого матеріалу і в кінці викладу всього матеріалу, що сприяє не тільки кращому запам'ятовуванню, а й формуванню системи асоціацій, активізації раніше вивченого;

А навчання з ранніх ступенів різноманітним способам систематичного, логічного розгорнутого і стисненого викладу своїх думок: переказ, розповідь, відповідь за планом, повідомлення, невеликий виступ, доповідь, коротка лекція;

i & все повинно вестися в нерозривному послідовності так, щоб все сьогоднішнє закріплювало вчорашнє і прокладало дорогу для завтрашнього (Я. А. Ко-менський);

i & створення умов для самостійного виконання завдань, додатки тривалих і систематичних зусиль;

j & i використання внутріпредметних і міжпредметних зв'язків;

ЯЬ планування навчально-виховного процесу: систематична підготовка вчителя до уроків та інших форм взаємодії з дітьми, ретельний аналіз змісту матеріалу і поставлених цілей, рівномірний розподіл домашнього завдання в навчальному процесі;

здійснення постійного контролю і об'єктивної оцінки результатів навчання і виховання.

Принцип свідомості, активності, самостійності, творчості та ініціативи вихованців в поєднанні з педагогічним керівництвом

Про діяльність принципово новд для учнів;

Про виконується самостійно;

Про організовується свідомо і цілеспрямовано на чітке розуміння цілей і завдань майбутньої роботи;

Про враховуються індивідуальні інтереси і потреби вихованців, формуються ціннісні мотиви до навчання;

Про створюються ситуації, що містять протиріччя, змушують думати, самостійно ставити проблеми і їх вирішувати;

Про область запропонованих завдань охоплює не тільки навчальні, а й виховні завдання, спрямовані на формування певних моральних позицій і норм життя;

Про колективний характер виховання і навчання в поєднанні з розвитком індивідуальних особливостей особистості кожної дитини, при якому навчаючи-


щіеся долучаються до співпраці і кооперації при вирішенні завдань теоретичного та практичного характеру, вчаться розподіляти завдання в групі, координувати індивідуальні дії, керувати і підкорятися розпорядженням інших;

Про відмову від надмірної регламентації, опіки, придушення ініціативи, самостійності і творчості;

Про опора на довіру.Попередня   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

Логіка (алгоритм) наукового дослідження | Принципи відбору методів дослідження | об'єкти вивчення | Впровадження педагогічного досвіду здійснюється через | Досвідчена робота використовується | характеристика цілісного | Форми організації цілісного | зовнішні суперечності | Процесуальна структура педагогічного процесу | ЦПП будується на наступних принципах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати