Головна

Аграрна політика

  1. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.
  2. Аграрна культура н укрупнення громад
  3. Аграрна політика царату.
  4. Аграрна реформа Столипіна.
  5. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства
  6. Адміністративне управління та політика

У роки стабільного стану економіки на частку агропромислового комплексу республіки (АПК) припадало близько 44% валової продукції, 40% вартості основних виробничих фондів і понад 90% продовольчих ресурсів. У 70 - 80-х роках сільськогосподарське виробництво республіки за багатьма показниками досягло світового рівня.

Слід мати на увазі, що АПК Республіки Білорусь розвивається в складних кліматичних умовах. Біологічна продуктивність клімату оцінюється в Білорусі в 100 - 121 бал. Для порівняння: в Польщі - 125 - 135, Німеччині - 125 - 140, Австрії - 140 - 150, Болгарії - 150 - 173, США - 150 - 220 (Дадалко В. А. Основні аспекти економічної безпеки Республіки Білорусь // Підприємництво в Білорусі. 1999. № 4. З. 35).

Підтримка сільськогосподарського виробництва, як показує світовий досвід, є одним із пріоритетів державної політики. Мабуть, найбільш об'єктивні цифри, що характеризують рівень цієї підтримки на гектар землі. У ФРН - це 800 доларів, в США - 341, в Росії - 35, в Білорусі на гектар ріллі - 6,5 долара. В останні роки ми задовольняємо потреби землі по азотних добрив на 40%, по фосфору - на 25 - 30, по калійним добривам - на 80%. (Куркач С. На Мiншчине пачинаюць вихоўваць прафесiяналаў-уласнiкаў // Звязда. 2002. - 21 лют. С. 2). В умовах обмеженості фінансових ресурсів Рада Міністрів визначив основні напрямки підтримки АПК. Це, перш за все, державні програми «Цукор», «Олія», «Дороги Білорусі», «Охорона і раціональне використання земель», а також поліпшення організації ветеринарного обслуговування тваринництва, подальший розвиток селекційно-племінної роботи, плодівництва, збільшення виробництва і підвищення якості кормів.

Щорічно виділяються фінансові та матеріально-технічні ресурси районам республіки, які у гірших природно - кліматичних, екологічних та економічних умовах (Березинський, Брагінський, Ганцевицький, Городоцький, Івьевскій, Краснопільський, Лельчицький, Ліозненскій, Петриківський, Сенненского, Славгородський та Черіковскій).

Постановою від 4 лютого 2002 року № 135 Уряд визначив першочергові заходи з підготовки сільськогосподарських організацій до весняних польових робіт і створення міцної кормової бази. Були намічені заходи щодо відновлення системи науково обґрунтованих сівозмін, оптимальному використанню мінеральних добрив, інтенсифікації польового і лучного кормовиробництва, постачання нафтопродуктів, вапнування кислих грунтів і т.п. (Національний реєстр ... 2002. № 18. С. 14-21).

Постановою від 16 квітня 2002 року № 494 з метою забезпечення проведення весняних польових робіт відповідним органам доручено відпустити сільськогосподарським організаціям у вигляді товарного кредиту 50 тис. Тонн дизельного палива і 10 тис. Тонн автомобільного бензину (Національний реєстр ... 2002. № 46. З . 31-32).

Крім того, рішеннями Уряду надано в 2002 році державна підтримка:

у вигляді бюджетної позики сільськогосподарському виробничому підприємству «Гвардія» Борисівського району в розмірі 100 млн рублів на поповнення власних оборотних коштів;

виділено бюджетну позику сільськогосподарському підприємству «Прип'ять» Мозирського району в сумі 131,7 млн ??руб; радгоспу-комбінату «Сож» виділено понад 2,6 млрд рублів для придбання сучасної техніки, на реконструкцію тваринницьких приміщень, здійснення енергозберігаючих заходів;

- 22-м сільськогосподарським підприємствам виділена бюджетна позика в розмірі 5001400 тис. Рублів для погашення ними заборгованості перед закритим акціонерним товариством «Белагроінторг» за поставлене зерно;

- Виділено бюджетну позику 35 організаціям хлібопродуктів для погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті і т.д. (Національний реєстр ... 2002. № 6. З. 61; № 11. С. 7; № 20. С. 7 - 8; № 23. С. 22 - 23; № 33. С. 5 - 7).

Низкою постанов Ради Міністрів дозволено Міністерству оборони передати безоплатно вантажні автомобілі, самоскиди, причепи, цистерни, лісопильні рами, електростанції та інші технічні засоби десяткам сільськогосподарських організацій.

Для безперебійного забезпечення населення продовольчими товарами Постановою від 29 липня 2002 року № 1009 Уряд створив стабілізаційні фонди продовольства на міжсезонний період 2002/2003 рр. Так, продукція тваринництва була визначена в цілому по республіці в обсязі м'яса свинини і яловичини 2640 тонн, масла тваринного - 3970 тонн, сухого молока - 4840 тонн, сиру - 1000 тонн, картоплі - 52860 тонн, овочів - 43465 тонн, фруктів - 4910 тонн . Постанова було реалізовано практично повністю (Національний реєстр ... 2002. № 88. С. 36 - 38).

З метою підвищення зацікавленості в ефективному використанні земель і культури землеробства Рада Міністрів в марте2002 року оголосив республіканський огляд-конкурс «Землекористування високої культури землеробства, благоустрій машинних дворів, тваринницьких ферм і комплексів». Його переможцями у 2002 році були визнані 6 районів, 6 сільських виконкомів, 18 сільськогосподарських організацій, 6 селянських (фермерських) господарств, 6 лісогосподарських установ.

Уряд активно використовує позабюджетний фонд підтримки сільськогосподарської продукції та продовольства на придбання мінеральних добрив, закупівлю тракторів і сільськогосподарських машин, вирівнювання умов господарювання, меліорацію земель. Більше 80 економічно слабких колгоспів і радгоспів закріплені за 60 органами виконавчої влади та банками. Організовано виробництво і постачання селу сучасних тракторів і сільськогосподарських машин і агрегатів. Широко практикується шефство міст, трудових колективів промислових підприємств над колгоспами і радгоспами. Вироблена і здійснюється політика в реформуванні сільськогосподарських організацій, їх зв'язку з переробними підприємствами. Виявляється значна допомога селянським (фермерським) господарствам, яких в середині 2002 року було 2600, а також особистих підсобних господарств громадян.

Незважаючи на те, що сільське господарство республіки в основному забезпечує потреби республіки, воно залишається високозатратним і малоефективним. Стратегія розвитку АПК знайшла відображення у затвердженій Урядом 8 лютого 2000 року Республіканську програму підвищення його ефективності на 2000 - 2005 роки. Головне завдання цієї програми - забезпечення повної продовольчої безпеки держави, задоволення потреб громадян, у чому ще раз проявляється взаємозв'язок економіки з політикою і, якщо так можна висловитися, - з практичної ідеологією.Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Види виборчих систем | Місце і роль інституту президентства в політичній системі білоруського суспільства | Політико-правовий статус Президента Республіки Білорусь | Специфіка президентської влади при «змішаної» системи правління | Структура і функції Парламенту | Удосконалення форм і методів реалізації ідеологічної політики Парламентом - Національними зборами Республіки Білорусь. | Соціальна сфера як об'єкт ідеологічної діяльності | Організаційно-практичні заходи щодо підвищення ролі Уряду у формуванні ідеологічної політики | Ідеологічна складова реформи місцевого самоврядування | Система і основні напрямки ідеологічної роботи на місцевому рівні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати