На головну

Логіка (алгоритм) наукового дослідження

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  6. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.
  7. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.

I.Визначення теми, проблеми, мети, об'єкта, предмета та завдань дослідження.
 I 2. Складання плану дослідження і першого варіанту плану виконання са
 мій роботи.

3. Складання списку літератури з проблеми дослідження. | 4. Визначення загальної методики і методів дослідження, бази дослідження. "5. Вивчення теорії та історії питання, аналіз базових понять (поняття, на яких будується дослідження).

6. вивчення досвіду вирішення даної проблеми на практиці.

7. Збір констатуючого матеріалу.

8. Аналіз і узагальнення отриманих результатів і побудова на їх основі гіпо-
| тези-припущення про можливий спосіб вирішення виниклої пробле
 ми.

9. Розробка методики перевірки гіпотези.

10. Проведення дослідно-експериментальної роботи (Пілотний (пробний) і
 перетворює (формуючий) експерименти, досвідчена робота).

II. Проведення контрольних зрізів.

12. Аналіз і узагальнення отриманих результатів, формулювання теоретичного обгрунтування проведеного дослідження.

13. Вироблення практичних рекомендацій.

14. Оформлення та літературна редакція тексту.


Методи педагогічного дослідження

Методи педагогічного дослідження- Способи і прийоми пізнання об'єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку.

Методика педагогічного дослідження- Упорядкована сукупність прийомів, способів організації і регуляції педагогічного дослідження, порядок їх застосування та інтерпретації отриманих результатів при досягненні певної наукової мети.Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Класифікація дитячих і молодіжних співтовариств | Формальні і неформальні об'єднання | Військово-патріотичні молодіжні та дитячі об'єднання | Взаємодія дитячих та молодіжних об'єднань з освітніми установами | Характерні явища для зарубіжних систем освіти | Нестандартні типи шкіл XX-XXI ст. | Методологія педагогіки | підходу | підходу | Складність педагогічного дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати